Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
Αρχική
Ποιοι Είμαστε
ΕΚΕ & Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΚΕ & ΜΜΕπιχειρήσεις
ΕΚΕ σε Διεθνές Επίπεδο
ΕΚΕ σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Επιχείρηση 2020 Ορόσημα - Ευρωπαϊκά Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ΕΚΕ Εθνικοί Εταίροι Ευρωπ. Δικτύου ΕΚΕ (NPOs) Δήλωση Εθν. Εταίρων (NPOs) CSR Europe
Καλές Πρακτικές ΕΚΕ
Εκδηλώσεις & Συνέδρια
Εγγραφή Νέου Μέλους
Διαδραστικά Εργαλεία
Κοινωνικοί Απολογισμοί
Μέλη
Νέα - Δελτία Τύπου
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις
Γλωσσάρι
Newsletter
Βραβεία Εθελοντισμού Εργαζομένων
_____________________________
Συνεργασία με Υπουργείο Εργασίας
Συνεργασία με Γενική Γραμματεία Ισότητας
Φοιτητικός Διαγωνισμός "Νίκος Αναλυτής"
   
2006 - Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Μια Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να κινητοποιήσει τους πόρους και τις ικανότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και για να αναδείξει την Ευρώπη σε πόλο αριστείας όσον αφορά την ΕΚΕ, εξήγγειλε σήμερα την υποστήριξή της για τη δημιουργία μιας «ευρωπαϊκής σύμπραξης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη». Η νέα σύμπραξη έχει ανοικτό χαρακτήρα, και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών καλούνται να εκφράσουν εθελοντικά την υποστήριξή τους. Η σύμπραξη δεν είναι νομική πράξη που υπογράφεται από τις επιχειρήσεις. Είναι μια πολιτική «ομπρέλα» για νέες ή υπάρχουσες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στον τομέα της ΕΚΕ από μεγάλες επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλους σχετικούς φορείς. Αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συνεργασίες και σε νέες ευκαιρίες για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στις προσπάθειες που καταβάλλουν για προώθηση της ΕΚΕ. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια των ευρύτατων διαβουλεύσεων που έγιναν με όλους τους σχετικούς παράγοντες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την ΕΚΕ, το οποίο υπέβαλε την τελική του έκθεση το 2004.

Η βελτίωση του κλίματος και των όρων ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη δημιουργεί μιαν αντίστοιχη ανάγκη για περισσότερη αυτοπειθαρχία εκ μέρους της επιχειρηματικής κοινότητας. Σ' αυτό το πλαίσιο, η ΕΚΕ αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας της αγοράς.


Ευρεία διαδικασία διαβουλεύσεων

Μ' αυτήν την «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» η Επιτροπή έχει ως στόχο, αφενός, να ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εγκολπωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό την έννοια της ΕΚΕ και, αφετέρου, να αυξήσει την υποστήριξη και την αναγνώριση της ΕΚΕ ως παράγοντα που συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Επιτροπή πιστεύει ότι χρειάζεται μια νέα πολιτική προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να αναγνωριστούν οι επιχειρήσεις ως οι πρωταρχικοί παράγοντες της ΕΚΕ. Συγχρόνως, η Επιτροπή εξακολουθεί να αποδίδει εξαιρετικά μεγάλη σημασία στο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αναγνωρίζει ότι, χωρίς την ενεργό υποστήριξη και την εποικοδομητική κριτική των φορέων που δεν ανήκουν στην επιχειρηματική κοινότητα, η ΕΚΕ δεν θα ακμάσει.

Η Επιτροπή, παρουσιάζοντας αυτή τη σύμπραξη, αξιοποιεί αρκετά χρόνια δημόσιων συζητήσεων, διαβουλεύσεων και διαλόγου με τις επιχειρήσεις και τους σχετικούς φορείς. Σημαντικά βήματα αυτής της διαδικασίας υπήρξαν η Πράσινη Βίβλος (2001), ανακοίνωση (2002), καθώς και η οργάνωση ενός ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την ΕΚΕ. Το φόρουμ οδήγησε στην επίτευξη μιας κάποιας συναίνεσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, αποκάλυψε όμως και σημαντικές διαφορές απόψεων μεταξύ των φορέων που ανήκουν στον επιχειρηματικό κόσμο και εκείνων που δεν ανήκουν στην επιχειρηματική κοινότητα. Έχει προκύψει μια κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για την έννοια της ΕΚΕ, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν εθελοντικά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα στις επιχειρησιακές διαδικασίες τους και στις σχέσεις τους με τους φορείς με τους οποίους συναλλάσσονται.


Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σε αντίθεση με τη σχετική ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, η ΕΚΕ δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αποκλειστικό «προνόμιο» των μεγάλων επιχειρήσεων. Όπως πολλές επιχειρησιακές πρακτικές, μερικές από τις πιο συναρπαστικές νέες εξελίξεις σ' αυτόν τον τομέα προέρχονται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλουν ήδη πολλές ΜΜΕ στον τομέα της ΕΚΕ. Η Επιτροπή θα διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο περαιτέρω διάδοσης της έννοιας της ΕΚΕ μεταξύ των ΜΜΕ.


Τι μπορεί να πετύχει η ΕΚΕ;

  • Πρόσληψη περισσότερων ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες
  • Επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη διά βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα
  • Βελτιώσεις στη δημόσια υγεία, σε τομείς όπως η εμπορία και η επισήμανση των τροφίμων
  • Καλύτερη απόδοση της καινοτομίας
  • Ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων και μείωση των επιπέδων ρύπανσης με την πραγματοποίηση επενδύσεων στην οικολογική καινοτομία και την εθελοντική υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Διαμόρφωση θετικότερης εικόνας για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες στην κοινωνία
  • Μεγαλύτερος σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των βασικών κανόνων εργασίας, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και
  • Μείωση της φτώχιας και επίτευξη προόδου για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Επίκαιρα:
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Πρόγραμμα & Ομιλίες
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas & ΕΔΕΚΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5 Δεκεμβρίου 2014 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas
SAVE THE DATE
5 Δεκεμβρίου 2014 - Εκδήλωση για το Βραβείο Ζαχάρωφ - Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Εκδηλώσεις Μελών:
12 Νοεμβρίου 2014 - Μαραθώνιοςτης Αθήνας - AbbVie Running Team
3 Νοεμβρίου 2014 - Η Μόδα αναδεικνύει την αληθινή εικόνα της Ψωρίασης - AbbVie
3 Οκτωβρίου 2014 Sustainability Forum 2014 - Global Sustain ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3 Ιουλίου 2014 - Yearbook 2013/14 – Beyond borders – Global Sustain
 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
| Πολιτική Ποιότητας | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία |

  Copyright Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη