Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
Αρχική
Ποιοι Είμαστε
ΕΚΕ & Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΚΕ & ΜΜΕπιχειρήσεις
ΕΚΕ σε Διεθνές Επίπεδο
ΕΚΕ σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Καλές Πρακτικές ΕΚΕ
Εκδηλώσεις & Συνέδρια
Εγγραφή Νέου Μέλους
Διαδραστικά Εργαλεία
Κοινωνικοί Απολογισμοί
Μέλη
Νέα - Δελτία Τύπου
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις
Γλωσσάρι
Newsletter
Βραβεία Εθελοντισμού Εργαζομένων
_____________________________
Συνεργασία με Υπουργείο Εργασίας
Συνεργασία με Γενική Γραμματεία Ισότητας
Φοιτητικός Διαγωνισμός "Νίκος Αναλυτής"
   
Πολιτική Ποιότητας
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του, επιδιώκοντας την προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε) και την προβολή της τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 για την παροχή των υπηρεσιών του.

Η λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στοχεύει στη διαρκή βελτίωση όλων των διεργασιών του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, μέσω της :
  • απαρέγκλιτης συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθετικές και άλλες κανονιστικές διατάξεις,
  • διαχείρισης που βασίζεται σε καταγεγραμμένες διαδικασίες και πραγματικά δεδομένα,
  • παρακολούθησης και ανάλυσης μετρήσιμων αποτελεσμάτων, και
  • συνακόλουθα, στη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης των αποδεκτών των υπηρεσιών του.

Για τη στήριξη της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης, η Διοίκηση του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
  • δεσμεύεται για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού.
  • προτρέπει και ενθαρρύνει κάθε στέλεχος που εργάζεται για τους σκοπούς του Δικτύου να συμμορφώνεται διαρκώς με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και να εργάζεται με ομαδικό πνεύμα για τη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του Συστήματος αυτού, παρέχοντας όλα τα μέσα για τη συνεχή ανάπτυξή του.

Η Πολιτική του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την Ποιότητα έχει κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των όσων ορίζει.

Νικόλαος Αναλυτής
Πρόεδρος Δ.Σ.Επίκαιρα:
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Πρόγραμμα & Ομιλίες
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas & ΕΔΕΚΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5 Δεκεμβρίου 2014 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas
SAVE THE DATE
5 Δεκεμβρίου 2014 - Εκδήλωση για το Βραβείο Ζαχάρωφ - Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Εκδηλώσεις Μελών:
12 Νοεμβρίου 2014 - Μαραθώνιοςτης Αθήνας - AbbVie Running Team
3 Νοεμβρίου 2014 - Η Μόδα αναδεικνύει την αληθινή εικόνα της Ψωρίασης - AbbVie
3 Οκτωβρίου 2014 Sustainability Forum 2014 - Global Sustain ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3 Ιουλίου 2014 - Yearbook 2013/14 – Beyond borders – Global Sustain
 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
| Πολιτική Ποιότητας | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία |

  Copyright Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη