Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οκτώβριος 2013 - Τεύχος 40

Σημείωμα

Αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις τόσο των μελών όσο και του Δικτύου.

Είναι σημαντικό στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε να συνεχίζουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο μέσα από ενέργειες υποστήριξης και συνεργασίας.

Ευχόμαστε σε όλους καλό και παραγωγικό φθινόπωρο.Νέα του Δικτύου

Συνεργασίες

Για την ανταλλαγή απόψεων και την καταγραφή θέσεων και προτάσεων από τους συμ-μετόχους της, σχετικά με τους τομείς που  δράσεις ΕΚΕ μπορούν να έχουν κατ’ αρχήν αποτελεσματικότητα και προστιθέμενη αξία, αλλά και πιθανά πολλαπλασιαστικά οφέλη μέσα από συνέργιες και συμπράξεις, η εταιρεία McCain ζήτησε από το CSR Europe να οργανώσει τρία πιλοτικά Stakeholder Engagement Workshops στην Ευρώπη.  Στην Ελλάδα το εργαστήριο οργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Ιούλιο από το Δίκτυο σε συνεργασία με την McCain Hellas

Εκπαίδευση

Τον Μάιο διοργανώθηκε για τα μέλη μας ειδική συνάντηση/εκπαίδευση για καλύτερη κατανόηση των διεθνών προτύπων που αναφέρονται στην ΕΚΕ και ιδιαίτερα του ISO 26000, αλλά και της νέας πολιτικής της ΕΕ για την ΕΚΕ.

Συμμετοχή σε προγράμματα

Ένας από τους στόχους του Δικτύου είναι και η συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα που δίνουν προστιθέμενη αξία σε αυτό και τα μέλη του. Έτσι το διάστημα που πέρασε ασχοληθήκαμε με τα πιο κάτω προγράμματα :

Πρόγραμμα Growing on Ethics

Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με την ηθική και την ΕΚΕ που στόχος του είναι η μεταφορά καινοτόμου προσέγγισης για υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από προώθηση της υπευθυνότητας σε ατομικό, επιχειρηματικό και συλλογικό επίπεδο.  Είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo και η διάρκειά του είναι διετής. Το Δίκτυο είναι ο leader μιας ομάδας συνεργατών από Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρο και Ελβετία.

Πρόγραμμα DIADEM

Είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PROGRESS. Στόχος του είναι το πώς μπορούν να αυξηθούν οι προϋποθέσεις για προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης. Το Δίκτυο είναι ο leader μιας ομάδας συνεργατών από Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο, Βουλγαρία και FYROM. Υποβλήθηκε τέλος Αυγούστου και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του αναμένονται στο πρώτο τρίμηνο 2014.

Πρόγραμμα COGIDA

Τo πρόγραμμα COGITA προσβλέπει στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής μέσω της υποστήριξης και της υιοθέτησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το Δίκτυο συμμετέχει ως σύμβουλος.

Επισκέψεις

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της σε περιορισμένο αριθμό ευρωπαϊκών φορέων  ΕΚΕ, Κινεζική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από κυβερνητικά στελέχη που ασχολούνται με το θέμα, επισκέφθηκε το Δίκτυό μας. Έγιναν παρουσιάσεις και ανταλλάχθηκαν ιδέες για μελλοντικές συνεργασίες.Παρεμβάσεις / Συμμετοχές

Εκπρόσωποι του Δικτύου επισκέφθηκαν το γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπ. Εξωτερικών (έχει τον προγραμματισμό της Ελληνικής Προεδρίας) και την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εν όψει της συζήτησης κατά τη διάρκεια της  Ελληνικής Προεδρίας του σχεδίου Οδηγίας για τη Δημοσιοποίηση Μη Οικονομικών Πληροφοριών. Το Δίκτυο ( σε συνεργασία με το CSR Europe) προσφέρθηκε να βοηθήσει την Κυβέρνηση σε μια σειρά από θέματα που έχουν σχέση με το σχέδιο Οδηγίας.
Το Δίκτυο είναι ο μοναδικός φορέας που  συμμετέχει στην ομάδα εργασίας που θα επεξεργαστεί σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ. Στην ομάδα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των Υπουργείων Ανάπτυξης, Εργασίας & Περιβάλλοντος.
Σε συνεργασία με το γραφείο της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Δίκτυο οργανώνει εσπερίδα την 1η Νοεμβρίου με θέμα "Νέοι & Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα". Σύντομα θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Επιστροφή στην κορυφή ^

Νέα Μέλη

Την περίοδο που πέρασε οι εταιρείες Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.(ΔΕΔΔΗΕ) και Ειδήσεις Ντοτ Κομ Ανώνυμη Τηλεοπτική & Εμπορική Εταιρεία Παροχής Πληροφοριών και Ενημέρωσης (ΣΚΑΪ) έγιναν κύρια μέλη του Δικτύου μας ενώ οι εταιρείες Capital Link και Σοφικίτη Διακοσμητικά Πετρώματα ΕΠΕ απλά μέλη.

Επιστροφή στην κορυφή ^

Τοπικά Νέα

Eco-Rating

Η Vodafone καινοτομεί και εισάγει το πρόγραμμα αξιολόγησης κινητών τηλεφώνων Eco-rating, ώστε να μπορούν όσοι το επιθυμούν να επιλέξουν το κινητό τους τηλέφωνο και σύμφωνα με περιβαλλοντικά κριτήρια. Η βαθμολογία Eco-rating δείχνει πόσο φιλικό προς το περιβάλλον είναι το κινητό τηλέφωνο και είναι διαθέσιμη μαζί με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της συσκευής. Στόχος του προγράμματος αξιολόγησης Eco-Rating, είναι η ενθάρρυνση των κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων να σχεδιάζουν και να παράγουν κινητά τηλέφωνα με ολοένα και καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ανεξάρτητους οργανισμούς που ειδικεύονται σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές πιστοποιήσεις. Περισσότερες πληροφορίες: vodafone.gr/eco-rating.

Εθελοντική αιμοδοσία

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η δέκατη εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομένων της hellas online για ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία". Η πρωτοβουλία αυτή, που έχει βοηθήσει εργαζόμενους της εταιρείας και συγγενείς τους που χρειάστηκαν αίμα,  έχει προσφέρει συνολικά πάνω από επτακόσιες  φιάλες αίματος, εκ των οποίων τα δυο τρίτα βρίσκονται στη διάθεση του νοσοκομείου "Η Αγία Σοφία".

Επιλογή εργαζομένων

Η S&B υποδέχθηκε πρόσφατα  είκοσι πέντε  νέους εργαζόμενους, οι οποίοι προσλήφθηκαν μέσω του προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας YOU@S&B. Πρόκειται για απόφοιτους μέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, μέσω εννεάμηνης αμειβόμενης απασχόλησης, στις δραστηριότητες της S&B σε Αθήνα, Μήλο και Φωκίδα. Το πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί  τη συμβολή της S&B στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, σχεδιάστηκε με στόχο να δημιουργήσει μακροχρόνια αξία, αφού οι  νέοι που θα απασχοληθούν στην εταιρεία θα αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που θα βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Στήριξη στην Κίνηση πολιτών "Διάζωμα"

Με την ευκαιρία της επαναλειτουργίας του αρχαίου Θεάτρου της Μεσσήνης μετά από 1.700 χρόνια, η Interamerican ανακοίνωσε την υποστήριξή της στο σωματείο "Διάζωμα", το οποίο ως κίνηση πολιτών για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων συνέπραξε ουσιαστικά στην προσπάθεια της αποκάλυψης και αναστήλωσης -μεταξύ πολλών αρχαίων θεάτρων- και του εν λόγω μνημείου. Η Interamerican είναι εταιρικό μέλος στο "Διάζωμα".

Ο Άνθρωπος για τον Άνθρωπο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 3o Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα με θέμα: "Ο Άνθρωπος για τον Άνθρωπο". Η πρωτοβουλία της Capital Link, επιτυγχάνεται χάρη στην υποστήριξη των εταιρειών που συμμετέχουν στο Συνέδριο και η οποία έφερε κοντά στελέχη από τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και ευρύ κοινό με τους εκπροσώπους 100 ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα.

Διάκριση για Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Ηθική Διακυβέρνηση

Η Intralot διακρίθηκε με το Χρυσό Αριστείο για την Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Ηθική Διακυβέρνηση από  το Ελληνικό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής. Το βραβείο πιστοποιεί την κορυφαία επίδοση της εταιρείας σε τομείς της επιχειρηματικής ανάλυσης, όπως τις βέλτιστες πρακτικές στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & τον απολογισμό ΕΚΕ, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων. Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η Intralot λαμβάνει σημαντικές διακρίσεις από το EBEN , ενώ τα τελευταία τέσσερα έχει λάβει το χρυσό αριστείο.

Ναυτιλιακό Συνέδριο ΕΚΕ

Η Capital Link διοργάνωσε για τρίτη χρονιά στο Λονδίνο το τρίτο Ετήσιο Ναυτιλιακό και Offshore Συνέδριο ΕΚΕ. Η διοργάνωση του Συνεδρίου είχε ως στόχο να βοηθήσει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη της ΕΚΕ στο χώρο της ναυτιλίας και να παρέχει πρόσθετα κίνητρα για τη διάδοση των πρακτικών της ΕΚΕ στις επενδυτικές και οικονομικές κοινότητες, καθώς και στο ευρύ κοινό.


Χρυσή Διάκριση

Η Ideales επιβραβεύτηκε για την εταιρική της υπευθυνότητα, με τη χρυσή διάκριση, από το Corporate Responsibility Institute (CRI). 


Εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα

Πριν λίγο καιρό, τριάντα παιδιά επισκέφθηκαν με τους γονείς τους τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ για να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Το μέλλον του νερού με τα μάτια ενός παιδιού" με πρωταγωνιστή τη μασκότ της εταιρείας, τον Σταγονούλη. Η επίσκεψη των παιδιών πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οι μικροί επισκέπτες γνώρισαν τον φυσικό κύκλο του νερού, τα στάδια καθαρισμού, τη διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων και την ανάγκη προστασίας των υδατικών πόρων και στο τέλος ζωγράφισαν, έπαιξαν και έλαβαν αναμνηστικά δώρα στη μικρή γιορτή που διοργάνωσε η εταιρεία ειδικά για αυτούς.

Innovation Project

Το Innovation Project του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) είναι ανοιχτός διαγωνισμός, που απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, νέους επιχειρηματίες, επαγγελματίες του χώρου υγείας και διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την επιβράβευση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων και τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων του κλάδου στην Ελλάδα.
Με την πρωτοβουλία αυτή, ο ΣΦΕΕ σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Industry Disruptors - Game Changers (ID-GC), επιχειρούν να συμβάλλουν ενεργά στην υποστήριξη πρωτοπόρων ιδεών και να στείλουν από κοινού ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτόμων ιδεών στο χώρο της υγείας. Οι νικητές μπορούν να κερδίσουν χρηματικό έπαθλο, δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης και επιχειρηματικής καθοδήγησης, δικτύωση σε διεθνές επίπεδο, μεταφορά τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει την 1η Νοεμβρίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες: www.innovationproject.gr ή info@innovationproject.gr.

Προετοιμάσου για το αύριο

Δωρεάν κατάρτιση και πιστοποίηση σε ανέργους, εργαζομένους ή αυτοαπασχολούμενους που θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας προσέφερε το πρόγραμμα "Προετοιμάσου για το αύριο" που υλοποιήθηκε από το ΙΒΕΠΕ με την υποστήριξη της Παπαστράτος. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται με την κατάρτιση χιλίων συμμετεχόντων, ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν τις δυόμιση χιλιάδες. Τα σεμινάρια διεξήχθησαν πανελλαδικά στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη ενώ οι συμμετέχοντες έλαβαν κατόπιν εξετάσεων όχι μόνο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης αλλά και πιστοποιητικό επάρκειας για όσα επαγγέλματα προβλέπεται πιστοποίηση.

Συγκέντρωση ειδών

Οι εργαζόμενοι της Νηρεύς Α.Ε. συγκέντρωσαν, πριν λίγο καιρό, πενήντα δύο κούτες με ρουχισμό, παπούτσια και παιχνίδια, οι οποίες διανεμήθηκαν στο Χατζηκυριάκειο ίδρυμα παιδικής προστασίας που φιλοξενεί άπορα κορίτσια, στο φιλανθρωπικό οργανισμό Caritas Αθήνας για το προσφυγικό του έργο, και στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) που καλύπτει ανάγκες αστέγων και  άπορων.Δημιουργώ εκ του μηδενός

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία κάλυψαν τα έξοδα μεταφοράς των τρισδιάστατων έργων των μαθητών απ’ όλη την Ελλάδα, τα οποία δημιουργήθηκαν από ανακυκλώσιμα υλικά, για την έκθεση "Δημιουργώ εκ του μηδενός", που οργανώνεται στο πολιτιστικό Κέντρο Γκράβας του Δήμου Αθηναίων, από  τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


Ανακυκλώνουμε: Μικρή προσπάθεια, μεγάλο αποτέλεσμα

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος ο ΟΤΕ και η Cosmote, ενώνοντας τις δυνάμεις τους, ανακοίνωσαν την υλοποίηση ενός κοινού και διευρυμένου προγράμματος ανακύκλωσης για μπαταρίες, μελάνια εκτυπωτή και τηλεφωνικές συσκευές (σταθερές και κινητές με τα αξεσουάρ τους). Το πρόγραμμα αντικαθιστά τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα ανακύκλωσης που εφαρμόζουν οι δύο εταιρείες εδώ και επτά χρόνια. Εφαρμόζεται στο δίκτυο καταστημάτων τους σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα κεντρικά κτίρια τους .
Με το μήνυμα "Ανακυκλώνουμε - μικρή προσπάθεια, μεγάλο αποτέλεσμα" προτρέπουν τον κόσμο να συμμετάσχει επισημαίνοντας ότι ακόμη και μια μικρή δράση, όπως η ανακύκλωση μπαταριών, δρα αθροιστικά, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. O ΟΤΕ και η Cosmote θα δώσουν  χρηματικό ποσό στους περιβαλλοντικούς φορείς "Φιλοδασική Ένωση Αθηνών" και "Καλλιστώ", για κάθε τόνο κινητών και σταθερών τηλεφωνικών συσκευών με τα αξεσουάρ τους, που θα συγκεντρωθούν μέχρι την 31/5/2014.

Βελτίωση των υποδομών γυμνασίου

Η ΔΕΗ ανέλαβε το κόστος βελτίωσης του δαπέδου του γηπέδου μπάσκετ του Γυμνασίου Γυμνού (περιοχή Αλιβερίου). Το γήπεδο που χρησιμοποιείται για το μάθημα της φυσικής αγωγής ήταν επιστρωμένο με άσφαλτο και μετά τη συντήρησή του, έγινε η πλαστικοποίησή του, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί σημαντικά από πλευράς αισθητικής και λειτουργίας. 


Βράβευση για την προσφορά σε νοσοκομείο

Το Αρεταίειο νοσοκομείο βράβευσε την ΟΠΑΠ για την προσφορά ενός πολυτομικού αξονικού τομογράφου και ενός συστήματος ακτινοθεραπείας τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα όχι μόνο για λεπτομερείς αξονικές τομογραφίες, αλλά και για αναίμακτες αγγειογραφίες, εικονικές ενδοσκοπήσεις καθώς και ακριβή σχεδιασμό της απαιτούμενης θεραπείας.Υποστήριξη φεστιβάλ σχολικών δραστηριοτήτων

Η Βιβεχρώμ στήριξε το φεστιβάλ σχολικών δραστηριοτήτων Δυτικής Αττικής που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο καιρό, καλύπτοντας το κόστος μεταφοράς των μαθητών από τα σχολεία μέχρι τον χώρο των εκδηλώσεων και το κόστος για την εκτύπωση όλων των προσκλήσεων. Το φεστιβάλ, το οποίο  είχε ως άξονα το περιβάλλον και την υγεία, ήταν μια συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξωτερικεύσουν τους προβληματισμούς τους αλλά και να "ξεδιπλώσουν" τα ταλέντα τους. 

Greece Race for the Cure®

Η Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στηρίζει και παίρνει μέρος στον αγώνα δρόμου ενάντια στον καρκίνο του μαστού, Greece Race for the Cure®, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού "Άλμα Ζωής". Η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες της, με σκοπό την προβολή του αγώνα μέσω του προωθητικού microsite www.almazois.gr/race2013. Μέσα από τις σελίδες του οι επισκέπτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τον αγώνα και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αυτόν ή να γίνουν εθελοντές του. Στον αγώνα η Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου συμμετείχε με δική της ομάδα.

Δημιουργική απασχόληση

Με την υποστήριξη του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, η MKO ΕΛΙΞ Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, σχεδίασε σε συνεργασία με το Δήμο Ελευσίνας, ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και νέους του Θριασίου. Ομάδες εθελοντών της ΕΛΙΞ, από όλο τον κόσμο, βρέθηκαν κοντά στα παιδιά των τριών ειδικών σχολείων του Δήμου και  μαζί με έμπειρους παιδαγωγούς και εκπαιδευτές, τους πρόσφεραν διάφορες δραστηριότητες, όπως θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά, ομαδικά παιχνίδια, περιβαλλοντική και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Τα παιδιά γνώρισαν ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς, μαθαίνοντας μέσα από το παιχνίδι την αξία της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης, και απέκτησαν εμπειρίες μοναδικές και ανεκτίμητες.

Κλιματική Αλλαγή και Χρηματοπιστωτικός Τομέας

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρωτοποριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα climabiz "Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή". Στο πλαίσιο του προγράμματος ολοκληρώθηκε η έκθεση "Κλιματική Αλλαγή και Χρηματοπιστωτικός Τομέας", όπου αναλύονται οι οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδεικνύονται. Περιγράφεται επίσης η "Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου", ένα καινοτόμο εργαλείο που, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, αποτιμά σε οικονομικούς όρους το κόστος του κλιματικού κινδύνου για μια επιχείρηση αλλά και το κόστος των πρακτικών για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στο http://www.climabiz.gr/sites/default/files/ClimateChange_&_the_FinancialSector_Gr.pdf

Υποτροφίες

Θετική ήταν η ανταπόκριση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) σε πρόταση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για θέσπιση υποτροφιών σε φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση του ΕΒΕΘ αποφάσισε τη θέσπιση χορηγίας, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014,  με τίτλο "Υποτροφία ΕΒΕΘ", που θα λαμβάνουν ετησίως δύο φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η υποτροφία θα καλύπτει τα ετήσια δίδακτρα του πρωτοετούς και του δευτεροετούς φοιτητή του μεταπτυχιακού με την καλύτερη επίδοση.

Σύμπραξη με φοιτητική οργάνωση

Μία σημαντική σύμπραξη της Τιτάν με την φοιτητική οργάνωση BEST των Πολυτεχνικών Σχολών του Πανεπιστημίου Πάτρας επεκτάθηκε ήδη στην Θεσσαλονίκη και αναμένεται να αποτελέσει παράδειγμα και για τις άλλες περιοχές που αναπτύσσει δραστηριότητα ο Όμιλος Τιτάν στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σκοπός της σύμπραξης αυτής είναι η  μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων από τη βιομηχανία στους νέους μηχανικούς και η συστηματική συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα για την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διοργάνωση συναντήσεων εργασίας και σεμιναρίων γενικού αλλά και εξειδικευμένου θεματικού περιεχομένου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ξενάγηση στους χώρους παραγωγής και ανάλυση περιπτώσεων ατυχημάτων ή παρ΄ ολίγον ατυχημάτων. Η σημασία της προσπάθειας αυτής επιβεβαιώνεται με την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στη διοργάνωση των δραστηριοτήτων του  προγράμματος αλλά και την ευρύτερη αποδοχή της πρωτοβουλίας και από φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών εκτός Ελλάδος. Ενδεικτικό είναι ότι σε σχετική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Πάτρα συμμετείχαν επίσης και τριάντα φοιτητές από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Υποστήριξη Συλλόγου

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), με σκοπό τη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων και κυρίως παιδιών, συγκέντρωσε προϊόντα για το Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού "Η Αγκαλιά", τα οποία παρέδωσε στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης.

Δια-δραστικό εργαστήρι προγραμματισμού και διαδίκτυο

Η hellas online, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο ΑΙΤ και το Mozilla Foundation, δημιούργησε μια σειρά εκπαιδευτικών, δια-δραστικών εργαστηρίων, με την ονομασία το "Decode Your Life!", που δίνουν τα εργαλεία και την τεχνογνωσία στον καθένα που θέλει να γίνει από απλός χρήστης του internet, δημιουργός του. Το πρώτο, τριήμερο δια-δραστικό εργαστήρι, πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στις εγκαταστάσεις του ΑΙΤ με τη συμμετοχή 108 μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία  χωρίς κόστος συμμετοχής.  Στο εργαστήριο, με την καθοδήγηση στελεχών του Mozilla Foundation και της εκπαιδευτικής ομάδας του ΑΙΤ, καθώς και με τη συμβολή τεσσάρων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν να δημιουργούν τα δικά τους sites και online videos, αλλά και να συνεισφέρουν το προϊόν της γνώσης τους στο έργο των οργανώσεων "Δεσμός", "Μαζί για το παιδί", "Οργάνωση Γη" και "Σ.Κ.Ε.Π.".

Ροκ ήχοι σε ενεργό ορυχείο

Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Μήλου, το οποίο υποστηρίζει η S&B, πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι ροκ συναυλία στο εντυπωσιακό ορυχείο της Αγγεριάς Μήλου που παραχώρησε ειδικά για το σκοπό αυτόν η εταιρεία.  Η Αγγεριά, το ενεργό ορυχείο του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, υπήρξε το σκηνικό για ροκ συναυλία της Λέσχης Μοτοσυκλετιστών Μήλου.

Κινητό πολυϊατρείο "Ιπποκράτης"

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής,  που πραγματοποιεί η ΜΚΟ "Το Χαμόγελο του Παιδιού" το κινητό πολυϊατρείο "Ιπποκράτης" πραγματοποίησε ιατρικούς ελέγχους σε παιδιά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από τις αρχές του 2013 έχουν εξεταστεί 11.277 παιδιά σε Κρήτη, Εύβοια, Κύθηρα, Μαρούσι, Δράμα, Κέρκυρα, καταυλισμό ΚΙΑΦΑ, Ίλιον και Αμοργό. Φέτος, κινητήριος δύναμη της διαδρομής του «Ιπποκράτη» είναι η μη κερδοσκοπική οργάνωση Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust  που υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος.

Υποστήριξη μονογονεϊκών οικογενειών

Η Coca-Cola Hellas, μέσω των πωλήσεων ενός συγκεκριμένου προϊόντος της κατάφερε να συγκεντρώσει σημαντικό ποσό που παρέδωσε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την υποστήριξη μονογονεϊκών οικογενειών. Με το ποσό αυτό, στήριξε για τρεις μήνες περίπου τετρακόσιες  οικογένειες που είναι εγγεγραμμένες στις υπηρεσίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Οι οικογένειες αυτές έλαβαν οικονομική ενίσχυση σε μορφή δωροεπιταγών, για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης από συνεργαζόμενα σουπερμάρκετ.Συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Ο όμιλος εταιριών Interlife στηρίζει την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) τα τελευταία χρόνια παρέχοντας στα μέλη της πανελλαδικά, ασφαλιστήρια συμβόλαια προσωπικών ατυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας διέθεσε τις εγκαταστάσεις του και παρείχε τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του όγδοου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ορεινής Διάσωσης. Σκοπός του συνεδρίου, στο όποιο συμμετείχαν τριακόσια άτομα, ήταν η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της διάσωσης όλων όσοι ασχολούνται με την ορειβασία, τον εναλλακτικό τουρισμό και την ορεινή διάσωση.

Πιλοτικό "πράσινο" πρατήριο

Η Jetoil ξεκίνησε να λειτουργεί το πρώτο "πράσινο" πρατήριο στην Ελλάδα στον Αγ. Στέφανο Αττικής. Πρόκειται για πιλοτικό πρατήριο στο οποίο η εταιρεία επέλεξε να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε αυτό να χαρακτηριστεί "πράσινο" στη λειτουργία του (εκπέμποντας λιγότερους ρύπους). Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά πάνελ στη οροφή του κτιρίου ισχύος 56.16 kw, έχουν αντικατασταθεί όλοι οι λαμπτήρες με ενεργειακούς, έχει τοποθετηθεί σύστημα ανακύκλωσης και διαχείρισης υδάτινων πόρων με δυνατότητα ανακύκλωσης του 80% του χρησιμοποιημένου νερού από τον καθαρισμό των αυτοκινήτων και τις άλλες λειτουργίες του πρατηρίου, έχει τοποθετηθεί φορτιστής για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και κάδος ανακύκλωσης. Στο πρατήριο έχει τοποθετηθεί ειδική σήμανση που χαρακτηρίζει το πρατήριο "πράσινο". Σκοπός της Jetoil είναι να καταδείξει τόσο στους συνεργάτες της, όσο και στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, ότι μπορούμε μέσα από καθημερινές συνήθειες, όπως είναι η αγορά καυσίμων, να λειτουργούμε πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Όλοι μαζί για το παιδί

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της δράσης "Όλοι μαζί για το παιδί", διοργάνωσε σε συνεργασία με το ΣΚΑΪ, σειρά εκδηλώσεων για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών, που προσφέρθηκαν σε παιδιά άπορων, πολύτεκνων οικογενειών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε παιδιά των ιδρυμάτων που στηρίζει η Ένωση "Μαζί για το Παιδί". Το πρόγραμμα δράσεων περιελάμβανε δώδεκα συνολικά εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εμπορικά κέντρα, καθώς και σε κεντρικά σημεία των δύο πόλεων. Τα σχολικά είδη που συγκεντρώθηκαν με τη συμμετοχή εθελοντών εργαζομένων της Τράπεζας, παραλήφθηκαν από τις Ενώσεις Πολυτέκνων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και από την Ένωση "Μαζί για το Παιδί" και στη συνέχεια, μοιράστηκαν σε παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη. Παράλληλα, στο πλαίσιο της δράσης, η Εθνική Τράπεζα διέθεσε επιπλέον δέκα χιλιάδες τετράδια για τα  παιδιά των ιδρυμάτων της Ένωσης.

Εθελοντική αιμοδοσία

Με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη συμμετοχή, ολοκληρώθηκε η όγδοη εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομένων του ομίλου Attica Group σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς". Με σύνθημα "δεσμοί αίματος", συγκεντρώθηκαν φέτος ενενήντα φιάλες οι οποίες, όπως κάθε χρόνο από το ξεκίνημα της πρωτοβουλίας αυτής, διατίθενται στους εργαζομένους του ομίλου και τις οικογένειες τους αλλά και στους κατοίκους των μικρών νησιών που εξυπηρετούνται από τα πλοία του Ομίλου.

Έβδομη Διεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας Αστροφυσικής

Η Νηρεύς Α.Ε. ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για προσφορά προϊόντων προκειμένου να σιτιστούν οι τριακόσιοι πενήντα συμμετέχοντες στην έβδομη Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας Αστροφυσικής, που έγινε στον Βόλο πριν λίγο καιρό. Η Ολυμπιάδα Αστρονομίας Αστροφυσικής, έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, είναι αντίστοιχη της Μαθηματικής Ολυμπιάδας και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Φέτος δήλωσαν συμμετοχή τριάντα έξι χώρες.
Pit - Stop για την Οδική Ασφάλεια

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική συμμετείχε ενεργά στην  πρωτότυπη ενέργεια "Pit – Stop για την Οδική Ασφάλεια"  που υλοποίησε πριν λίγο καιρό το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) "Πάνος Μυλωνάς"  στο ΣΕΑ Μεγάρων. Σε ρόλο βοηθού, η ΑΧΑ με τους εθελοντές της και με τη βοήθεια ειδικών, πραγματοποίησε τεχνικούς ελέγχους και συζήτησε με οδηγούς και επιβάτες για τα σημεία του οχήματος που πρέπει να προσέχουν πριν από κάθε ταξίδι και για τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουν κάθε φορά που οδηγούν. Οι οδηγοί λάμβαναν καταστάσεις ελέγχου της ΑΧΑ και του Ι.Ο.ΑΣ. με τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονταν στο όχημά τους, καθώς και συμβουλές για την πρόληψη ατυχημάτων. Συνολικά, έγιναν σε διάστημα έξι ωρών φιλικοί έλεγχοι σε ενενήντα οχήματα και διακόσιους εβδομήντα οδηγούς και επιβάτες.

Προσφορά εξοπλισμού

Η BSH εξόπλισε πλήρως το κέντρο "Κοινωνική Δομή κατά της Φτώχειας" Κερατσινίου της UNESCO Πειραιώς και Νήσων, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Η εταιρεία ανέλαβε την κάλυψη όλων των απαραίτητων για την λειτουργία του μεγάλων και μικρών συσκευών. Η δημιουργία αυτού του Κέντρου θα εξυπηρετεί το Κερατσίνι, την Δραπετσώνα και το Πέραμα. 


Επαλήθευση κοινωνικού απολογισμού ΜΚΟ

Πρόσφατα η TUV Austria Hellas, επαλήθευσε αφιλοκερδώς τον κοινωνικό απολογισμό του Χαμόγελου του Παιδιού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το "Χαμόγελο του Παιδιού" αποτελεί την πρώτη ΜΚΟ στην Ελλάδα που υλοποιεί κάτι τέτοιο, θέλοντας να κάνει ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της οργάνωσης.
Διοργάνωση συζήτησης

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) διοργάνωσε, πρόσφατα, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο του μαστού " Άλμα ζωής", συζήτηση με θέμα την έγκυρη ενημέρωση των γυναικών για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Στη συζήτηση συμμετείχαν εργαζόμενοι της εταιρείας, στους οποίους διανεμήθηκε από τον σύλλογο έντυπο ενημερωτικό υλικό πρόληψης.

Υποστήριξη εκδήλωσης

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανέλαβαν να καλύψουν τις ταχυδρομικές ανάγκες αποστολής ενημερωτικού υλικού που αφορούσε την εκδήλωση "Αυδές Γενοκτονίας" που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Ημέρα εθελοντισμού εργαζομένων

Η Siemens AE διοργάνωσε την πρώτη ημέρα εθελοντισμού εργαζομένων για το 2013 στις αρχές του καλοκαιριού. Αυτή τη χρονιά, μετά από ενδελεχή έρευνα και στενή συνεργασία με την ΜΚΟ Κιβωτός του κόσμου, αποφασίστηκε η αναβάθμιση της παιδικής κατασκήνωσης της οργάνωσης. Με την πολύτιμη συμβολή πλέον των πενήντα εργαζομένων της εταιρείας και της ΜΚΟ Δεσμός, η παιδική κατασκήνωση της Κιβωτού του Κόσμου στη Ραφήνα αναβαθμίστηκε ώστε να υποδεχτεί περίπου τετρακόσια παιδιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Με τον ενθουσιασμό και την ομαδική δουλειά, ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο μέρος του καθαρισμού και της αποψίλωσης των εξωτερικών χώρων, της ανανέωσης των καταλυμάτων και της τραπεζαρίας με όμορφα χρώματα, ενώ ανοίχτηκε και ο δρόμος πυρασφάλειας προς το δάσος, ενισχύοντας τα επίπεδα ασφάλειας της κατασκήνωσης. Έτσι, τα παιδιά που υποστηρίζει η οργάνωση είχαν την ευκαιρία για ακόμη μία χρονιά να απολαύσουν ένα ευχάριστο διάλειμμα καλοκαιρινών διακοπών σε ένα όμορφο και περιποιημένο περιβάλλον μέσα στη φύση.

Βράβευση

Η Ideales βραβευτηκε για τέταρτη φορά με τo χρυσό βραβείο EBEN GR SEE G MODEL από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής (European Business Ethics Network). Το μοντέλο EBEN SEE G έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα που αφορά την επιχειρηματική ηθική, το περιβάλλον, την ΕΚΕ και την Εταιρική Διακυβέρνηση. 
Vodafone World of Difference

Το πρόγραμμα Vodafone World of Difference υλοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά στην Ελλάδα και, φέτος, δίνει τη δυνατότητα σε δέκα άτομα να εργαστούν για έξι μήνες στον κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό που θα επιλέξουν, συμβάλλοντας στην κάλυψη ουσιαστικών αναγκών της κοινωνίας. Για αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το www.vodafone.gr/world-of-difference.

Κοινός Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

Κοινό ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2012 εξέδωσαν ο ΟΤΕ και η Cosmote  για πρώτη φορά, ως αποτέλεσμα της ενοποίησης των λειτουργιών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Περιβάλλοντος, αποτυπώνοντας για άλλη μια χρονιά τη συνεχή δέσμευσή τους για υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας και ουσιαστική συνεισφορά στην κάλυψη σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.
Για πρώτη χρονιά, ο απολογισμός παρουσιάζεται μόνο ηλεκτρονικά, ενώ εκδόθηκε και μια σύντομη 20σέλιδη σύνοψη των δράσεων, με τίτλο "Εταιρική Υπευθυνότητα με μία ματιά". Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο απολογισμός έλαβε διασφάλιση και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα, τόσο για το επίπεδο εφαρμογής του GRI στο επίπεδο Β+, όσο και για το Πρότυπο Αρχών Υπευθυνότητας AA 1000. Η ηλεκτρονική έκδοση του απολογισμού είναι διαθέσιμη στο www.ote-cosmote-cr2012.gr  και η σύνοψη του εδώ.

ΣYN στο ΠΛΗΝ

Σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Praksis και στο πλαίσιο της ενέργειας "ΣYN στο ΠΛΗΝ", η AbbVie υποστηρίζει το πρόγραμμα "κοινωνική κατοικία", που στόχο έχει να συνδράμει νοικοκυριά και οικογένειες που βρίσκονται στα όρια της ένδειας και κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν άστεγες. Συγκεκριμένα, η AbbVie ανέλαβε για το 2013 το κόστος ενοικίου και επισιτισμού δύο τετραμελών οικογενειών, καθώς και το πλήρες κόστος των αναγκών ένδυσης, υπόδησης και σχολικών ειδών για τα παιδιά αυτών των νοικοκυριών. Επίσης, ενισχύει τα Κέντρα Ημέρας που βρίσκονται στην Αττική, τα οποία έχουν ως στόχο την ημερήσια υποδοχή αστέγων και την παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως ψυχοκοινωνική στήριξη, καθαρό ρουχισμό κ.λπ.. Παράλληλα ανέλαβε για τρεις μήνες το πλήρες κόστος των απαραίτητων φαρμάκων για ένα Κέντρο Ημέρας.  
Τέλος, οι εργαζόμενοι της συμμετείχαν στον τριακοστό έκτο Αγώνα Δρόμου Υγείας, όπου για κάθε χιλιόμετρο που έτρεξαν, η AbbVie προσέφερε κάποιο  ποσό στην Praksis, καλύπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αγορά ιατρικού εξοπλισμού για τα Κέντρα Ημέρας. 

Βράβευση αριστούχων παιδιών

O Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., διοργάνωσε πρόσφατα, δύο ειδικές εκδηλώσεις με σκοπό να βραβεύσει τα παιδιά των εργαζομένων του που αρίστευσαν στις σπουδές τους κατά τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012.
Τα παιδιά που βραβεύθηκαν έλαβαν επαίνους και αναμνηστικά δώρα για την προσπάθεια και την επιτυχία τους.


Ημέρα εθελοντισμού 

Από το 2009 η Alpha Bank έχει ορίσει την τελευταία Κυριακή του Μαΐου εκάστου έτους ως "Ημέρα εθελοντισμού ομίλου Alpha Bank". Φέτος, εθελοντικές ομάδες που απαρτίζονταν από μέλη του προσωπικού και τις οικογένειές τους πραγματοποίησαν δράσεις κοινωνικού ή/και περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις περιελάμβαναν: περιβαλλοντική-διαδραστική επίσκεψη στο "Κέντρο της Γης" της "Οργάνωσης Γη", συλλογή τροφίμων για την ενίσχυση του ιδρύματος "Δος Ημίν Σήμερον", καθαρισμό ακτών, συλλογή και προσφορά φαρμάκων στο Γηροκομείο Καρδίτσας.Σκυταλοδρομία

Η Merck Α.Ε. Ελλάς συμμετείχε ενεργά στη σκυταλοδρομία φιλανθρωπικού χαρακτήρα "Corporate Relay Run" προσφέροντας ένα συμβολικό ποσό για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης "Μαζί για το παιδί". Εργαζόμενοι της εταιρείας αγωνίστηκαν στην κατηγορία "Red Carpet VIP300", σχηματίζοντας μια ομάδα τεσσάρων δρομέων και διανύοντας συνολικά απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων. Η σκυταλοδρομία διεξήχθη στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου, σε συνεργασία με την Ένωση  "Μαζί για το παιδί".


Μαθητική Ολυμπιάδα Αστρονομίας - Αστροφυσικής

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι η 7η Μαθητική Διεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας - Αστροφυσικής που φέτος έγινε στην Ελλάδα στο Βόλο. H Interamerican υποστήριξε οικονομικά την ασφάλιση 300 μαθητών και καθηγητών από 36 χώρες.

"EGG - Enter * Grow * Go"

Το πρόγραμμα "EGG - Enter*Grow*Go", που υλοποιεί η Eurobank συνεχίζεται με τις είκοσι μια  επιχειρηματικές ομάδες που προκρίθηκαν από τη φάση enter του Α' κύκλου. Οι ομάδες εγκαταστάθηκαν στο πλήρως εξοπλισμένο κτήριο του προγράμματος και ξεκίνησαν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Γνώρισαν τους μέντορές τους, συζήτησαν το επιχειρηματικό τους σχέδιο και ξεκίνησαν την προσαρμογή και ανάπτυξή του, με την καθοδήγηση έμπειρων προσωπικοτήτων της αγοράς. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του προγράμματος το "1ο egg Ping-Pong tournament", όπου τα μέλη των ομάδων συμμετείχαν τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο οργανωτικό μέρος.

Δημιουργία πίστας αγώνων motocross

Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο "Αθλητικός Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Εορδαίας", δημιούργησε στους χώρους των εξαντλημένων και μη χρησιμοποιουμένων πλέον ορυχείων της ΔΕΗ πίστα motocross. Η πίστα που ήταν πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, έχει τις δυνατότητες να μετατραπεί στην καλύτερη πίστα της χώρας και να αποτελέσει πόλο έλξης για έλληνες και ξένους αθλητές.
Υποστήριξη Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, του οποίου αποτελεί βασικό μέλος. Πρόσφατα, το ΕΒΕΘ ενίσχυσε τις δράσεις του Δικτύου στη μνήμη του επί σειρά ετών πρώην Προέδρου του Επιμελητηρίου, Παντελή Κωνσταντινίδη.

Ηλιοπροστασία

Η Blue Star Ferries, μέλος της Attica Group, βρέθηκε για πέμπτη χρονιά στο πλευρό της νησιώτικης Ελλάδας με το πρόγραμμα "Ηλιοπροστασία", πραγματοποιώντας δωρεάν ιατρικές εξετάσεις δερματικών σπίλων (ελιές) και ενημερωτικές ομιλίες για τον καρκίνο του δέρματος στα νησιά των Κυκλάδων, Πάρο και Νάξο, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό πρόληψης και αντιμετώπισης μελανώματος "Μελάμπους". Φέτος, η ομάδα της "Ηλιοπροστασίας" εξέτασε εξακόσια δεκατέσσερα άτομα.

Προσφορά ρουχισμού

Η BSH μέσω του σωματείου εργαζομένων της συγκέντρωσε είδη ρουχισμού προκειμένου να προωθηθούν σε κοινωφελής οργανισμούς για τη στήριξη ευπαθών ομάδων.Εκπαίδευση για την πρόληψη του διαβήτη

Η ΑΧΑ και η Κάρτα Διαβήτη, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ), συνεχίζουν να εκπαιδεύουν μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και γονείς τους το σχολικό έτος 2013-2014, με στόχο την πρόληψη του διαβήτη. Ήδη από τον Απρίλιο 2013 που ξεκίνησε η συνεργασία μέχρι τον Ιούνιο 2013 εκπαιδεύτηκαν χίλιοι γονείς και μαθητές.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυο μέρη. Το επιστημονικό μέρος απευθύνεται σε γονείς και το δεύτερο μέρος αφορά τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με τη βοήθεια ενός ειδικά διαμορφωμένου επιτραπέζιου και ηλεκτρονικού παιχνιδιού (http://www.kartadiaviti.gr/melenia/game1.html  ) που σχεδίασε η εταιρεία με την Κάρτα Διαβήτη, οι μαθητές μαθαίνουν τις αρχές της διατροφικής πυραμίδας.  Σε κάθε ενημέρωση γίνεται δωρεάν μέτρηση σακχάρου σε όλους τους ενδιαφερόμενους.  Τέλος, η εταιρεία διοργάνωσε αντίστοιχη ενημέρωση για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες με τα παιδιά τους.

Μουσικά όργανα για τους ανηλίκους των φυλακών Αυλώνα

Γνωρίζοντας ότι η μουσική αποτελεί στοιχείο παιδείας και μπορεί να είναι ένας καλός σύντροφος σε νέους που εκτίουν ποινή κράτησης, η Interamerican προσέφερε μουσικά όργανα στους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα. Με τον τρόπο αυτό, η Interamerican βοηθάει τους μαθητές να μαθητεύσουν και στη μουσική, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν, ανοίγοντας μέσα από την Τέχνη την πόρτα της επιστροφής στην κοινωνία και στην προσδοκία μιας καλύτερης ζωής.

Τράπεζα αίματος

Οι εργαζόμενοι της Merck A.E. συμμετείχαν στην πέμπτη Εθελοντική Αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Η αιμοδοσία έγινε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος "Merck Ελλάδος", η οποία ενισχύεται από τους εργαζόμενους της εταιρείας εθελοντικά, τουλάχιστον δυο φορές κάθε χρόνο.

"Ανοικτή Αγκαλιά"  στους Ακρίτες σε όλη την Ελλάδα

Η Lidl Hellas, με το πρόγραμμα "Υποστηρίζουμε τη Ζωή", στηρίζει ενεργά την εκστρατεία παροχής δωρεάν ιατρικών εξετάσεων σε παιδιά και ενήλικες απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, εθελοντές γιατροί και νοσηλευτές ποικίλων ειδικοτήτων της ΜΚΟ "Ανοικτή Αγκαλιά" πραγματοποιούν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και συμμετέχουν σε ενημερωτικά σεμινάρια για γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους, με θέματα πρόληψης, καθώς και σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά. Φέτος, η Η Lidl Hellas έχει στηρίξει εκστρατείες σε Θράκη, Σαμοθράκη, Φούρνους, Λειψούς , Κάσο, Ικαρία,  Ήπειρο και Αστυπάλαια, όπου πραγματοποιήθηκαν ιατρικές πράξεις που ξεπερνούν τις δέκα χιλιάδες.

HR Orientation

Η Kleemann εκπαιδεύει κάθε χρόνο παιδιά των εργαζομένων της, ηλικίας 21-25 ετών,   σε θέματα σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, τεχνικών ευρέσεων εργασίας και προετοιμασίας για συνεντεύξεις πρόσληψης. Φέτος, προστέθηκε στο περιεχόμενο του προγράμματος, εκπαίδευση σε θέματα κινητικότητας στην Ευρώπη και το εξωτερικό σε συνεργασία με την HeySuccess.com.

Προσφορά χρωμάτων

Η Βιβεχρώμ πρόσφερε πριν λίγο καιρό χρώματα στο Γενικό Λύκειο Μάνδρας. Γονείς του συλλόγου γονέων & κηδεμόνων  μαζί με τα παιδιά τους συνέβαλαν στη βαφή των χώρων του σχολείου.Οι φθορές που πληγώνουν

Τα γλυπτά του κέντρου της Αθήνας, έχουν υποστεί  σημαντικές φθορές και βανδαλισμούς, κυρίως κατά τα τελευταία πέντε έτη.  Η Alpha Bank σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων αποκατέστησε  τα γλυπτά που βρίσκονται  στην Πλατεία Συντάγματος και στον περίβολο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Το πρόγραμμα θα συνεχισθεί και εντός του 2014.

Ένταξη

H Εθνική Τράπεζα εντάχθηκε στον κατάλογο "Ethibel Excellence Investment Registers" του διεθνούς οργανισμού Forum Ethibel γεγονός που καταδεικνύει ότι η επίδοση της Τράπεζας  στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι πάνω από το μέσο όρο, όσον αφορά τον κλάδο της. Το Forum Ethibel αποτελεί έναν ανεξάρτητο oργανισμό, ο οποίος στοχεύει σε μια κοινωνία που σέβεται την ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική πρόοδο, την κοινωνική υπευθυνότητα και το σεβασμό στο περιβάλλον.Κουτιά αγάπης

Η εθελοντική ομάδα της ΑΧΑ έχει εγκαταστήσει στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας
"Κουτιά Αγάπης / Love CAN", προσκαλώντας με αυτό τον τρόπο τους εργαζόμενους και συνεργάτες της να χαρίσουν ρούχα, παιχνίδια, βιβλία, σχολικά είδη, είδη προσωπικής υγιεινής και άλλα μη ευπαθή προϊόντα σε όσους τα χρειάζονται. Οι ογδόντα κούτες με ρούχα που συγκεντρώθηκαν προσφέρθηκαν στον όμιλο για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων. 

Υποστήριξη της UNESCO

Η Coral Α.Ε. συνέβαλε στον εξοπλισμό του νέου κτιρίου της Unesco για τις "Νέες Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της φτώχιας Κύκλος Δράσης", που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα με την συνεργασία των Δήμων Κερατσινίου, Δραπετσώνας και Περάματος. Συγκεκριμένα, παρέδωσε σημαντικό αριθμό ειδών γραφείου (καρέκλες, γραφεία, βιβλιοθήκες) ώστε να επιπλωθούν πλήρως οι τρείς όροφοι του κτιρίου καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μέσω αυτών των Νέων Κοινωνικών Δομών θα εξυπηρετούνται δεκάδες άπορες οικογένειες οι οποίες  χρειάζονται στήριξη σε καθημερινή βάση σε τροφή, φάρμακα, ρουχισμό, βιβλία, παιχνίδια και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Μοντέλο  Βουλής των Ελλήνων

Το πρώτο "Μοντέλο  Βουλής των Ελλήνων" (ΜΒΕ) πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο διάστημα, με την υποστήριξη της Interlife Ασφαλιστικής, υπό τις αιγίδες του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος Νομικής ΑΠΘ, της  Περιφέρειας Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και με τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Το ΜΒΕ ξεκίνησε ως μια προσπάθεια καλλιέργειας του δημοκρατικού διαλόγου των νέων, όπου οι φοιτητές συζήτησαν ελεύθερα για μείζονα προβλήματα της Ελλάδας, όπως παιδεία, μεταναστευτικό, ελληνοτουρκικές σχέσεις και οικονομία. Επιπλέον, οι φοιτητές εξοικειώθηκαν στην πράξη με τη νομοπαραγωγική διαδικασία μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη προσομοίωση του ΜΒΕ.
Συμμετείχαν ως βουλευτές εκατόν εξήντα ελληνόφωνοι φοιτητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού από ένα ευρύ φάσμα σχολών και τμημάτων. Εργάστηκαν επί τέσσερις μέρες, παρήγαγαν και ψήφισαν νομοσχέδια που αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των νέων και τις προτάσεις τους για το μέλλον της χώρας.

Θερινή απασχόληση φοιτητών

Και φέτος, όπως κάθε χρόνο, φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ απασχολήθηκαν στην ΕΥΔΑΠ τους θερινούς μήνες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που υλοποιεί κάθε καλοκαίρι η εταιρεία έχει στόχο την κινητοποίηση και μέγιστη αξιοποίηση του νεανικού δυναμικού και την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις. Οι νέοι που απασχολούνται έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την εταιρεία, τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν, αλλά και να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις με το στελεχιακό δυναμικό της. Η πολύτιμη εμπειρία που αποκτούν συμβάλλει στη γνωριμία τους με την αγορά εργασίας και την εξοικείωσή τους με τις εργασιακές συνθήκες.

Αιμοδοσία

Το σωματείο εργαζομένων της BSH σε συνεργασία με το τμήμα προσωπικού και το κέντρο αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Νίκαιας διοργάνωσε πρόσφατα αιμοδοσία. Σχεδόν εκατό εργαζόμενοι συμμετείχαν συγκεντρώνοντας πάνω από πενήντα φιάλες αίματος. Η δράση θα επαναληφθεί σε ένα εξάμηνο περίπου.
Υποστήριξη Κλασικού Μαραθώνιου Αθηνών

H ΟΠΑΠ Α.Ε. στηρίζει τον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών, προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό τον θεσμό και "αγκαλιάζει" το Μαραθώνιο Κίνημα, βοηθώντας στο να διαδοθούν οι αξίες του σε όλον τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία δημιουργεί τη δική της ομάδα που θα την εκπροσωπήσει στο αθλητικό γεγονός, αλλά και θα συνεισφέρει στη δημιουργία ενός ανοιχτού πάρκου γυμναστικής.

Κοινωνικός Απολογισμός

Η Comergon S.A. Risk Managers Insurance Brokers δημοσίευσε τον τέταρτο Κοινωνικό Απολογισμό για το έτος 2012, σύμφωνα με τις οδηγίες του GRI, που αποτυπώνει την φιλοσοφία και στρατηγική της στους τομείς της διακυβέρνησης, του ρόλου της στην ασφαλιστική αγορά και των υπευθύνων δράσεων για τους εργαζόμενους, το περιβάλλον και την κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί εργαλείο αμφίδρομου διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και ανάδειξης των επιδόσεων της  στις προσδοκίες τους. Περισσότερες πληροφορίες : http://www.comergon.gr/links/Comergon_Apologismos_2012.pdf

Υποστήριξη εκδήλωσης

Την εορταστική φιλανθρωπική εκδήλωση "Αυτό το καλοκαίρι" που υλοποιήθηκε από την  ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης στήριξε η Interlife Ασφαλιστική στο πλαίσιο του προγράμματος της "προσφέρω αλλιώς". Η εκδήλωση είχε σκοπό την ενίσχυση των δράσεων του ιδρύματος και την ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα αναπηρίας και κοινωνικής προσφοράς. Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν δράσεις για παιδιά όπως διαγωνισμός ζωγραφικής, τουρνουά σκάκι, εργαστήριο ελεύθερης τέχνης, επιτραπέζια παιχνίδια, εποχιακές κατασκευές, κηπουρική, παιχνίδια έκφρασης και κίνησης κ.ά., ενώ η εκδήλωση πλαισιώθηκε από καλλιτεχνικά μουσικά σχήματα. Τα έσοδα από τις πωλήσεις χειροποίητων έργων των παιδιών της οργάνωσης διατέθηκαν για τους σκοπούς του ιδρύματος.

Βοηθάς; Είσαι Jet

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο καιρό η ενέργεια της Jetoil "Βοηθάς; Είσαι Jet", μέσω της οποίας μέρος των εσόδων της εταιρείας από τις πωλήσεις στα πρατήριά της, διατέθηκε για την ενίσχυση συνολικά οκτώ φορέων/ιδρυμάτων που το καταναλωτικό κοινό επέλεξε μέσω ψηφοφορίας στον ιστότοπο που είχε φτιαχτεί ειδικά για το σκοπό αυτό (www.eisaijet.gr). Η εταιρεία σε ειδική τελετή παρέδωσε τα ποσά που είχαν συγκεντρωθεί στα ιδρύματα: ΕΣΤΙΑ Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής, Κιβωτός του κόσμου, Εργαστήρι, Σικιαρίδειο Ιδρυμα, ΚΕΘΕΑ, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, Φίλοι του Παιδιού και ΕΛΕΠΑΠ. 

Συγκέντρωση σχολικών ειδών

Η Vodafone ενίσχυσε τα παιδιά που στηρίζουν τα παιδικά χωριά SOS σε όλη την Ελλάδα, μέσω των κέντρων στήριξης παιδιού και οικογένειας, συγκεντρώνοντας είδη για τη νέα σχολική χρονιά. Τα σχολικά είδη που συγκεντρώθηκαν, με τη συμμετοχή των εργαζομένων της, ταξινομήθηκαν, συσκευάστηκαν και παραδόθηκαν από τους ίδιους τους εργαζομένους στις οικογένειες που έχουν ανάγκη. 


Προσφορά σε ιππικό όμιλο

Η Βιβεχρώμ πρόσφερε χρώματα στον ιππικό όμιλο St George, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη βαφή των εμποδίων που υπερπηδούν οι ιππείς και τον καλλωπισμό των εγκαταστάσεων.

Ενίσχυση ομάδας Αιγαίου

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) ενίσχυσε την MKO Oμάδα Αιγαίου για την αγορά διαδραστικών πινάκων και την παράδοσή τους σε ακριτικά νησιά της χώρας μας. Πριν λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε, παρουσία εκπροσώπων του ΔΕΔΔΗΕ και της Ομάδας Αιγαίου, η παράδοση ενός διαδραστικού πίνακα στο δημοτικό σχολείο της Αστυπάλαιας και η παράδοση ενός ακόμα στο δημοτικό σχολείο της Δονούσας.

Υποστήριξη τοπικών φορέων και πρωτοβουλιών

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) υποστήριξε κατά το πρόσφατο διάστημα τοπικούς φορείς και πρωτοβουλίες, εστιάζοντας στο περιβάλλον και την παιδεία. Ύστερα από σχετικό αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο ενίσχυσε την προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν τοπικές εθελοντικές οργανώσεις για την αντιπυρική προστασία του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης κατά την πρόσφατη θερινή περίοδο.
Ταυτόχρονα, το ΕΒΕΘ ανταποκρίθηκε θετικά σε αίτημα ομάδας μαθητών του 2ου Γενικού Λυκείου Ωραιοκάστρου, στηρίζοντας την προσπάθεια των παιδιών για συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό σχεδιασμού αγωνιστικού αυτοκινήτου "F1 in schools". Η ομάδα των μαθητών, με όνομα "Pegasus Impetus Team", πέτυχε να προκριθεί στην τελική φάση του διαγωνισμού, που διεξήχθη πριν λίγο καιρό.

Πολυϊατρείο για δωρεάν εξετάσεις

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ, αντί άλλης εταιρικής παρουσίας της στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υποστήριξε το έργο της ΜΚΟ "Γιατροί του Κόσμου", παραχωρώντας της περίπτερο – πολυϊατρείο που λειτούργησε κατά τη διάρκειά της έκθεσης για την παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων. Εθελοντές γιατροί έκαναν προληπτικό έλεγχο και πρωτοβάθμια κλινική εξέταση σε επισκέπτες της έκθεσης, δίνοντας έμφαση στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα, προσφέρθηκαν από την εταιρεία δωρεάν εισιτήρια εισόδου στα γραφεία της οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, ώστε αυτά να διατεθούν σε ανέργους, απόρους και ανασφάλιστους.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Τα Ελληνικά Πετρέλαια απένειμαν επτά υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014. Στόχος είναι η υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε κλάδους της Μηχανικής, της Οικονομικής Επιστήμης και της Έρευνας Υδρογονανθράκων. Η επιλογή έγινε όχι μόνο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, αλλά και με κοινωνικά κριτήρια. 

Υποστήριξη δράσης

Tα Ελληνικά Ταχυδρομεία κάλυψαν τις ταχυδρομικές ανάγκες προσπάθειας των μαθητών του Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές βοήθησαν τον Σύλλογο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Ν. Πέλλας να προμηθεύσει αναπηρικά καρότσια σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, μέσα από το οικονομικό αντάλλαγμα που προήλθε από τη συγκέντρωση πλαστικών καπακιών και την παράδοση τους σε εταιρεία ανακύκλωσης ειδών εμφιάλωσης.

Τράπεζα αίματος

Εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος, που διατηρεί η Lamda Development, πραγματοποιήθηκε πριν λίγο καιρό με τη συμμετοχή δεκατεσσάρων εργαζομένων της εταιρείας. Η τράπεζα αίματος βρίσκεται στη διάθεση όλων των εργαζομένων της εταιρείας και των μελών των οικογενειών τους.

Εθελοντισμός εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι της Kleemann πρόσφεραν εθελοντικά φάρμακα για τους Γιατρούς Καρδιάς και είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Κιλκίς.

Ανάδοχος ενός παιδιού

Η Qualitis Ltd, στο πλαίσιο της στήριξης κοινωφελών οργανώσεων, είναι πλέον ανάδοχος παιδιού από τα Παιδικά Χωριά SOS, συνδράμοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη, την ασφάλεια και την ελπίδα ενός παιδιού που έχει στερηθεί τους φυσικούς γονείς του.

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2012

Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε δημοσίευσε φέτος για δωδέκατη συνεχή χρονιά τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το 2012, η S&Β επαναπροσδιόρισε τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης γύρω από τέσσερις πυλώνες: Άνθρωποι, Υγιεινή & Ασφάλεια, Περιβάλλον, Κοινωνική Συνεισφορά. Το 2012 υπήρξε, επίσης, το έτος σταδιακής υλοποίησης του οράματος και της στρατηγικής της εταιρείας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Με επικέντρωση σε τρεις βασικούς τομείς: διάχυση του οράματος και της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής διεθνώς, επικέντρωση σε συγκεκριμένους στόχους για τη διαχείριση σειράς υφιστάμενων ζητημάτων και ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών αναφοράς σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες: http://reports.sandb.com/2012/el/home/

Τράπεζα Φαρμάκων

O Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) προχώρησε στη σύσταση "Τράπεζας Φαρμάκων ΣΦΕΕ - Δίκτυο Συλλογής και Δωρεάν Διάθεσης" για άπορους και ανασφάλιστους. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ο ΣΦΕΕ ενοποιεί τις μεμονωμένες δράσεις που κάθε μια εταιρεία - μέλος του υλοποιεί, αναδεικνύοντας την ενεργό συμβολή και συμμετοχή στην κοινωνική ανάγκη που γιγαντώνεται. Η Πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και έχει την επιστημονική επίβλεψη του ΕΟΦ. Η Τράπεζα Φαρμάκων διευρύνει και εξελίσσει περαιτέρω τη συνεργασία  που έχει ο ΣΦΕΕ και τα μέλη του με το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού "Αποστολή" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής . Στο πλαίσιο λειτουργίας της, ο ΣΦΕΕ θα καλύπτει σε μηνιαία βάση τις ανάγκες σε φαρμακευτικό υλικό, αξιοποιώντας το σημαντικό απόθεμα που διαθέτουν οι εταιρείες-μέλη του τόσο από το στοκ τους όσο και από τα επιστρεφόμενα φάρμακα των μελών του από τις φαρμακαποθήκες, τα οποία έχουν αρκετούς μήνες ισχύ πριν από τη λήξη τους. Μόνο για λεκανοπέδιο Αττικής τα φάρμακα αυτά υπολογίζονται σε πάνω από εννιακόσιες χιλιάδες.

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 της Εθνικής Τράπεζας, η οποία εκδίδεται για έκτη συνεχή χρονιά, κατατάσσεται στο επίπεδο Level B+ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο GRI-G3.1, καλύπτοντας πολύ υψηλό ποσοστό των απαιτήσεων του. Επιπλέον, στο πλαίσιο αναβάθμισης των διαδικασιών της στην ΕΚΕ προχώρησε στην εφαρμογή -για πρώτη φορά- του Προτύπου ΑΑ1000APS το οποίο αποσκοπεί στην πληρέστερη ανταπόκρισή στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών. Επίσης η Τράπεζα προχώρησε σε εξωτερική επαλήθευση από ανεξάρτητους ελεγκτές των στοιχείων που παραθέτει στην ενότητα "Με Ευθύνη για την Αγορά",  καθώς και εννέα δεικτών επίδοσης από το σύνολο των ενοτήτων της έκθεσης. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στο www.nbg.gr.

Ημιμαραθώνιος Χίου

Η Νηρεύς Α.Ε. υποστήριξε και φέτος τον δεύτερο Ημιμαραθώνιο Χίου, στον οποίο συμμετείχαν συνολικά διακόσιοι εξήντα αθλητές Έλληνες και ξένοι. Ο αγώνας υποστηρίχθηκε και έμψυχα απο την ομάδα δρομέων της εταιρείας που έδωσε το παρόν. Η διοργάνωση του Ημιμαραθώνιου δρόμου από το Σύλλογο Υγείας Αθλητών Χίου Chiosrunning αποτελεί πλέον θεσμό του νησιού από όπου ξεκίνησε η εταιρεία.

Ιατρείο για εκείνους που δεν μπορούν να πάνε σε ιατρείο

Η Lidl Hellas στηρίζει εξ ολοκλήρου τη δημιουργία και λειτουργία του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής δωρεάν παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φροντίδας υγείας, στην Ορεστιάδα. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής είναι πρωτοβουλία της ΜΚΟ "Αποστολή" και είναι στελεχωμένο με παθολόγο, παιδίατρο, ουρολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα οποία, επίσης, στηρίζει η Lidl Hellas.

Επιλογή προγραμμάτων ΜΚΟ για υποστήριξη

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά η EuroCharity ξεκίνησε τις διαδικασίες επιλογής των προγραμμάτων ΜΚΟ που θα χρηματοδοτηθούν από την εταιρεία στο τέλος του 2013. Στόχος είναι η ενίσχυση του έργου τους, τόσο μέσω οικονομικής υποστήριξης , όσο και μέσω προβολής των δράσεων και των προγραμμάτων τους από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι σήμερα, έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά δεκατέσσερα προγράμματα ΜΚΟ.

Εθελοντική αιμοδοσία

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η δέκατη όγδοη εθελοντική αιμοδοσία της Kleemann σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο του Κιλκίς. Οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία αγάπης και ανθρωπιάς ενισχύοντας την τράπεζα αίματος της εταιρείας.


Βράβευση εκπαιδευτικής αριστείας

Η Intralot, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ "Intralot-We Care A Lot", στήριξε το 19ο Εθνικό φοιτητικό διαγωνισμό του ομίλου Economia, με θέμα τα "Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Οικονομία ". Στο διαγωνισμό, στόχος του οποίου είναι η σύνδεση της σκέψης και δημιουργικότητας των νέων με την επιχειρηματική κοινότητα, διαγωνίστηκαν και διακρίθηκαν φοιτητές από 50 ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας.  Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το Μάιο, με τη τελετή απονομής των βραβείων και την αιγίδα του παρείχε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο.

Το Κοινωνικό Μήνυμα του μήνα

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς, η Ideales αφιέρωσε το κοινωνικό μήνυμα του Σεπτεμβρίου στην προστασία της καρδιάς, προτρέποντας όλους να ακολουθήσουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής για ένα καλύτερο αύριο ...σήμερα! Το "μήνυμα του μήνα" αποστέλλεται με mail σε όλους τους πελάτες και συνεργάτες της, με σκοπό την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση του κοινού για σημαντικά θέματα.  Επίσης, αναρτάται στους χώρους της εταιρείας, στην ιστοσελίδα της και στις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παιδική κατασκήνωση

Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς λειτούργησε φέτος, για πρώτη χρονιά την παιδική κατασκήνωση "Φυλλαράκια" στην Περαχώρα Λουτρακίου. Πρόκειται για μια παροχή της τράπεζας στην οποία ανταποκρίθηκαν οι εργαζόμενοι, στέλνοντας τα παιδιά τους να περάσουν, ξέγνοιαστα και δημιουργικά, τρεις εβδομάδες σε μια ιδιαίτερη τοποθεσία. Η Μονάδα περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) σχεδίασε και υλοποίησε σειρά δράσεων για τους συμμετέχοντες  στην κατασκήνωση, όπως επίσκεψη στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, καθώς και παιχνίδια με θέμα την πρωτοβουλία της Unesco "Συνεργασία για το Νερό".

Καταφύγιο Γυναίκας

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ήταν και εφέτος μεγάλος υποστηρικτής της ΔΕΘ και τα έσοδα που προέκυψαν από την κατάθεση προγνωστικών δελτίων στο περίπτερο της εταιρείας, που λειτούργησε και ως πρακτορείο καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, θα διατεθούν στο Κέντρο Στήριξης Κακοποιημένων Γυναικών "Καταφύγιο Γυναίκας".

Ανακύκλωση τώρα!

Ο ΟΤΕ και η Cosmote  ξεκίνησαν κοινό πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης στο Διοικητικό Μέγαρο και το κτίριο της Παιανίας. Οι κάδοι της ανακύκλωσης τοποθετήθηκαν στα γραφεία των εργαζομένων και για την επικοινωνία του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα προκειμένου να παρακινηθούν,  να δείξουν υπευθυνότητα και να κάνουν την ανακύκλωση καθημερινή συνήθεια και τρόπο ζωής. Οι εργαζόμενοι προσκλήθηκαν να ανακυκλώσουν στους ειδικούς κάδους και να πάρουν μέρος στην κλήρωση για "πράσινα" δώρα. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, καθώς περισσότεροι από χίλιοι εργαζόμενοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ενέργεια. Το σύνθημα ήταν: μικρή προσπάθεια-μεγάλο αποτέλεσμα!

Εκπαίδευση πρώτων βοηθειών σε εργαζομένους

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, εκπαίδευση πρώτων βοηθειών σε οκτώ εργαζομένους της εταιρείας Lamda Development, οι οποίοι αποτελούν την ομάδα ΚΑΡΠΑ της εταιρείας και παλαιότερα είχαν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στη χρήση απινιδωτή.

"Ένα ταξίδι στη Λιλιπούπολη"

Η Intralot υποστήριξε οικονομικά τη μουσική εκδήλωση "Ένα ταξίδι στη Λιλιπούπολη" που διοργανώθηκε πρόσφατα από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Η εκδήλωση, είχε σκοπό την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών των Αρσακείων Σχολείων, το οποίο προσφέρει σε μαθητές των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Αρσάκεια Σχολεία και δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε αυτά μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνονταν τραγούδια της διαχρονικής εκπομπής του Γ' προγράμματος της ΕΡΤ και συμμετείχαν σολίστ και το Ενόργανο Σύνολο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, μαθητές του Μουσικού Ομίλου των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων και γνωστοί τραγουδιστές.

Ενίσχυση του έργου του Παιδιατρικού Ιατρείου Αλληλεγγύης του Νοσοκομείου Ηρακλείου

Η Lidl Hellas ενισχύει το έργο του Παιδιατρικού Ιατρείου Αλληλεγγύης, το οποίο λειτουργεί στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, υποστηρίζοντας την αγορά απαραίτητων εμβολίων για ανασφάλιστα παιδιά. Το Ιατρείο Αλληλεγγύης λειτουργεί μια φορά την εβδομάδα με εθελοντική συμμετοχή ειδικευμένων παιδιάτρων της Παιδιατρικής Κλινικής και της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ανασφάλιστα παιδιά και εφήβους.

EuroCharity Yearbook 2012/13

Tην έκτη έκδοση της σειράς Yearbook με τίτλο "Innovation for Excellence" παρουσίασε η EuroCharity, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν μέλη της εταιρείας, φίλοι, συνεργάτες, στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες, και άλλοι stakeholders.Επιστροφή στην κορυφή ^

Newsletter by ΘΗΡΑΤΡΟΝ