Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
Αρχική
Ποιοι Είμαστε
ΕΚΕ & Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΚΕ & ΜΜΕπιχειρήσεις
ΕΚΕ σε Διεθνές Επίπεδο
ΕΚΕ σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Καλές Πρακτικές ΕΚΕ
Εκδηλώσεις & Συνέδρια
Εγγραφή Νέου Μέλους
Διαδραστικά Εργαλεία
Κοινωνικοί Απολογισμοί
Μέλη
Νέα - Δελτία Τύπου
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις
Γλωσσάρι
Newsletter
Βραβεία Εθελοντισμού Εργαζομένων
_____________________________
Συνεργασία με Υπουργείο Εργασίας
Συνεργασία με Γενική Γραμματεία Ισότητας
Φοιτητικός Διαγωνισμός "Νίκος Αναλυτής"
   
Global Compact
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική ΔιεύθυνσηΤι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο;
Το Οικουμενικό Σύμφωνο αποτελεί ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το οποίο ευθυγραμμίζουν τις λειτουργίες και στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ως η μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας –με χιλιάδες συμμετέχοντες από περισσότερες από 100 χώρες- το Οικουμενικό Σύμφωνο έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών. Μία επιχείρηση που υπογράφει το Οικουμενικό Σύμφωνο αποδέχεται ότι εταιρικές πρακτικές στηριζόμενες σε παγκόσμιες αρχές, συμβάλλουν σε μία σταθερότερη, δικαιότερη και περιεκτικότερη παγκόσμια αγορά και βοηθούν στην οικοδόμηση ευημερούντων και ακμαζουσών κοινωνιών.
Η επιχειρηματικότητα, το εμπόριο και οι επενδύσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ευημερία και την ειρήνη. Η επιχειρηματική δραστηριότητα συχνά συνδέεται με σοβαρά διλήμματα- π. χ. πρακτικές εκμετάλλευσης, διαφθοράς, ανισότητας εισοδημάτων, και εμποδίων που αποθαρρύνουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Οι υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές μπορούν με πολλούς τρόπους να οικοδομήσουν κλίμα εμπιστοσύνης και ένα κοινωνικό κεφάλαιο, συμβάλλοντας σε μία ολοκληρωμένη ανάπτυξη και σε αειφόρες αγορές.
Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι μια καθαρά εθελοντική, διεθνής πρωτοβουλία με δύο κυρίαρχους στόχους:

 • να αποτελέσουν οι δέκα αρχές καθολικό ρεύμα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο.
 • να λειτουργήσει ως καταλύτης για δράσεις που στηρίζουν τους στόχους της χιλιετίας.
  Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, το Οικουμενικό Σύμφωνο προσφέρει δυνατότητες για μάθηση και δέσμευση μέσα από διάφορους μηχανισμούς: Διάλογους Πολιτικής, Μάθηση, Τοπικά Δίκτυα και Συμπράξεις.

Το Οικουμενικό Σύμφωνο ΕΙΝΑΙ…

Το Οικουμενικό Σύμφωνο ΔΕΝ είναι…

Μία εθελοντική πρωτοβουλία για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας

Νομικά δεσμευτικό

Ένα σύνολο αξιών που βασίζονται σε παγκόσμια αποδεκτές αξίες

Ένα μέσο για έλεγχο της εταιρικής συμπεριφοράς και την επιβολή συμμόρφωσης

Ένα δίκτυο εταιριών και λοιπών ενδιαφερόμενων μελών

Ένα πρότυπο, σύστημα διοίκησης, ή ένας κώδικας συμπεριφοράς

Ένα forum για μάθηση και ανταλλαγή εμπειριών

Ένα κανονιστικό όργανο ή ένα εργαλείο για δημόσιες σχέσειςΗ εταιρική συμμετοχή
Η συμμετοχή στο Οικουμενικό Σύμφωνο αποτελεί μια ευρέως ορατή δέσμευση στις 10 αρχές της πρωτοβουλίας. Προϋποθέτει τις παρακάτω ενέργειες:
1. την έναρξη αλλαγών στις λειτουργίες της επιχείρησης έτσι ώστε το Οικουμενικό Σύμφωνο και οι αρχές του να ενσωματωθούν στη διοίκηση, στη στρατηγική, τη φιλοσοφία και τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης.
2. την δημοσιοποίηση - ως τμήμα του ετήσιου απολογισμού ή παρόμοιας δημόσιας εταιρικής αναφοράς (πχ. απολογισμού βιωσιμότητας) - μιας περιγραφής των τρόπων με τους οποίους η επιχείρηση υποστηρίζει το Οικουμενικό Σύμφωνο και τις αρχές του (Communication on Progress- COP) και
3. τη δημόσια υποστήριξη του Οικουμενικού Συμφώνου και των αρχών του μέσω επικοινωνιακών εργαλείων όπως δελτία τύπου, ομιλίες, κ.λπ.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τη συμμετοχή τους στο Οικουμενικό Σύμφωνο μέσω συμμετοχής σε διάλογους πολιτικής, εκπαιδευτικά forum και συνεργασίες.

Μία ηγετική πρωτοβουλία
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του Οικουμενικού Συμφώνου είναι η προσωπική συμμετοχή της διεύθυνσης μιας επιχείρησης. Η προσωπική συμμετοχή ενός υψηλά ιστάμενου διευθυντικού στελέχους αποτελεί σημαντικό μήνυμα προς τους εργαζόμενους και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες ότι η δέσμευση της εταιρίας στην κοινωνική ευθύνη αποτελεί λειτουργική και στρατηγική προτεραιότητα. Αυτού του είδους η συμμετοχή μπορεί ως εκ τούτου να έχει εξαιρετική επίδραση στην ποιότητα εφαρμογής του Οικουμενικού Συμφώνου.


Πώς συμμετέχω στο Οικουμενικό Σύμφωνο;
Ως εθελοντική πρωτοβουλία, το Οικουμενικό Σύμφωνο στοχεύει σε ευρεία συμμετοχή από μία ποικίλη ομάδα επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. Για να συμμετέχει μία επιχείρηση στο Οικουμενικό Σύμφωνο, ο Διευθύνων Σύμβουλός της- CEO- (με την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου) στέλνει επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε., με την οποία εκφράζει την υποστήριξή του στο Οικουμενικό Σύμφωνο και τις αρχές του.
 

Οι 10 αρχές.

Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της διαφθοράς βασίζονται :
στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 • στη Διακήρυξη για τις Βασικές Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας
 • στη Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
 • στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ενάντια στη Διαφθορά

Οι αρχές αυτές είναι:

Ανθρώπινα Δικαιώματα

 • Αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Συνθήκες εργασίας

 • Αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης
 • Αρχή 4η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας
 • Αρχή 5η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας
 • Αρχή 6η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση

Περιβάλλον

 • Αρχή 7η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις
 • Αρχή 8η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας
 • Αρχή 9η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

 • Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας.
   

Εφαρμογή και συμμετοχή – Εφαρμόζοντας τις αρχές
Οι επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο καλούνται να εργαστούν με στόχο την εφαρμογή των δέκα αρχών. Ωστόσο, τόσο οι μικρές όσο και οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι συχνά αβέβαιες για το ποια είναι η σωστή προσέγγιση. Η εφαρμογή των αρχών πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μία μακροπρόθεσμη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων.
Παράγοντες επιτυχίας- κλειδιά στην εφαρμογή των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • την αντιμετώπιση των αρχών όχι σαν ένα επιπρόσθετο στοιχείο αλλά σαν ενσωματωμένες στην εταιρική στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης
 • καθαρές δεσμεύσεις από τα ηγετικά στελέχη της επιχείρησης
 • την επικοινωνία των δεσμεύσεων μέσα σε όλη την οργάνωση τόσο σε υψηλόβαθμα στελέχη όσο και στο προσωπικό, ώστε να διασφαλισθεί ευρεία υποστήριξη των αρχών
 • ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ανοικτό σε νέες ιδέες και καινοτομία
 • μετρήσιμους στόχους και ένα διαφανές σύστημα σε σχέση με την έκδοση απολογισμών ή αναφορών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οικουμενικού Συμφώνου (Communication on Progress)
 • επιθυμία και δυνατότητα για μάθηση και προσαρμογή
 • αφοσίωση σε πρακτικές-συγκεκριμένες δράσεις
 • επιθυμία για συνεργασία και διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέλη της επιχείρησης

Το Οικουμενικό Σύμφωνο έχει συσσωρεύσει σημαντικό ευρετήριο διαθέσιμων πόρων και εργαλείων για την παροχή καθοδήγησης προς τις επιχειρήσεις για το πώς να αντιμετωπίζουν τις θεματικές περιοχές που καλύπτουν οι δέκα αρχές.
Η εφαρμογή των αρχών αποτελεί μακροπρόθεσμη διαδικασία, που απαιτεί δέσμευση για συνεχή οργανωτική αλλαγή και βελτίωση. Δεν υπάρχει ένας μοναδικός «σωστός» τρόπος για την εφαρμογή των αρχών εντός του διοικητικού μοντέλου της επιχείρησης. Διαφορετικές προσεγγίσεις και μοντέλα διοίκησης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στην παραπάνω διαδικασία.
Ένας τρόπος προσέγγισης σε σχέση με τη εφαρμογή των αρχών είναι η άντληση ιδεών από το Global Compact Performance Model, ένα μοντέλο οδηγιών προς τις επιχειρήσεις, που καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, από το εταιρικό όραμα μέχρι τη μέτρηση και την αναφορά των αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την εφαρμογή των αρχών, επισκεφτείτε τις θεματικές σελίδες (issue pages):
http://www.unglobalcompact.org/Issues/index.html

 • Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Συνθήκες Εργασίας
 • Περιβάλλον
 • Καταπολέμηση της Διαφθοράς
   

Διάλογοι Πολιτικής
Κάθε χρόνο, το Οικουμενικό Σύμφωνο οργανώνει συναντήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο που εστιάζονται σε συγκεκριμένα θέματα που έχουν σχέση με την παγκοσμιοποίηση και την εταιρική υπευθυνότητα. Οι εκδηλώσεις αυτές φέρνουν σε επικοινωνία τις επιχειρήσεις με τις υπηρεσίες του Ο.Η.Ε., τους εργαζόμενους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλες ομάδες, με στόχο την ανεύρεση λύσεων σε σύγχρονα προβλήματα.
Η διαδικασία διαλόγου βοηθά στην ταυτοποίηση νέων και αναδυόμενων θεμάτων, στην προώθηση μιας πολυμερούς εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης και υποστηρίζει την υπεράσπιση των θεμάτων στους εκάστοτε διαμορφωτές πολιτικής. Θέματα τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί περιλαμβάνουν τα εξής: «Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα σε ζώνες σύγκρουσης», «Επιχειρήσεις και αειφόρος ανάπτυξη», και πιο πρόσφατα «Αντιμετώπιση των διακρίσεων και προώθηση της ισότητας στο χώρο εργασίας».

Μάθηση
Οι εταιρίες ενθαρρύνονται να μοιράζονται παραδείγματα και εμπειρίες εταιρικών πρακτικών με το Global Compact Office, τα τοπικά δίκτυα και σε συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν σε βάθος μελέτες και αναλύσεις και να τις χρησιμοποιούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον εταιρικό και ακαδημαϊκό χώρο. Τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς εκπαιδευτικές εκδηλώσεις υποστηρίζουν τη διάδοση της τεχνογνωσίας.

Συλλογική Δράση
Η συλλογική δράση μεταξύ των εταιριών συνιστά αποτελεσματικό τρόπο δημιουργίας ενός διαδραστικού χώρου, μέσα στον οποίο αναπτύσσονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Η συνεργασία μεταξύ εταιριών οικοδομεί συνθήκες εμπιστοσύνης και συμβάλλει στην ταυτοποίηση και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων απέναντι στις προκλήσεις.

Λοιποί συμμετέχοντες- πέρα από τις επιχειρήσεις
Το Οικουμενικό Σύμφωνο αντιλαμβάνεται την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών πέρα από τις επιχειρήσεις, ως σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου: χωρίς αυτά θα έλειπε από την πρωτοβουλία το συλλογικό στοιχείο, το οποίο είναι τόσο σημαντικό για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων των εργαζομένων, των κυβερνήσεων, των Ηνωμένων Εθνών και του ακαδημαϊκού χώρου είναι ιδιαίτερα πολύτιμη, καθώς κάθε ομάδα συμβάλλει με διαφορετικές δυνάμεις και προοπτικές στο περιεχόμενο της εταιρικής υπευθυνότητας. Σε πολλές περιπτώσεις , τα παραπάνω ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να παρέχουν εξειδίκευση σε διάφορα θέματα, να ελέγχουν τις επιχειρήσεις σε σχέση με τις δεσμεύσεις τους και τις αδυναμίες τους, να επικροτούν και να ανταμείβουν υπεύθυνες δράσεις, να παρέχουν τεχνογνωσία που διευκολύνει την εφαρμογή και να λειτουργούν ως εταίροι σε μια ποικιλία θεμάτων όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι υποδομές και το νερό.

Η πολιτική σε σχέση με το Λογότυπο
Η Γραμματεία του Οικουμενικού Συμφώνου, ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν τα λογότυπα του Οικουμενικού Συμφώνου με στόχο την προώθηση της συμμετοχής τους στην πρωτοβουλία. Η έγκριση για χρήση του κύριου λογοτύπου του Οικουμενικού Συμφώνου, χορηγείται γενικώς στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις για τις δραστηριότητές τους που έχουν στόχο την προώθηση του Οικουμενικού Συμφώνου και των στόχων του, αλλά όχι με τρόπο που να υποδηλώνει ότι το Γραφείο του Οικουμενικού Συμφώνου, έχει ενθαρρύνει ή εγκρίνει τις δραστηριότητες, τα προϊόντα, και/ ή τις υπηρεσίες του εκάστοτε οργανισμού. Για άλλες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σκοπών, το Γραφείο του Οικουμενικού Συμφώνου έχει αναπτύξει το λογότυπο, «Υποστηρίζουμε το Οικουμενικό Σύμφωνο», το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σε διαφημίσεις και εκδόσεις, όπως και σε άλλες περιστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια κατά τη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της αναλογικότητας, και ότι δε θα θεωρείται ότι το Οικουμενικό Σύμφωνο προσυπέγραψε το προϊόν.
Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του λογοτύπου του Οικουμενικού Συμφώνου, απαιτεί προηγούμενη έγκριση από το Γραφείο του Οικουμενικού Συμφώνου, σύμφωνα με την πολιτική για το λογότυπο του Οικουμενικού Συμφώνου, η οποία μπορεί να βρεθεί στο: http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/gc_logo_policy.html
Σημειώνεται ότι η συμφωνία με την πολιτική χρήσης του λογότυπου του Οικουμενικού Συμφώνου αποτελεί ένα από τα Global Compact Integrity Measures, και μπορεί να βρεθεί στο:
http://www.unglobalcompact.org/aboutTheGC/integrity.html
Η χρήση των Λογοτύπων του Οικουμενικού Συμφώνου. (σύνδεση με αντίστοιχες οδηγίες στα Αγγλικά) http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/gc_logo_policy.html


Περαιτέρω Ευκαιρίες για Συμμετοχή.
Το Οικουμενικό Σύμφωνο παρέχει στις επιχειρήσεις πολυάριθμες πρόσθετες ευκαιρίες για συμμετοχή σε δραστηριότητες με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών και της αξίας από τη συμμετοχή.

Συμπράξεις για την Ανάπτυξη
Το Οικουμενικό Σύμφωνο ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεργασίας με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την προώθηση των στόχων την Ηνωμένων Εθνών, όπως οι στόχοι της Χιλιετίας. Καθώς τα συμφέροντα των επιχειρήσεων όλο και πιο συχνά συμπίπτουν με τους κοινωνικούς στόχους, σημειώνεται μια αυξανόμενη ανάγκη για συνεργασίες με κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών , τις τοπικές κοινότητες και άλλους κοινωνικούς εταίρους. Η συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση προκλήσεων, που θα ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν από έναν οργανισμό μόνο , και μπορεί να κάνει τις προσπάθειες περισσότερο αποτελεσματικές μέσω του καινοτόμου συνδυασμού πόρων και δυνατοτήτων. Με τη συμμετοχή σε συνεργασίες, οι διάφοροι φορείς μπορούν να προωθήσουν αποτελεσματικότερα τους ατομικούς τους αντικειμενικούς στόχους, καθώς τέτοιου είδους συμπράξεις δίνουν τη δυνατότητα σε διαφορετικούς οργανισμούς να υποστηρίζονται μεταξύ τους συνδυάζοντας και κεφαλαιοποιώντας, βασιζόμενοι σε συμπληρωματικές δυνάμεις και δυνατότητες.
Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις συμπράξεις για τη Ανάπτυξη, πατήστε εδώ. http://www.unglobalcompact.org.Τοπικά Δίκτυα

Τα Τοπικά Δίκτυα αποτελούν δέσμες συμμετεχόντων που συνέρχονται και δημιουργούν χαλαρές οργανωτικές δομές, με στόχο την προώθηση του Οικουμενικού Συμφώνου και των αρχών του, μέσα σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό ή κλαδικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα τοπικά δίκτυα αναλαμβάνουν όλο και πιο σημαντικούς ρόλους, στην εγκαθίδρυση του Οικουμενικού Συμφώνου, μέσα σε διαφορετικούς εθνικούς, πολιτισμικούς και γλωσσικούς χώρους, καθώς και στη διαχείριση των οργανωτικών επιπτώσεων από την ταχεία εξάπλωση του Οικουμενικού Συμφώνου.
Ρόλος του τοπικού δικτύου είναι καταρχήν η υποστήριξη της προόδου των επιχειρήσεων (τόσο τοπικών όσο και θυγατρικών πολυεθνικών) που έχουν δεσμευτεί ως προς το Οικουμενικό Σύμφωνο, και σε σχέση με την εφαρμογή των 10 αρχών, με παράλληλη δημιουργία ευκαιριών για πολυμερείς συμπράξεις και συλλογική δράση. Επιπλέον, τα δίκτυα εμβαθύνουν την μαθησιακή εμπειρία όλων των συμμετεχόντων, μέσα από τις δικές τους δραστηριότητες και εκδηλώσεις, και προωθούν τη δράση υποστηρίζοντας τους ευρύτερους στόχους των Ηνωμένων Εθνών.
Τοπικά Δίκτυα του Οικουμενικού Συμφώνου υπάρχουν σε περισσότερες από 70 χώρες και περιοχές, από την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ως την Ευρώπη και την Αμερική.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα τοπικά δίκτυα, πατήστε εδώ. http://www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/index.html


Έκδοση απολογισμού ή αναφοράς (COP- Communication on Progress)
Οι συμμετέχοντες στο Οικουμενικό Σύμφωνο απαιτείται να αναφέρουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει σχετικά με την εφαρμογή των 10 αρχών και τη συμμετοχή τους σε συμπράξεις για υποστήριξη των αναπτυξιακών στόχων του Ο.Η.Ε. Ένα COP, είναι μια αναφορά προς τα ενδιαφερόμενα μέρη (καταναλωτές, εργαζόμενους, εργατικά σωματεία, μέτοχους, ΜΜΕ, κυβερνητικούς φορείς, κ.λπ.) σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει η επιχείρηση εφαρμόζοντας το Οικουμενικό Σύμφωνο στις εταιρικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των δράσεων και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν.
Αποτυχία επικοινωνίας σε ετήσια βάση οδηγεί στην απομάκρυνση του ονόματος της εταιρίας από τη λίστα των ενεργών συμμετεχόντων στο Οικουμενικό Σύμφωνο, κάτι που αποτελεί απαραίτητο μέτρο για προστασία της πρωτοβουλίας. Ένα COP αποτελεί σημαντική ένδειξη της δέσμευσης του συμμετέχοντος στο Οικουμενικό Σύμφωνο και τις αρχές του. Αποτελεί επίσης εργαλείο επίδειξης ηγεσίας, διευκόλυνσης της μάθησης, έναρξης διαλόγου και προώθησης των δράσεων.

Τρία βήματα για τη δημιουργία, επικοινωνία και δημοσίευση ενός COP

1. Communication on Progress (COP). Ένα COP θα πρέπει να περιλαμβάνει τα
εξής τρία στοιχεία:

α) Δήλωση συνέχισης της στήριξης του Οικουμενικού Συμφώνου με δήλωση ή μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO), τον πρόεδρο, ή κάποιο άλλο διευθυντικό στέλεχος.
β) Περιγραφή των πρακτικών δράσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι συμμετέχοντες από τότε που προσχώρησαν στην πρωτοβουλία ή από το πιο πρόσφατο COP, σε σχέση με: (1) την εφαρμογή των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου και (2) με συμπράξεις για υποστήριξη των ευρύτερων στόχων των Ηνωμένων Εθνών.
γ) Μέτρηση των αποτελεσμάτων ή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, κάνοντας χρήση όσο το δυνατό περισσότερων δεικτών κ.λπ. όπως οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI).

Τα COPs θα πρέπει να ενσωματώνονται στις ήδη υπάρχουσες αναφορές των συμμετεχόντων – όπως οι ετήσιοι απολογισμοί και οι αναφορές αειφορίας. Στην περίπτωση που ένας συμμετέχων δεν διαθέτει τέτοιου είδους αναφορές, ένα COP μπορεί να κοινοποιείται με άλλους τρόπους – π.χ. μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης, στο τμήμα εκείνο που οι εργαζόμενοι, μέτοχοι, πελάτες και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη αναμένουν να βρουν πληροφορίες για τις οικονομικές, κοινωνικές, και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της επιχείρησης.

2. Διασύνδεση του COP.
Αναμένεται από τους συμμετέχοντες να δημοσιεύουν μία ηλεκτρονική έκδοση ή να παρέχουν μια σύνδεση URL στο COP της ιστοσελίδας του Οικουμενικού Συμφώνου. Το Γραφείο του Οικουμενικού Συμφώνου δέχεται COPs σε όλες τις γλώσσες. Το τμήμα “participants administration” της ιστοσελίδας του Οικουμενικού Συμφώνου (http://www.unglobalcompact.org/COP/Overview/index.html) περιέχει οδηγίες για το πώς μια επιχείρηση υποβάλλει το COP.
Με την προσχώρηση στο Οικουμενικό Σύμφωνο, η επίσημη επαφή μέσα στην εταιρία λαμβάνει ένα αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που περιέχει ένα προσωπικό όνομα χρήστη και κωδικό, για διαχείριση της καταγραφής της επιχείρησης. Όταν υποβάλλετε ένα COP στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Συμφώνου, πατήστε στο “New COP Submission” κάτω από το “Submissions” και συμπληρώστε το φύλλο υποβολής. Από τη στιγμή που ένα COP έχει διασυνδεθεί σωστά, το Γραφείο του Οικουμενικού Συμφώνου θα ελέγξει το παραπάνω και θα το δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Συμφώνου.

Προθεσμίες για τα COP

Αρχική υποβολή COP – Οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν ένα πρώτο COP μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία προσχώρησης στο Οικουμενικό Σύμφωνο. Εάν μια επιχείρηση υπερβεί το παραπάνω χρονικό όριο, θα σημειωθεί ως non-communicating στη βάση δεδομένων των συμμετεχόντων της ιστοσελίδας του Οικουμενικού Συμφώνου.
Μετέπειτα υποβολές COP – Όλα τα COP υποβάλλονται ένα χρόνο μετά την προηγούμενη υποβολή COP. Εάν μια επιχείρηση υπερβεί το παραπάνω χρονικό όριο, θα σημειωθεί ως «non-communicating» στη βάση δεδομένων των συμμετεχόντων της ιστοσελίδας του Οικουμενικού Συμφώνου. Εάν μια επιχείρηση δεν υποβάλει τελικά ένα COP, απομακρύνεται από τη βάση δεδομένων για τους ενεργούς συμμετέχοντες του Οικουμενικού Συμφώνου, και κατηγοριοποιείται ως ανενεργή στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Συμφώνου.
Για να επιστρέψει μια επιχείρηση στην προηγούμενη ενεργή κατάσταση, θα πρέπει να υποβάλει ένα έγκυρο COP.
Περίοδος χάρης – Στις επιχειρήσεις που έρχονται σε επαφή με το Οικουμενικό Σύμφωνο και δίνουν λογική εξήγηση για καθυστέρηση της επικοινωνίας (π.χ. λόγω αλλαγών στις μεθόδους αναφοράς, στο προσωπικό κ.λπ.), μπορεί να δοθεί μια περίοδος χάρης 40 ημερών μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχαν υποβάλλει COP και της αλλαγής στην κατάσταση της εταιρίας (από active σε non-communicating ή από non-communicating σε inactive).


3. Σημαντικά έγγραφα
Περισσότερες εκδόσεις και εργαλεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Συμφώνου
http://www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/publications.html


Συχνές Ερωτήσεις

1. Πώς συμμετέχουν οι εταιρίες στο Οικουμενικό Σύμφωνο;

Απάντηση
Για να συμμετάσχει μια εταιρία στο Οικουμενικό Σύμφωνο:
1. στέλνει επιστολή του Διευθύνοντα Συμβούλου της- CEO- (προσυπογραμμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο), προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών εκφράζοντας την υποστήριξή του στο Οικουμενικό Σύμφωνο και τις αρχές του, και
2. θέτει σε ενέργεια αλλαγές στις εταιρικές λειτουργίες ώστε το Οικουμενικό Σύμφωνο και οι αρχές του να αποτελέσουν μέρος της στρατηγικής, της φιλοσοφίας και της καθημερινής λειτουργίας
3. αναμένεται να υποστηρίζει δημόσια το Οικουμενικό Σύμφωνο και τις αρχές του μέσω επικοινωνιακών εργαλείων όπως τα δελτία τύπου, ομιλίες, κ.λπ., και
4. αναμένεται να δημοσιοποιεί στον ετήσιο απολογισμό της ή σε παρόμοια δημόσια εταιρική αναφορά (π.χ. αναφορά αειφορίας) περιγραφή του τρόπου (“Communication on Progress”) με τον οποίο υποστηρίζει το Οικουμενικό Σύμφωνο και τις αρχές του.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το Οικουμενικό Σύμφωνο.

2. Πώς μπορούν να συμμετέχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και λοιποί συμμετέχοντες πέρα από τις επιχειρήσεις;

Απάντηση
Ως ισότιμοι συμμετέχοντες και σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη, η κοινωνία των πολιτών και λοιπές οργανώσεις πέρα από τις επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο Οικουμενικό Σύμφωνο μέσα από ένα σύνολο μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων των Διαλόγων Πολιτικής, Μάθησης, Τοπικών Δικτύων και Προγραμμάτων Συνεργασιών. Οργανισμοί όπως αυτοί μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στα παραπάνω βοηθώντας στην ενδυνάμωση συνεργασιών και παράγοντας ουσιαστική δράση. Οι συμμετέχοντες πέρα από τις επιχειρήσεις ενθαρρύνονται επίσης να δεσμεύουν την οργάνωσή τους στις 10 αρχές και να κοινοποιούν την πρόοδο που σημειώνουν.

3. Είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο νομικά δεσμευτικό;

Απάντηση
Όχι. Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι μια καθαρά εθελοντική πρωτοβουλία. Δεν αστυνομεύει ή επιβάλλει μια συμπεριφορά ή δράσεις στις εταιρίες. Αντιθέτα, είναι σχεδιασμένο να κινητοποιεί σε αλλαγές, και να προωθεί την καλή εταιρική συμπεριφορά και να ενθαρρύνει καινοτόμες λύσεις και συμπράξεις.

4. Αφού δεν υπάρχει επιτήρηση ή επιβολή, πως το Οικουμενικό Σύμφωνο γνωρίζει ότι μια επιχείρηση περιγράφει τις δράσεις της με αξιοπιστία;

Απάντηση
Το Οικουμενικό Σύμφωνο δεν αποτελεί εργαλείο καταγραφής επιδόσεων ή αξιολόγησης. Δεν παρέχει οποιαδήποτε βεβαίωση έγκρισης, ούτε προβαίνει σε αξιολόγηση επιδόσεων. Το Οικουμενικό Σύμφωνο ωστόσο, επιδιώκει υψηλή ποιότητα και συνέπεια σε σχέση με τη συμμετοχή και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.
Οι συμμετέχοντες στο Οικουμενικό Σύμφωνο αναμένεται να εκδίδουν στον ετήσιο απολογισμό της ή σε παρόμοια δημόσια εταιρική αναφορά (π.χ. αναφορά αειφορίας) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υποστηρίζουν το Οικουμενικό Σύμφωνο και τις δέκα αρχές του. Αυτό είναι γνωστό ως “Communication on Progress”. Το Οικουμενικό Σύμφωνο θεωρεί ότι αυτού του είδους η επικοινωνία και η διαφάνεια ενθαρρύνει καλές πρακτικές μεταξύ των συμμετεχόντων (βλέπε επίσης ερώτηση 5).

5. Δεν υπάρχει κίνδυνος οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τα λογότυπα των Ηνωμένων Εθνών και την προσχώρησή τους στο Οικουμενικό Σύμφωνο για να «καθαρίσουν» τις δράσεις τους, οι οποίες μπορεί στην ουσία να βλάπτουν την κοινωνία;

Απάντηση
Το Οικουμενικό Σύμφωνο έχει αναπτύξει το δικό του λογότυπο, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στα επίσημα έγγραφα και εκδόσεις του Οικουμενικού Συμφώνου. Η χρήση της εικόνας του Οικουμενικού Συμφώνου υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο, και εφαρμόζονται οι ίδιοι περιορισμοί όπως και με τη χρήση του γενικού λογοτύπου των Ηνωμένων Εθνών. Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνονται στις Οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις, και μπορεί να βρεθούν στο: http://un.org
Επιπλέον, και ακολουθώντας τις προτάσεις της ομάδας εργασίας του Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Γενικού Γραμματέα, το Οικουμενικό Σύμφωνο υιοθέτησε ένα σύνολο μέτρων ακεραιότητας (integrity measures) με στόχο τη διασφάλιση της πρωτοβουλίας και την αποφυγή πιθανής κατάχρησης. Επίσης ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να δημοσιεύουν τουλάχιστον σε ετήσια βάση στα ενδιαφερόμενα μέρη τους, και στο κοινό την πρόοδο που έχουν σημειώσει σχετικά με την εφαρμογή των αρχών στο εσωτερικό τους, στις λειτουργίες και τις δραστηριότητές τους. Οι συμμετέχοντες στο Οικουμενικό Σύμφωνο αναμένεται επίσης να παρέχουν στο Οικουμενικό Σύμφωνο σύντομη περιγραφή και σύνδεση στο διαδίκτυο σχετικά με τα παραπάνω και/ ή στην ιστοσελίδα του τοπικού δικτύου. Οι συμμετέχοντες που δεν υποβάλλουν τέτοια έκθεση μέσα σε δύο χρόνια από την προσχώρηση στο Οικουμενικό Σύμφωνο θα απομακρύνονται από την κατάσταση των συμμετεχόντων μέχρις ότου την υποβάλλουν.

6. Αποτελεί το Οικουμενικό Σύμφωνο υποκατάστατο σε υπάρχουσες κανονιστικές
προσεγγίσεις;


Απάντηση
Ασφαλώς όχι. Το Οικουμενικό Σύμφωνο δρα συμπληρωματικά σε άλλες εθελοντικές πρωτοβουλίες και κανονιστικές προσεγγίσεις. Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι μια καθαρά εθελοντική πρωτοβουλία σχεδιασμένη με στόχο την προώθηση της καινοτομίας σε σχέση με την εταιρική υπευθυνότητα. Πολλά από τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα υποστηρίζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και συνεπώς είναι συνεπή με τους γενικότερους αντικειμενικούς στόχους του.

7. Γιατί μία επιχείρηση που διαθέτει ήδη τον δικό της κώδικα συμπεριφοράς να
συμμετάσχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο;


Απάντηση
Οι εταιρικοί κώδικες συμπεριφοράς είναι εξαιρετικά σημαντικοί και πολλές επιχειρήσεις έχουν επιδείξει πρωτοπορία και θετική αλλαγή μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή τους. Το Οικουμενικό Σύμφωνο δεν είναι κώδικας συμπεριφοράς. Αντιθέτως, παρέχει περισσότερο ένα πλαίσιο πολιτικής για την οργάνωση και την ανάπτυξη εταιρικών στρατηγικών αειφορίας, και παράλληλα προσφέρει μία πλατφόρμα –βασισμένη σε παγκόσμιες αρχές- με στόχο την ενθάρρυνση καινοτόμων πρωτοβουλιών και συμπράξεων με την κοινωνία των πολιτών, τις κυβερνήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

8. Υπάρχουν οικονομικές υποχρεώσεις από τη συμμετοχή
στο Οικουμενικό Σύμφωνο;


Απάντηση
Το Οικουμενικό Σύμφωνο αποτελεί εθελοντική πρωτοβουλία, και όχι έναν
οργανισμό με επίσημη δομή μελών. Με βάση αυτό, δεν προβλέπονται εισφορές μελών, για τη βασική χρηματοδότηση του (core funding). Το Οικουμενικό Σύμφωνο δέχεται μόνο βασική χρηματοδότηση από κυβερνητικούς φορείς. Ωστόσο, το Οικουμενικό Σύμφωνο ενθαρρύνει οικονομικές συνεισφορές και χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη μη- δομικών δραστηριοτήτων. Αυτό γίνεται μέσω του Ιδρύματος (Foundation) για το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών.

9. Η επιχείρησή μου έχει λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Μπορώ να
συμμετάσχω στο Οικουμενικό Σύμφωνο;


Απάντηση
Λόγω διοικητικών περιορισμών, οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 άμεσους εργαζομένους (μικρο-επιχειρήσεις – micro-enterprises), δεν καταχωρούνται στη βάση δεδομένων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Ωστόσο ενθαρρύνουμε τις μικρο-επιχειρήσεις να παραμένουν ενήμερες για τις δραστηριότητες του Οικουμενικού Συμφώνου μέσω της ιστοσελίδας και να συνδεθούν με το τοπικό δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου στη χώρα στην οποία βρίσκονται. Πληροφορίες για τα δίκτυα, μπορεί να βρεθούν στο τμήμα της ιστοσελίδας “Networks Around the World”.

10. Μπορούν οι θυγατρικές μιας εταιρείας να συμμετάσχουν στο Οικουμενικό Σύμφωνο;

Απάντηση
Το Οικουμενικό Σύμφωνο εφαρμόζει την αρχή της Ηγεσίας (leadership principle). Αν ο Διευθύνων Σύμβουλος της μητρικής εταιρίας (holding, group, etc.) προσχωρήσει στο Οικουμενικό Σύμφωνο στέλνοντας επιστολή στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Οικουμενικό Σύμφωνο θα ανακοινώσει μόνο το όνομα της μητρικής εταιρίας στην παγκόσμια κατάσταση των συμμετεχόντων, υποθέτοντας ότι όλες οι θυγατρικές συμμετέχουν επίσης. Οι θυγατρικές οι οποίες επιθυμούν να στείλουν απευθείας επιστολή στο Γενικό Γραμματέα, για να υπογραμμίσουν τη δέσμευσή τους, θα ενταχθούν στη κατάσταση των συμμετεχόντων, και καλούνται να δραστηριοποιηθούν στο τοπικό δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου της χώρας η οποία τους φιλοξενεί.
Επίκαιρα:
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Πρόγραμμα & Ομιλίες
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas & ΕΔΕΚΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5 Δεκεμβρίου 2014 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas
SAVE THE DATE
5 Δεκεμβρίου 2014 - Εκδήλωση για το Βραβείο Ζαχάρωφ - Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Εκδηλώσεις Μελών:
12 Νοεμβρίου 2014 - Μαραθώνιοςτης Αθήνας - AbbVie Running Team
3 Νοεμβρίου 2014 - Η Μόδα αναδεικνύει την αληθινή εικόνα της Ψωρίασης - AbbVie
3 Οκτωβρίου 2014 Sustainability Forum 2014 - Global Sustain ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3 Ιουλίου 2014 - Yearbook 2013/14 – Beyond borders – Global Sustain
 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
| Πολιτική Ποιότητας | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία |

  Copyright Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη