Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
Αρχική
Ποιοι Είμαστε
ΕΚΕ & Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΚΕ & ΜΜΕπιχειρήσεις
ΕΚΕ σε Διεθνές Επίπεδο
ΕΚΕ σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Καλές Πρακτικές ΕΚΕ
Εκδηλώσεις & Συνέδρια
Εγγραφή Νέου Μέλους
Διαδραστικά Εργαλεία
Κοινωνικοί Απολογισμοί
Μέλη
Νέα - Δελτία Τύπου
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις
Γλωσσάρι
Newsletter
Βραβεία Εθελοντισμού Εργαζομένων
_____________________________
Συνεργασία με Υπουργείο Εργασίας
Συνεργασία με Γενική Γραμματεία Ισότητας
Φοιτητικός Διαγωνισμός "Νίκος Αναλυτής"
   
Συχνές Ερωτήσεις
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Γιατί θα έπρεπε οι επιχειρήσεις να ενδιαφέρονται για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ευθύνες ;

Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν ηθικούς και οικονομικούς λόγους για να είναι δραστηριοποιημένες με το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Οι ηθικοί λόγοι είναι ξεκάθαροι. Οι οικονομικοί λόγοι είναι πιο δύσκολο να μετρηθούν. Με την εθελοντική εφαρμογή προγραμμάτων Ε.Κ.Ε. οι επιχειρήσεις δείχνουν τη θετική τους τοποθέτηση απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, γίνονται πιο ανθεκτικές σε αιφνιδιασμούς και αυξάνουν την πιθανότητα προσέλκυσης και διατήρησης πελατών και εργαζομένων.

Μερικές επιχειρήσεις επίσης θεωρούν την Ε.Κ.Ε. σαν σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης κινδύνων και της στρατηγικής τους για διατήρηση και επαύξηση της φήμης τους. Σε μια εποχή όπου η φήμη μιας επιχείρησης θεωρείται ένα από τα πλέον πολύτιμα στοιχεία της, η υιοθέτηση της Ε.Κ.Ε. μπορεί να οικοδομήσει, σε όλους όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητές της (stakeholders), πιστότητα και εμπιστοσύνη, εξασφαλίζοντας έτσι ένα λαμπρό μέλλον.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να ενταχθούν σε ειδικούς χρηματιστηριακούς και τραπεζικούς δείκτες αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να προσελκύουν περισσότερες επενδύσεις και να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Υπάρχει πράγματι σύνδεση μεταξύ της Ε.Κ.Ε. και της οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων ;

Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες κατά τα τελευταία χρόνια πάνω στο θέμα. Στην πλειοψηφία τους (68%) τα αποτελέσματα έδειξαν θετική σχέση μεταξύ εταιρικής κοινωνικής επίδοσης και οικονομικής επίδοσης (Margolis & Walsh, 2001). Οι ερευνητές καταλήγουν ότι, γενικά, υπάρχει θετική σχέση και οπωσδήποτε πολύ μικρή αρνητική σχέση μεταξύ των δύο.

To London Business School επιβεβαιώνει αυτά τα ευρήματα. Από 80 μελέτες για την Ε.Κ.Ε. που έχει εξετάσει, οι 42 έδειξαν θετική επίδραση, οι 19 δεν έδειξαν κάποια σχέση, οι 15 έδειξαν μεικτά αποτελέσματα και μόνο οι 4 έδειξαν αρνητική επίδραση. (Smith, 2001). Παρόμοια επιβεβαίωση έκανε και το Πανεπιστήμιο Harvard, το οποίο βρήκε ότι επιχειρήσεις που ασχολούνται με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους (stakeholders) έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από εκείνες που είναι επικεντρωμένες μόνον στους μετόχους τους.

Θα πλήρωναν οι καταναλωτές περισσότερα χρήματα για προϊόντα που παράγονται από μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση ;

Πρόσφατη μελέτη στην Ευρώπη έδειξε ότι το 70% των Ευρωπαίων καταναλωτών λέγουν ότι η δέσμευση μιας επιχείρησης στην Ε.Κ.Ε. είναι σημαντικό στοιχείο για την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Ένας στους πέντε λέγουν ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για προϊόντα που είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα.

Από την πρόσφατη μελέτη που έγινε στην Ελλάδα φάνηκε ότι οι Έλληνες καταναλωτές, παρ' όλο που θα επέλεγαν κοινωνικά υπεύθυνα προϊόντα, δεν είναι ακόμα έτοιμοι να καταβάλλουν επιπλέον τίμημα. Αυτό συμβαίνει γιατί η Ε.Κ.Ε. δεν είναι ακόμα διαδεδομένη στη χώρα μας.

Μπορεί η Ε.Κ.Ε. να βελτιώσει τη φήμη / εικόνα μιας επιχείρησης ;

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η εικόνα μιας επιχείρησης θεωρείται όλο και περισσότερο σαν ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία της. Σε μερικές μεγάλες επιχειρήσεις, αυτά τα άϋλα στοιχεία καλύπτουν ακόμα και το 95% της φήμης τους.

Η φήμη μιας επιχείρησης είναι φυσικά ορατή σε καταναλωτές και φορείς πίεσης, και επομένως μπορεί είτε να ενδυναμώσει ή να υποδαυλίσει τη δημόσια θέση της. Μια ισχυρή πολιτική Ε.Κ.Ε. μπορεί να οικοδομήσει πιστότητα και εμπιστοσύνη στο σήμα μιας επιχείρησης.

Ενδιαφέρονται πραγματικά οι εργαζόμενοι για την Ε.Κ.Ε. ;

Η Ε.Κ.Ε. μπορεί να επηρεάσει πολύ την προσέλκυση και διατήρηση στελεχών. Οι εργαζόμενοι θέλουν καλές αμοιβές και καλές προοπτικές - όμως όλο και περισσότερο θέλουν επίσης να αισθάνονται υπερήφανοι για την επιχείρηση που εργάζονται. Όπως είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας πολυεθνικής επιχείρησης "οι άνθρωποι δεν θέλουν να αισθάνονται αμηχανία όταν χρειαστεί να πουν για ποιόν εργάζονται".

Mελέτη που έγινε από τον όμιλο Cherenson το 2001 έδειξε ότι 78% των ερωτηθέντων θα προτιμούσαν να εργάζονται για μια επιχείρηση η οποία έχει εξαιρετική φήμη και τους πληρώνει μισθό που καλύπτει τις ανάγκες τους. Μόνο το 17% είπε ότι θα εργαζόταν για μια επιχείρηση με υψηλούς μισθούς αλλά πενιχρή φήμη.

Η Ε.Κ.Ε. μπορεί επίσης να αυξήσει την παραγωγικότητα. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες και πρακτικές εργασίας διαπιστώνουν μείωση των ελαττωματικών ή άχρηστων εμπορευμάτων.

Μπορεί η Ε.Κ.Ε. να μειώσει το λειτουργικό κόστος ;

Η ένταξη της Ε.Κ.Ε. στις επιχειρηματικές στρατηγικές μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλη λειτουργική αποδοτικότητα όπως βελτιωμένη αποδοτικότητα στη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, μείωση των αποβλήτων, πώληση ανακυκλωμένων υλικών.

Εξ άλλου, υπάρχουν προγράμματα Ε.Κ.Ε. που η εφαρμογή τους δεν κοστίζει σχεδόν καθόλου όπως π.χ. η καθιέρωση κανόνων δεοντολογίας, η ανάπτυξη του εθελοντισμού μεταξύ των εργαζομένων κ.λ.π.

Μήπως το όλο θέμα της Ε.Κ.Ε. είναι μια μόδα που θα περάσει ;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της Ε.Κ.Ε. , με απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής της Λισσαβόνας (23-24.03.2000) "έθεσε ως νέο στρατηγικό της στόχο να γίνει, μέχρι το 2010, η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία, που θα στηρίζεται ωστόσο στη γνώση και θα είναι ικανή για βιώσιμη (αειφόρο) οικονομική ανάπτυξη, προσφέροντας περισσότερες θέσεις απασχόλησης, καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή".

Αποτέλεσμα αυτής της σημαντικής δέσμευσης ήταν η έκδοση της Πράσινης βίβλου αλλά και η ανάληψη μιας σειράς δράσεων γύρω από την Ε.Κ.Ε. που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από την άλλη μεριά, όλο και περισσότερο, οι επιχειρήσεις και οι άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενοι με τις δραστηριότητές τους (stakeholders), συνειδητοποιούν τα οφέλη που προσφέρονται προς όλους από την εφαρμογή τέτοιων δράσεων και πρακτικών.

Τι σημαίνει η Ε.Κ.Ε. για τον απλό πολίτη / καταναλωτή;

Ο απλός πολίτης θα πρέπει να κατανοήσει ότι η Ε.Κ.Ε. ωφελεί όλους και ότι θα πρέπει σαν καταναλωτής να παίξει τον ενεργό ρόλο που του αναλογεί στη διαμόρφωση τέτοιων πρακτικών.

Ποιο όφελος έχει μια επιχείρηση από την εγγραφή της στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ;

Το Δίκτυο παρέχει στα μέλη του μια σειρά από υπηρεσίες :

Πληροφόρηση

 • Δωρεάν πρόσβαση στο δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό Newsletter του CSR Europe, που εκδίδεται αποκλειστικά για τα μέλη και περιέχει περιλήψεις όλων των σημαντικότερων εξελίξεων της Ε.Κ.Ε. στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.
 • Δωρεάν αποστολή του τριμηνιαίου περιοδικού του CSR Europe, με λεπτομερείς αναφορές σε εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες και ειδική κάλυψη Ευρωπαϊκών θεμάτων Ε.Κ.Ε.
 • Προνομιακή πρόσβαση στα πλήρη αποτελέσματα ερευνών του Δικτύου
 • Απεριόριστη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δικτύου, http://www.csrhellas.gr, η οποία περιλαμβάνει πηγές πληροφόρησης, βιβλιοθήκη στοιχείων και εργαλεία όπως αυτό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις που οργανώνουν αντίστοιχα δίκτυα σε όλη την Ευρώπη
 • Προσωπική πληροφόρηση και υποστήριξη από το προσωπικό του Δικτύου

Συμβουλές και κατάρτιση

 • Προνομιακή πρόσβαση σε περαιτέρω συμβουλές και υποστήριξη
 • Παροχή επιτόπου κατάρτισης για τα μέλη

Διάλογος

 • Συμμετοχή σε διαλόγους με κυβερνητικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινότητες, και άλλους επιχειρηματικούς φορείς επί των εξελίξεων της Ε.Κ.Ε.
 • Συμμετοχή σε fora και ενημέρωση για τις εξελίξεις της Ε.Κ.Ε. σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανάπτυξη καλών πρακτικών

 • Δυνατότητα ανάληψης ηγετικού ρόλου σε ερευνητικά προγράμματα Ε.Κ.Ε. σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση και οι πρακτικές απασχόλησης.
 • Προνομιακή συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια επί θεμάτων E.K.E.
 • Δυνατότητα συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία για την Ε.Κ.Ε. για την ανάπτυξη της Ε.Κ.Ε. σε προεξέχοντα εθνικά και διεθνή επιχειρηματικά πανεπιστήμια
 • Δυνατότητα συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Εκστρατεία για την Ε.Κ.Ε.

Δυνατότητες προβολής

 • Προβολή των ονομάτων των μελών σε όλα τα έντυπα του Δικτύου
 • Πρόσθετη αναγνώριση σε τομείς όπου μεμονωμένες επιχειρήσεις παίζουν ηγετικό ρόλο, για παράδειγμα ως υποστηρικτές ή συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα ή εκδηλώσεις

Ποια κριτήρια έχετε για την αποδοχή μιας επιχείρησης ως μέλους ;

Μέλος του Δικτύου μπορεί να γίνει κάποια επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση εγγραφής, η οποία θα υποστηρίζεται από δύο επιχειρήσεις μέλη.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να ενταχθεί στα κύρια μέλη του είναι :

 • Πάνω από 20 άτομα προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών
 • Αποδεδειγμένη εφαρμογή δράσεων Ε.Κ.Ε. κατά την τελευταία τριετία

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζουν επίσης κάθε αίτηση με βάση εισήγηση που περιλαμβάνει :

 • Το βασικό λόγο που έχει η αιτούσα επιχείρηση για ένταξή της στο Δίκτυο
 • Το προφίλ Ε.Κ.Ε. της αιτούσης
 • Τις γνώσεις και τις εμπειρίες που θα μπορούσε η αιτούσα να μοιραστεί με τα υπόλοιπα μέλη
 • Τις δράσεις και τα προγράμματα του Δικτύου από τα οποία θα μπορούσε να ωφεληθεί η αιτούσα

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε ομόφωνη βάση να εγκρίνει, να απορρίψει ή να παγώσει την αίτηση. Η παρουσίαση των νέων μελών γίνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών.

Κριτικάρετε ποτέ τα μέλη σας ;

Δεν κριτικάρουμε τα μέλη μας σχετικά με τις δραστηριότητές τους στον τομέα της Ε.Κ.Ε., γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Τα μέλη μας δημιούργησαν αυτό το Δίκτυο σαν μια πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών χωρίς το φόβο κριτικής. Αν και τα βοηθάμε να δώσουν απαντήσεις σε μερικά ερωτήματά τους μέσα από έρευνες, σεμινάρια ή εργαλεία, δεν τους συμβουλεύουμε για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.

Μήπως οι επιχειρήσεις ομιλούν για δήθεν κοινωνική ευθύνη προκειμένου να καλύψουν αρνητικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων τους ;


Για πολλά χρόνια η επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιριών εστιαζόταν στην επίτευξη κέρδους, κάτι που κατά τη γνώμη μας είναι θεμιτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό. Οι παγκόσμιες εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε μια σειρά κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών πιέσεων προς τις εταιρίες. Με την υιοθέτηση προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης οι εταιρίες ανταποκρίνονται σ' αυτές τις πιέσεις, στέλνουν ένα μήνυμα προς τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους στις δραστηριότητές τους (stakeholders) ότι επενδύουν για το μέλλον όλων είτε πρόκειται για κοινωνική ανάπτυξη, είτε για προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε για απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ύπαρξη ίσων ευκαιριών, καλύτερη διαχείριση των τεράστιων αλλαγών που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, επίτευξη οικονομικής συνοχής, προστασία της υγείας κ.λ.π.

Πιστεύετε ότι σε μια εποχή επιβράδυνσης της οικονομίας υπάρχουν περιθώρια για τέτοια προγράμματα ;

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια έννοια διαχρονική. Δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από κάποιες διακυμάνσεις της οικονομίας. Μπορεί κάποια ακριβά προγράμματα να ανασταλούν ίσως για κάποιο διάστημα, αλλά υπάρχουν και προγράμματα που σχεδόν δεν κοστίζουν τίποτε.

Μήπως με την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων οι επιχειρήσεις έρχονται να καλύψουν το έλλειμμα που δημιουργείται από τον περιορισμό του κράτους πρόνοιας ;

Είναι γεγονός ότι με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο σκηνικό βλέπουμε μια συνεχόμενη συρρίκνωση των παροχών του δημόσιου τομέα. Έχουμε δηλαδή μείωση κάποιων υποχρεωτικών ή δεδομένων (μέχρι σήμερα) παροχών. Πιθανόν κάποιες από τις υποχρεώσεις αυτές να περάσουν με τη μορφή νόμων στις επιχειρήσεις. Όμως, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται σε δράσεις ή προγράμματα για τα οποία οι επιχειρήσεις δεσμεύονται και εφαρμόζουν εθελοντικά πέρα και πάνω από τις όποιες νομοθετημένες υποχρεώσεις.

Μερικά από τα μέλη σας έχουν κατηγορηθεί για κάποιες από τις δραστηριότητές τους. Γιατί συνεχίζετε να συνεργάζεστε μαζί τους ;

Υπάρχουν μέλη που αναγνωρίζουν ότι το ενδιαφέρον τους για την Ε.Κ.Ε. προέρχεται από λάθη που έχουν κάνει στο παρελθόν και που έχουν βλάψει τόσο τη φήμη τους όσο και τις επιχειρηματικές τους λειτουργίες στο σύνολο τους.

Παρ' όλα αυτά, όλες οι επιχειρήσεις μέλη μας αναγνωρίζουν ότι έχουν δεσμευτεί απέναντι στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Αναγνωρίζουν, επίσης, ότι δεν υπάρχει εύκολη και γρήγορη λύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια κοινωνία. Δεν υποστηρίζουν ότι έχουν όλες τις απαντήσεις, αλλά επιθυμούν να γίνουν πιο διαφανείς και να αναλάβουν έναν διάλογο, τόσο μέσω του Δικτύου μας όσο και μόνες τους.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα μέλη μας να γίνουν στο μέλλον κοινωνικά και περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνα.
 
Επίκαιρα:
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Πρόγραμμα & Ομιλίες
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas & ΕΔΕΚΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5 Δεκεμβρίου 2014 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas
SAVE THE DATE
5 Δεκεμβρίου 2014 - Εκδήλωση για το Βραβείο Ζαχάρωφ - Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Εκδηλώσεις Μελών:
12 Νοεμβρίου 2014 - Μαραθώνιοςτης Αθήνας - AbbVie Running Team
3 Νοεμβρίου 2014 - Η Μόδα αναδεικνύει την αληθινή εικόνα της Ψωρίασης - AbbVie
3 Οκτωβρίου 2014 Sustainability Forum 2014 - Global Sustain ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3 Ιουλίου 2014 - Yearbook 2013/14 – Beyond borders – Global Sustain
 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
| Πολιτική Ποιότητας | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία |

  Copyright Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη