Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
Αρχική
Ποιοι Είμαστε
ΕΚΕ & Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΚΕ & ΜΜΕπιχειρήσεις
ΕΚΕ σε Διεθνές Επίπεδο
ΕΚΕ σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Καλές Πρακτικές ΕΚΕ
Εκδηλώσεις & Συνέδρια
Εγγραφή Νέου Μέλους Καταστατικό Σωματείου Κριτήρια Εγγραφής Αίτηση Εγγραφής
Διαδραστικά Εργαλεία
Κοινωνικοί Απολογισμοί
Μέλη
Νέα - Δελτία Τύπου
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις
Γλωσσάρι
Newsletter
Βραβεία Εθελοντισμού Εργαζομένων
_____________________________
Συνεργασία με Υπουργείο Εργασίας
Συνεργασία με Γενική Γραμματεία Ισότητας
Φοιτητικός Διαγωνισμός "Νίκος Αναλυτής"
   
Κριτήρια Εγγραφής
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ μπορούν να αποτελέσουν μόνο νομικά πρόσωπα, τα όποια εκπροσωπούνται από φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από αυτά.

Τα μέλη κατατάσσονται σε κύρια, απλά και συνδεδεμένα :
α) Τα κύρια μέλη θα πρέπει να:

  • δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
  • απασχολούν πάνω από 20 εργαζομένους,
  • έχουν κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον €1,5εκ.,
  • έχουν να επιδείξουν συγκεκριμένες δράσεις ΕΚΕ,
  • προσκομίζουν μαζί με την αίτηση εγγραφής και 2 συστατικές επιστολές από ήδη κύρια μέλη του Δικτύου όπου θα αναφέρεται ότι γνωρίζουν την ενασχόληση της αιτούσης με την ΕΚΕ.

β) Τα απλά μέλη θα πρέπει να:

  • μην πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις,
  • έχουν αναπτύξει ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις ΕΚΕ.

γ) Τα συνδεδεμένα μέλη θα πρέπει να:

  • είναι συλλογικοί φορείς, οργανώσεις ή ΜΚΟ με στόχους σχετικούς με αυτούς του Δικτύου.

Τα μέλη εγγράφονται ύστερα από έγκριση της αίτησης τους από το Δ.Σ. και η τρέχουσα ετήσια συνδρομή τους σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι: 1.200€ για τα κύρια και 600€ για τα απλά και συνδεδεμένα μέλη.


Σημείωση: Δικαίωμα του “εκλέγειν και εκλέγεσθαι” έχουν μόνο τα κύρια μέλη.
Επίκαιρα:
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Πρόγραμμα & Ομιλίες
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas & ΕΔΕΚΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5 Δεκεμβρίου 2014 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas
SAVE THE DATE
5 Δεκεμβρίου 2014 - Εκδήλωση για το Βραβείο Ζαχάρωφ - Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Εκδηλώσεις Μελών:
12 Νοεμβρίου 2014 - Μαραθώνιοςτης Αθήνας - AbbVie Running Team
3 Νοεμβρίου 2014 - Η Μόδα αναδεικνύει την αληθινή εικόνα της Ψωρίασης - AbbVie
3 Οκτωβρίου 2014 Sustainability Forum 2014 - Global Sustain ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3 Ιουλίου 2014 - Yearbook 2013/14 – Beyond borders – Global Sustain
 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
| Πολιτική Ποιότητας | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία |

  Copyright Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη