Ελληνικό Δίκτυο Για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Δεκέμβριος 2006 - Τεύχος 16

Σημείωμα

Οι ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, πέρα από τον εορταστικό τους χαρακτήρα, αποτελούν ένα τέλος και μια αρχή ταυτόχρονα.
Μας γεμίζουν με λίγη θλίψη, γιατί προστέθηκε ένας ακόμη χρόνος στην πλάτη μας, αλλά και πολλή αισιοδοξία για το νέο χρόνο που ανοίγεται μπροστά μας.

Για το Δίκτυό μας, η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ παραγωγική και ελπίζουμε ότι η νέα θα ακόμη παραγωγικότερη δεδομένου ότι προβλέπεται να έχουμε κατά τη διάρκειά της πολλές δράσεις με κορύφωση το 2ο Συνέδριο που οργανώνουμε τον Μάiο.

Μέχρι τότε ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές και έναν ευτυχισμένο και παραγωγικό καινούργιο χρόνο.

Νέα από το Δίκτυο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τον περασμένο Νοέμβριο πήραμε μέρος σε συνέδριο που οργάνωσε το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων στη Βέροια με θέμα "Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Απασχόληση". Εκπροσωπηθήκαμε από την κ. Μαρία Αλεξίου (Γεν. Γραμματέα του Δικτύου) και τον κ. Δ. Παπαδόπουλο.

Επίσης η Αντιπρόεδρος του Δικτύου κ. Ρένα Κουμάντου μίλησε σε ημερίδα που οργάνωσε στη Λάρισα ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών με τίτλο "Κτίζοντας υπεύθυνες εταιρίες". Το θέμα της ήταν "Εφαρμογή ΕΚΕ στο σύγχρονο περιβάλλον".

Η ίδια μίλησε και σε διημερίδα επιμόρφωσης του ΟΜΕΔ με θέμα "Συμφιλίωση οικογένειας - Εργασίας και συλλογική διαπραγμάτευση" που έγινε στην Αθήνα. Το θέμα της ήταν "Δράσεις και πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων για τη συμφιλίωση οικογένειας εργασίας στο πλαίσιο της ΕΚΕ".

Στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μανώλης Σίμογλου - εκπρόσωπος του ΣΒΒΕ και μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του Δικτύου- παρουσίασε το Δίκτυό μας σε ημερίδα που οργάνωσαν οι Γιατροί του Κόσμου στο πλαίσιο του Money Show με θέμα "Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων".
Ο ίδιος πήρε μέρος και σε συνάντηση στελεχών ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου που οργάνωσε η εταιρία Δημιουργική όπου μίλησε για την ΕΚΕ και το Δίκτυό μας.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, το Δίκτυο πρόκειται να οργανώσει μέσα στο 2007 το 2ο Συνέδριό του για την ΕΚΕ με στόχο τη διάδοση της ΕΚΕ σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων κυρίως μικρομεσαίων και την υποστήριξη των μελών του στην προσπάθειά τους να ευαισθητοποιήσουν τους προμηθευτές - συνεργάτες τους σε θέματα ΕΚΕ.
Το συνέδριο θα έχει τρίτα μέρη.
Στο πρώτο μέρος θα γίνουν ομιλίες από υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας που έκανε το Πανεπιστήμιο Αθηνών στις ΜΜΕπιχειρήσεις για λογαριασμό του Δικτύου.
Στο δεύτερο μέρος θα γίνει η έκθεση καλών πρακτικών. Θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες πρακτικές (όχι γενικά προγράμματα ΕΚΕ) από μέλη και μη μέλη του Δικτύου, που θα ενταχθούν σε 4 βασικά θεματικά πεδία (Ανθρώπινο Δυναμικό, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία).
Στο τρίτο μέρος θα γίνουν θεματικά εργαστήρια.
Ως ημερομηνία διεξαγωγής έχει οριστεί η 30η Μαΐου 2007 και ο προσωρινός τίτλος είναι "Κοινωνικώς Επιχειρείν 2007".
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν σύντομα.

Επιστροφή στην κορυφή ^

Διεθνή Νέα

MULTISTAKEHOLDER FORUM

Όπως είναι γνωστό, κατά την υποβολή τον Ιούνιο 2004 των προτάσεων του Multistakeholder Forum για την ΕΚΕ, είχε αποφασιστεί να γίνονται συναντήσεις σε τακτά διαστήματα προκειμένου να διαπιστώνεται η πρόοδος του θέματος της ΕΚΕ.
Έτσι, πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες μια τέτοια συνάντηση κατά την οποία πήραν μέρος όλοι οι φορείς που είχαν πάρει μέρος στο πρώτο Forum εκτός των ΜΚΟ.
Κατά τη συνάντηση διατυπώθηκαν ισχυροί προβληματισμοί για την απουσία εκπροσώπων των καταναλωτών στο Forum, τη μικρή αντιπροσώπευση σε διεθνές επίπεδο της Ευρώπης σε θέματα ΕΚΕ, όπου δεν εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα, ενώ συζητήθηκε ότι στους οικονομικούς απολογισμούς των επιχειρήσεων θα πρέπει να αναφέρονται και μη οικονομικά στοιχεία ανεξάρτητα αν εκδίδονται ξεχωριστοί κοινωνικοί απολογισμοί, ότι το θέμα της "υπευθυνότητας" θα πρέπει να διδάσκεται και στις κατώτερες κλίμακες της εκπαίδευσης κ.λ.π.

Ως το σημαντικότερο εργαλείο για προώθηση της EU Alliance on CSR θεωρούνται τα "Laboratories" - τα οποία θα αναλάβουν να υλοποιήσουν, για κάθε θεματικό άξονα της πρωτοβουλίας, οι επιχειρήσεις σε συνεργασία με τα εθνικά δίκτυα και τους συνεργαζόμενους φορείς. Οι δράσεις αφορούν ολοκληρωμένες ενέργειες συνεργασίας και αναμένεται να καταλήξουν σε πρακτικά και χειροπιαστά αποτελέσματα. Αυτό συνεπάγεται ότι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σ' αυτά θα πρέπει να αναλάβουν τη δέσμευση και να διαθέσουν πόρους κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό και χρόνο για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην υλοποίηση. Το όφελος για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις είναι ότι τα εργαστήρια θα δώσουν την ευκαιρία της επεξεργασίας και ανάλυσης επιμέρους θεμάτων προτεραιότητάς της, την απόκτηση μεγάλης εμπειρίας για τη διαχείριση και τη διαβούλευση με τους stakeholders και τη δυνατότητα διατύπωσης συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σε τομείς που αποτελούν προτεραιότητες για την ΕΚΕ.

H επόμενη συνάντηση του Forum θα γίνει το 2008.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ

Πως θα γίνει πράξη η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Ε.Κ.Ε.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανεύρεσης νέων τρόπων ανάληψης δράσεων και δημιουργίας συνεργιών πάνω σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία για προώθηση της σύμπραξης (Alliance) μεταξύ της Ε.Ε. και των επιχειρήσεων για την ΕΚΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο του CSR Europe αποφάσισε την ενεργό δραστηριοποίηση των εταιριών μελών του και των εθνικών του εταίρων, με τη δημιουργία εργαστηρίων.
Στα εργαστήρια αυτά Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα ανταλλάξουν ιδέες και θα συμμετάσχουν σε ευρεία διαδικασία διαβούλευσης προκειμένου να εντοπιστούν κοινά προγράμματα ΕΚΕ πάνω στις 10 προτεραιότητες της Σύμπραξης.
Το Δίκτυό μας έχει δηλώσει ότι προτίθεται να συντονίσει τρία εργαστήρια. Το ένα θα αναφέρεται στην προώθηση της ΕΚΕ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δεύτερο στις ίσες ευκαιρίες στους χώρους εργασίας και το τρίτο στην αλυσίδα παραγωγής / προμήθειας.

Επιστροφή στην κορυφή ^

Τοπικά Νέα

ΒΙΟ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΩΝ

ΒΙΟ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΩΝΠραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο εργοστάσιο Καμαρίου Βοιωτίας της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, ημερίδα με θέμα τη «Βιο-Αποκατάσταση Υποβαθμισμένων Τοπίων».
Η εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ουαλίας Bangor και του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.).
Σκοπός της Ημερίδας ήταν ο εντοπισμός των προβλημάτων υποβάθμισης του φυσικού τοπίου από την ανθρώπινη δραστηριότητα και η προσέγγιση μεθόδων αποκατάστασης και αναβάθμισης των χώρων αυτών, με παράλληλη εφαρμογή τρόπων επεξεργασίας και αξιοποίησης οργανικών απορριμμάτων. Ως παράδειγμα υποδειγματικής αποκατάστασης εξετάστηκε η περίπτωση του λατομείου της Τιτάν, στο Καμάρι Βοιωτίας, όπου η εταιρία, ήδη από το 1971, εφαρμόζει σύγχρονη πολιτική προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος.
Με την ευκαιρία της ημερίδας φυτεύτηκε από τους συνέδρους, συμβολικά, στο χώρο του εργοστασίου Καμαρίου το εκατομμυριοστό δένδρο που κατά τα τελευταία 35 χρόνια η εταιρία έχει φυτέψει σε λατομικούς χώρους, σε περιοχές που τις έπληξαν φυσικές καταστροφές, σε διάφορους δήμους και κοινότητες της χώρας μας.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ INTRALOT ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΙΒΟ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ INTRALOT ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΙΒΟΜε διακρίσεις ολοκλήρωσε η INTRALOT τη συμμετοχή της στα Europe Corporate Games 2006, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πολυαθλητικό γεγονός στο χώρο των επιχειρήσεων. Η «Ολυμπιάδα των Επιχειρήσεων» διοργανώθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 130 επιχειρήσεις από 15 χώρες της Ευρώπης, ενώ οι συμμετοχές των αθλητών ξεπέρασαν τις 2.000.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της INTRALOT κέρδισε το Χρυσό Μετάλλιο στο άθλημα του Μπάσκετ 3x3, μεταξύ των 22 εταιρικών ομάδων που έλαβαν μέρος στο πρωτάθλημα, ενώ το Αργυρό Μετάλλιο στον αγώνα δρόμου των 10 χλμ. κέρδισε εργαζόμενός της.
Επιπλέον, η εταιρία κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Παρουσίας Ομάδας και Φιλάθλων, καθώς συγκέντρωσε ένα μεγάλο πλήθος φιλάθλων στην κερκίδα, το οποίο ενθάρρυνε και χειροκρότησε την προσπάθεια των αθλητών, τονώνοντας την αφοσίωση και την πίστη στις εταιρικές αξίες.

Ο ΟΤΕ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΟΤΕ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΚατανοώντας την επείγουσα ανάγκη της χώρας να προχωρήσει στην εποχή των νέων τεχνολογιών, ο ΟΤΕ έθεσε ως βασικό του στόχο την εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη περιφέρεια.
Για το σκοπό αυτό, όρισε το 2006 χρονιά ορόσημο, ξεκινώντας την υλοποίηση μιας σειράς προγραμμάτων όπως μιας ευρείας έκτασης κινητής έκθεσης για την ευρυζωνικότητα, που ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ελλάδα, την προσφορά, πανελλαδικά, ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλου εξοπλισμού σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και σχολεία, την προσφορά δωρεάν ADSL πρόσβασης για γρήγορο Internet στους αριστούχους φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, επιβραβεύοντας έτσι τις προσπάθειες τους, την καθιέρωση ετήσιου βραβείου για την καλύτερη μαθητική ιστοσελίδα σε όλη τη χώρα.

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ COSMOTE

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ COSMOTEΠολύ μεγάλη ανταπόκριση γνωρίζει το πρωτοποριακό Εργομετρικό Πρόγραμμα της COSMOTE, "ΕΛΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ" που μετρά και αξιολογεί τις αθλητικές ικανότητες παιδιών και νέων 9-16 ετών με σκοπό να βρουν το άθλημα που τους ταιριάζει και να κάνουν τον αθλητισμό τρόπο ζωής. Περισσότερα από 1.300 παιδιά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της COSMOTE στην πρώτη φάση του προγράμματος. Το 2007 θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση του, με αρκετούς μεγάλους δήμους να έχουν οριστικοποιήσει τη συμμετοχή τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Εργοφυσιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθήνας και τη διοργάνωση της ΕΥ ΖΗΝ.

Η DHL ΕΛΛΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

H DHL στηρίζει το εκπαιδευτικό έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, προφέροντας 20 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στο πλαίσιο δράσεων που αφορούν το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της. Οι υπολογιστές αφενός θα ενταχθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης "Πόρτα Ανοιχτή", και αφετέρου θα καλύψουν διοικητικές ανάγκες της Εταιρίας.

Η παράδοση των υπολογιστών έγινε σε ειδική τελετή στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι της DHL και της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών.

Η DHL Ελλάδος θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος και ενεργός πολίτης, αναδεικνύοντας κυρίως τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, συνοδευόμενη από το αίσθημα της ευθύνης και της δέσμευσης.

GRAFFITI ΣΤΙΣ ΚΡΟΚΕΕΣ

GRAFFITI ΣΤΙΣ ΚΡΟΚΕΕΣΤο Πνευματικό Κέντρο & ο Δήμος Κροκεών διοργάνωσαν πρόσφατα την ξεχωριστή εκδήλωση «Graffiti Show», δίνοντας χώρο στους δημιουργούς graffiti να εκφραστούν και να αλλάξουν την αισθητική της πόλης.

Είκοσι καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να παρέμβουν εικαστικά σε συγκεκριμένους χώρους που τους παραχωρήθηκαν και να ομορφύνουν την πόλη με τις δημιουργίες τους. Η εκδήλωση διήρκεσε 15 ημέρες και έληξε με την τελετή βράβευσης των τριών καλύτερων έργων από τις δημοτικές αρχές.

Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ στήριξε την πρωτότυπη αυτή προσπάθεια, προσφέροντας τα απαιτούμενα χρώματα βαφής για την πραγματοποίηση των έργων των ιδιαίτερων αυτών νέων δημιουργών.

STOP AIDS

STOP AIDSΗ Janssen Cilag ήταν ο κύριος υποστηρικτής όλων των δράσεων που έλαβαν χώρα στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, κατά την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, υπό το συντονισμό της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης PRAKSIS και τη συμμετοχή πολλών άλλων φορέων.
Οι εκδηλώσεις είχαν ως στόχο την κινητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού, σχετικά με τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου. Η φετινή εκστρατεία επικεντρώθηκε στη συνεργασία όλων των δομών της κοινωνίας, με την ανάληψη ευθυνών και την τήρηση των δεσμεύσεων σε ατομικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο με σύνθημα:

STOP AIDS"Stop Aids: Σταματάμε το AIDS-Κρατάμε την υπόσχεση- Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ..."

Οι εκδηλώσεις έγιναν στην Τεχνόπολη στο ΓΚΑΖΙ για την Αθήνα και πραγματοποιήθηκαν με την συμβολή των: Κέντρου Ζωής, ΟΛΚΕ, Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, ΣΥΝΘΕΣΗ και του προγράμματος AIDS & MOBILITY της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, τη συνεργασία της "Τεχνόπολις" του Δήμου Αθηναίων και την ευγενική συμμετοχή εικαστικών, τραγουδιστών και συγκροτημάτων

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη έγινε μια "διαφορετική" εκστρατεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης μοιράζοντας προφυλακτικά και φυλλάδια με οδηγίες προφύλαξης για τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι: Κοινωνική Αλληλεγγύη, ΚΕΘΕΑ, Δίκτυο Μεταναστών, Πολυθέαμα, Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης με τη χορηγία του ΚΕΕΛΠΝΟ σε φυλλάδια και προφυλακτικά.

H EAB ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

H EAB συνέδεσε τις εγκαταστάσεις της με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου, για κάλυψη των αναγκών θέρμανσής τους.

Για την ΕΑΒ, η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως το Φυσικό Αέριο αποτελεί σημαντικό βήμα για περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μείωση των λειτουργικών της δαπανών και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η εταιρία, θα αξιοποιήσει μελλοντικά το φυσικό αέριο και σε άλλους ενεργοβόρους τομείς, όπως στα λουτρά επιμεταλλώσεων και χημικών καθαρισμών.

H ΤΙΜ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΛΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

H ΤΙΜ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΛΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤην πρόθεσή της να βρεθεί πάλι κοντά στο Λύρειο Ίδρυμα ανακοίνωσε πρόσφατα η ΤΙΜ σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Ιδρύματος. Η εταιρία ήδη στηρίζει το Λύρειο από το 2005 αγκαλιάζοντας τα παιδιά που για διάφορους λόγους βρίσκονται μακριά από το φυσικό οικογενειακό τους περιβάλλον, φροντίζοντας να συνεισφέρει στην ομαλή κοινωνική ένταξή τους.

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης, η ΤΙΜ διοργάνωσε γιορτή για τα περίπου 70 παιδιά που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα. Επίσης, τεχνικοί της εταιρίας είχαν την ευκαιρία να δωρίσουν στα παιδιά τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια που είχαν κατασκευάσει οι ίδιοι.

Στα δύο αυτά χρόνια που η ΤΙΜ βρίσκεται κοντά στα παιδιά του Λύρειου, έχει στηρίξει μια σειρά εκδηλώσεων του Ιδρύματος, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Επίσης έχει προσφέρει ηλεκτρονικό εξοπλισμό συμβάλλοντας στην βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσής των παιδιών και παράλληλα συμμετέχει στην αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της βιβλιοθήκης.

Η COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΠρόσφατα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον Ελλάδος βρέθηκε κοντά στις τοπικές κοινωνίες και συγκεκριμένα σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους των περιοχών αυτών να εκπαιδευτούν στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. Η συμβολή των σεμιναρίων ήταν πολύ σημαντική, καθώς η απόσταση που χωρίζει τις εν λόγω περιοχές από οργανωμένα Ιατρικά Κέντρα και Νοσοκομεία είναι μεγάλη και ως εκ τούτου η σωστή γνώση και άμεση διάγνωση και βοήθεια μπορεί να σώσει ζωές.

Συνολικά, στα εκπαιδευτικά σεμινάρια συμμετείχαν 222 άτομα κυρίως νέων ηλικιών, με μέσο μορφωτικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες διδάχτηκαν διαδικασίες γρήγορης κινητοποίησης και τρόπους παροχής ουσιαστικής βοήθειας σε τραυματία μέχρι τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Με το πέρας των σεμιναρίων προσφέρθηκε σε κάθε μια περιοχή ένα πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο για κάλυψη βασικών αναγκών πρώτων βοηθειών.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΤΕΣτα Europe Corporate Games ο ΟΤΕ συμμετείχε για πρώτη φορά με μια ομάδα 34 εργαζομένων, οι οποίοι αγωνίστηκαν σε 8 αθλήματα, συγκέντρωσαν 99 βαθμούς και κατάφεραν να εξασφαλίσουν την τέταρτη θέση στην κατηγορία εταιριών με 21-50 συμμετοχές.
Στους αγώνες έλαβαν μέρος 130 επιχειρήσεις από την Ελλάδα και την Ευρώπη με πάνω από 2000 εργαζόμενους σε 20 διαφορετικά αθλήματα.
Ο ΟΤΕ εξασφάλισε το κόστος συμμετοχής στο πλαίσιο της ανάπτυξης Προγραμμάτων Εσωτερικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Για τα έτη 2005-2010 τη διοργάνωση των Europe Corporate Games έχει αναλάβει η Αθήνα. Για το 2006 ήταν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού, Τουρισμού, Ανάπτυξης, Οικονομικών και του ΕΒΕΑ.

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ

Η BROKINS φέτος τα Χριστούγεννα αντί να στείλει Χριστουγεννιάτικες κάρτες, αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά μία παγκόσμια εκστρατεία κατά της τύφλωσης (μέτρα πρόληψης).

Η ΤΙΜ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Η ΤΙΜ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣΑναγνωρίζοντας τη συμβολή της θεραπευτικής ιππασίας στην υγεία, την ψυχολογία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η ΤΙΜ βρίσκεται στο πλευρό του ΣΘΙΕ. Με ένα πολύπλευρο πρόγραμμα ενεργειών, παρέχει υλική, ηθική και οικονομική στήριξη ("υιοθέτηση" αλόγων, συνδρομή στη βελτίωση και συντήρηση των εγκαταστάσεων, ενίσχυση και ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, προσφορά ρουχισμού για το προσωπικό κ.α.). Επίσης, η ΤΙΜ έχει συνδράμει φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για τους σκοπούς του Συνδέσμου ενώ σε συνεργασία με την εταιρία GreekGeeks δημιουργήθηκε ένας ειδικός διαδικτυακός τόπος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.therapeutic-riding.gr ή www.trag.gr, όπου παρέχεται πλούσιο υλικό για την Ιππασία ως μέσου θεραπείας και αναλυτική πληροφόρηση για τη δράση του Συνδέσμου.

VIVARTIA A.B.E.E. - Το ArGOODaki της Goody’s στηρίζει τα παιδιά σε ανάγκη

VIVARTIA A.B.E.E. - Το ArGOODaki της Goody’s στηρίζει τα παιδιά σε ανάγκηΤο κοινωνικό πρόγραμμα ArGOODaki ξεκίνησε την πορεία του το 2002 και σημαδεύτηκε από την τοποθέτησή του ως πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς προς τα παιδιά που αποτελούν το κλειδί για το μέλλον. Αποτελούν την ελπίδα όλων μας για ένα καλύτερο αύριο.

Μετά από 5 χρόνια παρουσίας, με σύμμαχο την ένωση Σωματείων/ Ιδρυμάτων "Μαζί για το Παιδί", την συμμετοχή όλων των Ελλήνων καθώς και τη συμπαράσταση 150 επωνύμων πρεσβευτών, έχουν συγκεντρωθεί 2.000.000 € και το ArGOODaki έχει πραγματοποιήσει έργα που συνέβαλλαν ουσιαστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με ανάγκες.

Συγκεκριμένα: α) εξοπλισμός ολοκληρωμένης μονάδας Εντατικής θεραπείας της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών, β) εξοπλισμός και λειτουργία του Πολυαισθητηριακού χώρου θεραπείας των Αισθήσεων στην ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, γ) ανέγερση Παιδικού σταθμού για παιδιά με προβληματικό περιβάλλον στο Μεταξουργείο, δ) εξοπλισμός του Κέντρου Ειδικών Ατόμων "η Χαρά" για παιδιά με σοβαρότατα κινητικά και νοητικά προβλήματα, ε) ενίσχυση του εξοπλισμού της "Εταιρίας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος" με την αγορά ειδικού οχήματος για τα άτομα με κινητικές, στ) δημιουργία του κέντρου "Το Σπίτι της Μέριμνας" στο οποίο παρέχεται ψυχολογική στήριξη και φροντίδα σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή απώλεια.

Τα Χριστούγεννα του 2006 αποτελούν σταθμό για την ιστορία του ArGOODaki καθώς γίνεται συν-δημιουργός ενός έργου που στόχο έχει να προσφέρει στα παιδιά . Σε συνεργασία με την Ένωση Σωματείων/Ιδρυμάτων "Μαζί για το Παιδί" δημιουργεί μια ομάδα Πρόληψης & Δράσης από εθελοντές γιατρούς και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό η οποία θα ανταποκριθεί σε ανάγκες διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας παιδιών σε ιδρύματα και φορείς προσφοράς προς το παιδί της Ελληνικής περιφέρειας.

H VODAFONE ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

H VODAFONE ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΗ Vodafone εξέδωσε "Το μήλον της έριδος", βασισμένο στη διεθνή βιβλιογραφία, γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα και με αρκετά σχήματα και γραφήματα, για να ενημερώσει τους πολίτες για θέματα τεχνολογίας της κινητής τηλεφωνίας, αλλά και την υγεία. Το έντυπο διατίθεται στα καταστήματα της Vodafone, καθώς και στην εταιρική ιστοσελίδα www.vodafone.gr / Η εταιρεία / Εταιρική υπευθυνότητα.

 

 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Κύπρου ανέλαβαν την πρωτοβουλία να στηρίξουν τον άμαχο πληθυσμό του Λιβάνου. Έτσι, κινητοποιήθηκαν και μέσα σε τρεις μόλις ημέρες κατάφεραν να συγκεντρώσουν 49 κούτες, οι οποίες περιείχαν παιδικές τροφές, κρέμες, ζάχαρη, όσπρια, γάλα, ζυμαρικά, μπισκότα και άλλα τρόφιμα σε στερεά μορφή και κονσέρβες. Στη συνέχεια, οι κούτες παραδόθηκαν στους Γιατρούς του Κόσμου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην μεγάλη ανθρωπιστική αποστολή στο Λίβανο.

Η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν άμεση και συγκινητική, αντικατοπτρίζοντας την πεποίθηση ότι η προσφορά δεν είναι απλά πράξη φιλανθρωπίας, αλλά κοινωνική ευθύνη όλων.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΗ ΒΡ έχει καθιερώσει μία διαδικασία τιμητικής αναγνώρισης και επιβράβευσης εκείνων των υπαλλήλων που στη διάρκεια μίας περιόδου, πέρα και πάνω από τα αυστηρά υπηρεσιακά τους καθήκοντα και τους στόχους απόδοσης που τους ανατίθεται να υλοποιήσουν, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και πετυχαίνουν ξεχωριστά επιτεύγματα σε διάφορους τομείς.

Τα βραβεία έχουν την ονομασία Ηelios awards και είναι το μοναδικό πρόγραμμα αναγνώρισης και επιβράβευσης των επιτευγμάτων και της γνώσης του προσωπικού της ΒΡ σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν το χαρακτήρα μόνο ηθικής αναγνώρισης και όχι οποιασδήποτε υλικής ανταμοιβής, διακρίνονται δε σε τέσσερις κατηγορίες που αντιστοιχούν στις βασικές αξίες της εταιρίας που είναι : Green, Progressive, Innovation και Performance.

Φέτος, η πρώτη φάση επιλογής για τους υποψήφιους της Ευρώπη έγινε στην Αθήνα, όπου 160 εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σε ειδική έκθεση που διοργανώθηκε.

H BP Hellas τίμησε σε ξεχωριστή εκδήλωση όλους τους Έλληνες συμμετέχοντες ως μία επιπλέον αναγνώριση της προσφοράς τους και της επάξιας εκπροσώπησης της χώρας μας σε αυτόν τον παγκόσμιας εμβέλειας θεσμό της ΒΡ.

ΒΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΜε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για τρίτη φορά στη Θεσσαλονίκη, το «Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή», μια πρωτοβουλία της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, που ξεκίνησε το 2002.
Σκοπός του «Βήματος» είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ μεταπτυχιακών φοιτητών και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, να προσφέρει πληροφόρηση και ευκαιρίες για γόνιμο προβληματισμό γύρω από σημαντικά οικονομικά και άλλα θέματα του καιρού μας.
Στην ημερίδα της Θεσσαλονίκης έλαβαν μέρος 150 φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΒΙΒΛΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣΤο Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και η Eurobank EFG, συνεχίζοντας την πολυετή τους προσφορά στον τομέα των πολιτιστικών εκδόσεων, παρουσίασαν πρόσφατα ένα βιβλίο αφιέρωμα σε ένα από τα σημαντικότερα ιερά του αρχαίου κόσμου, τους Δελφούς. Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών, πόνημα της αρχαιολόγου κυρίας Ροζίνας Κολώνια αποτελεί μια μουσειακή αφήγηση της θρησκευτικής, πολιτικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας του πιο ξακουστού ιερού της ειδωλολατρίας και του μαντείου του.

 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη αιμοδοσία των εργαζομένων από τα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου στη Βόρεια Ελλάδα. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν πολλοί εργαζόμενοι θεωρώντας πλέον τη συμμετοχή τους επιτακτική ανάγκη. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 40 φιάλες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες για την κάλυψη των αναγκών τόσο του προσωπικού όσο και των συγγενών τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Τον προηγούμενο μήνα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ενημερωτική παρουσίαση με θέμα τον καρκίνο του μαστού, που είχε ως στόχο την υιοθέτηση προληπτικής συμπεριφοράς από τις εργαζόμενες στην εταιρία.

Η παρουσίαση έγινε από εκπροσώπους του "Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού" με τη συμμετοχή ειδικών γιατρών και κοινωνικής λειτουργού. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ομιλίες και συζήτηση με τις εργαζόμενες στη ΒΙΒΕΧΡΩΜ, στις οποίες δόθηκαν οδηγίες πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και έντυπο ενημερωτικό υλικό.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ COSMOTE

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ COSMOTEΗ COSMOTE πραγματοποίησε για πέμπτη συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα υποτροφίες COSMOTE για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

Οι υποτροφίες απονεμήθηκαν σε πρωτοετείς φοιτητές Ελληνικών Α.Ε.Ι., όλων των κλάδων, οι οποίοι προέρχονται κάθε χρόνο από δέκα νομούς της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των Υποτροφιών COSMOTE στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmote.gr/scholarships

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ VODAFONE

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ VODAFONEΓια τέταρτη συνεχή χρονιά η Vodafone προχώρησε στην έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας για το οικονομικό έτος Απρίλιος 2005 - Μάρτιος 2006. Στον απολογισμό περιγράφεται η στρατηγική και η μεθοδολογία με την οποία προσεγγίζει την Εταιρική Υπευθυνότητα, οι τομείς δράσης, καθώς και τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2005-2006. Για την αντικειμενικότερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες GRI, σε κάθε τομέα δράσης υπάρχει ένας συγκεντρωτικός πίνακας που περιγράφει:
- Τους στόχους του περυσινού οικονομικού έτους,
- Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τους στόχους και,
- Τους στόχους για το νέο οικονομικό έτος.

Η ηλεκτρονική έκδοση του απολογισμού είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.vodafone.gr / Η εταιρεία / Εταιρική υπευθυνότητα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EUROBANK EFG

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EUROBANK EFGO όμιλος Eurobank EFG διοργάνωσε για πέμπτη συνεχή χρονιά χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό για τα παιδιά των εργαζομένων με θέμα "Χριστούγεννα στον Κόσμο".

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Eurobank έδωσε την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά των εργαζομένων ηλικίας από 4 έως 18 ετών, αφενός να αναδείξουν το ταλέντο τους και αφετέρου να πάρουν μέρος στα δρώμενα του Ομίλου καθώς κι αυτά αποτελούν ζωντανό μέλος του οργανισμού. Από τα 12 έργα που βραβεύθηκαν, επελέγη ένα για να διακοσμήσει τη Χριστουγεννιάτικη κάρτα του Ομίλου η οποία παράγεται σε 200.000 αντίτυπα περίπου.

Η COSMOTE ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ... ΘΕΑΤΡΟ

Η COSMOTE ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ... ΘΕΑΤΡΟΜε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, το Θέατρο του Νέου Κόσμου άρχισε θεατρικές παραστάσεις για παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και ιδρύματα, με την υποστήριξη, για δεύτερη συνεχή χρονιά, της COSMOTE. Η κινητή αυτή θεατρική παράσταση, που θα παίζεται σε διαδρόμους και θαλάμους νοσοκομείων, έχει σαν στόχο να προσφέρει ψυχαγωγία και ψυχολογική υποστήριξη σε ευαίσθητες ομάδες παιδιών. Το φετινό πρόγραμμα θα διαρκέσει ως το Μάρτιο του 2007. Με το έργο "Το βέλος που δεν πληγώνει", μέσα από αστείες καταστάσεις και κωμικές ανατροπές, τρεις ηθοποιοί σε πολλούς ρόλους μιλούν για την αξία της φιλίας και υμνούν το πιο ακίνδυνο και ταυτόχρονα το πιο ισχυρό όπλο του ανθρώπου, την αγάπη.

Η ΜΟΝΟΤΕΖ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ

Κατά το προηγούμενο διάστημα η ΜΟΝΟΤΕΖ υποστήριξε με διάφορα ποσά τους φορείς STRAY, UNICEF, ΑΧΤΙΔΑ, ΠΝΟΗ και το ραδιομαραθώνιο της Λαϊκής Τράπεζας.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΑΡΩΓΟΙ ΤΗΣ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΑΡΩΓΟΙ ΤΗΣ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»Οι εργαζόμενοι της ΒΙΒΕΧΡΩΜ, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες της «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-Προσφυγικό Έργο», συγκέντρωσαν πρόσφατα ρουχισμό και λευκά είδη, τα οποία παρέδωσαν στον οργανισμό για διανομή στους πρόσφυγες.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-Προσφυγικό Έργο» έχει ως σκοπό την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας και συμπαράστασης σε πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν στην περιοχή της Αττικής. Ανάμεσα στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η καθημερινή σίτιση 250 περίπου προσφύγων και μεταναστών και η διανομή τροφίμων και ρουχισμού σ’ αυτούς και τις οικογένειές τους.

Εργαζόμενοι της ΒΙΒΕΧΡΩΜ προσφέρουν ήδη εθελοντική εργασία στον οργανισμό ΚΑΡΙΤΑΣ και η εταιρεία υποστηρίζει το έργο του.

ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣΗ Coca-Cola Τρία Έψιλον συμμετείχε στην εκστρατεία που σχεδίασε το Ινστιτούτο Κοινωνικής Και Προληπτικής Ιατρικής - ΙΚΠΙ, η οποία αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης, μέρος της οποίας ήταν και η έκδοση του εντύπου "Πρόληψη, Μια Πρόταση Ζωής!"

Στόχος της Coca-Cola Τρία Έψιλον Ελλάδος είναι να συνδράμει στις δράσεις του ΙΚΠΙ και να προάγει την ενημέρωση του κοινού, τόσο για την πρωτογενή πρόληψη και ειδικότερα για τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τις βασικές επιζήμιες συνήθειες για την υγεία (διατροφή, κάπνισμα, στρες, φυσική άσκηση), όσο και για τη δευτερογενή πρόληψη, για την έγκαιρη διάγνωση βασικών νόσων με τον κατάλληλο και εξειδικευμένο κατά περίπτωση κλινικοεργαστηριακό έλεγχο.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΑΒ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΕΑΒ, δρα ως ενεργός εταιρικός πολίτης, υποστηρίζοντας κάθε χρόνο ένα ευρύ φάσμα, ανθρωπιστικών, επιμορφωτικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τα δύο τελευταία χρόνια διαθέτει το ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά και αποστολή εταιρικών ημερολόγιων και ευχετήριων χριστουγεννιάτικων καρτών, σε οργανώσεις που προσφέρουν κοινωφελές έργο.

Η ΦΛΟΓΑ ΓΙΑ ΖΩΗ ΜΕΝΕΙ ΑΣΒΕΣΤΗ

Η ΦΛΟΓΑ ΓΙΑ ΖΩΗ ΜΕΝΕΙ ΑΣΒΕΣΤΗΣτο πλαίσιο του άξονα Αρωγής και Στήριξης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, η Coca-Cola Τρία Έψιλον Ελλάδος υποστήριξε πρόσφατα τη διοργάνωση Ημερίδας-Ενημέρωσης Κοινού με θέμα "Η Φλόγα για Ζωή μένει άσβεστη".

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας οι ομιλητές ανέλυσαν θέματα που αφορούν στον παιδικό καρκίνο, ενώ αποδείχτηκε για ακόμη μια φορά ότι η επιστήμη σε συνδυασμό με την κοινωνική προσφορά και το ανθρώπινο ενδιαφέρον μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών ζητημάτων.

 

 

ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΜΥΛΑΚΙ

Πρόσφατα έγιναν τα εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου του Συλλόγου Μυλακίου στο Δ.Δ. Μυλακίου του Δήμου Ταμυναίων.

Το κτίριο κατασκευάστηκε από την Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ σε οικόπεδο που η ίδια αγόρασε και δώρισε στο Σύλλογο, δίπλα στην παιδική χαρά, που επίσης είναι προσφορά της. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν πολλοί επώνυμοι οι οποίοι στις αναφορές τους ήταν θετικότατοι για την προσφορά της Εταιρίας στην τοπική κοινωνία και τις σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας που υπάρχουν με τους φορείς της περιοχής.

ΔΩΡΕΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΈνας υπερσύγχρονος απινιδωτής δωρήθηκε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από την Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την εκπαίδευση των ομάδων πρώτων βοηθειών εργαζομένων της εταιρίας. Ο απινιδωτής θα βοηθήσει το εξαίρετο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διάσωσης και εκτάκτων αναγκών.

 

Ο ΟΤΕ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ

Τον Οκτώβριο, επεκτείνοντας τη χορηγία της δωρεάν ADSL πρόσβασης στους πρώτους φοιτητές όλων των σχολών για το 2005, ο ΟΤΕ, μέσω της δράσης ΔΙΟΔΟΣ, προσφέρει το πακέτο Conn-X δωρεάν στους τρεις πρώτους εισαχθέντες σε κάθε τμήμα για το πρώτο έτος και στους τρεις πρώτους φοιτητές κάθε τμήματος κάθε έτους/ εξαμήνου, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και διείσδυση του internet και της ευρυζωνικότητας στους νέους.

Συνολικά οι φοιτητές που δικαιούνται το «Conn-X για Αριστούχους 768» είναι περίπου 4500.

ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ

Σε συνέχεια των δράσεων σχετικά με το HIV/AIDS, η Janssen-Cilag, οργανώνει μια ακόμη δράση ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης, σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο "Κέντρο Ζωής".

Η δράση αυτή περιλαμβάνει:

ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑΜια σειρά καταχωρήσεων σε μεγάλες εφημερίδες με κοινωνικό μήνυμα προφύλαξης από το AIDS.

ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑEνα μεγάλο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, με φωτάκια σε σχήμα κόκκινης κορδέλας του AIDS στην Ομόνοια, δίπλα στο ΝΕΟΝ. Σε ειδικό περίπτερο, υπάρχουν υπολογιστές στους οποίους καλούνται οι περαστικοί να γράψουν το δικό τους μήνυμα για το AIDS. Τα μηνύματα προβάλλονται σε ειδική γιγαντοοθόνη που υπάρχει στον χώρο. Από το περίπτερο, εθελοντές μέλη του Κέντρου Ζωής ενημερώνουν και διανέμουν ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια για την προφύλαξη από τον ιό του AIDS. Στην όλη διοργάνωση συμμετέχουν εθελοντικά και υπάλληλοι της εταιρίας.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ VODAFONE

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ VODAFONEΈνα χρόνο πριν, η Vodafone ήταν η πρώτη εταιρία τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα που εφάρμοσε πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών μπαταριών. Σήμερα ένα χρόνο μετά, η Vodafone ανακοινώνει τα ιδιαίτερα επιτυχημένα αποτελέσματα του προγράμματος. Στον ένα χρόνο λειτουργίας του και σε συνεργασία με τον ΑΦΗΣ, έχουν συλλεχθεί περισσότεροι από 1,5 τόνοι οικιακών μπαταριών (περίπου 50.500 τεμάχια). Ειδικοί κάδοι συλλογής οικιακών μπαταριών τοποθετήθηκαν σε πάνω από 370 σημεία σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα καταστήματα Vodafone και σε όλα τα κτίρια γραφείων και κέντρα μεταγωγής (MTXs) της εταιρίας.

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΑΡΚΕΤΟΙ

Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι εργαζόμενοι της ΤΙΜ με τις εθελοντικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς τους. Το κίνημα του εθελοντισμού χτυπά δυνατά στην καρδιά της εταιρείας και οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν ουσιαστικά στους σκοπούς του εθελοντισμού:

Από το 2002 η ΤΙΜ έχει δημιουργήσει "Τράπεζα Αίματος" που κυριολεκτικά σώζει ζωές. Αξιέπαινη είναι και η πρωτοβουλία εργαζομένων της ΤΙΜ να προσφέρουν εθελοντικά τη βοήθειά τους στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το πρόγραμμα μετατροπής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων σε προσβάσιμη μορφή για φοιτητές με αναπηρία ενώ σημαντική είναι η οικονομική στήριξη που προσφέρουν σε κοινωφελή ιδρύματα όπως οι Γιατροί χωρίς σύνορα, η Εταιρεία για την Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας - ΜΟΜ, η ΕΛΕΠΑΠ κ.λ.π.

Παράλληλα η ΤΙΜ Ελλάς στηρίζει σε ετήσια βάση τους σκοπούς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) ενώ φέτος προκειμένου να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα για τον Εθελοντισμό, ήταν χορηγός της ανθρωπιστικής οργάνωσης Έργο Πολιτών στη φωτογραφική έκθεση «Κλικ στον Εθελοντισμό» που πραγματοποιήθηκε στο σταθμό μετρό του Συντάγματος καθώς και της φιλανθρωπικής συναυλίας που οργάνωσε η ΠΟΣΕΑ στην Πάτρα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ EUROLINE STYLE ΤΗΣ EUROBANK CARDS

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ EUROLINE STYLE ΤΗΣ EUROBANK CARDSΗ EuroLine Style της Eurobank Cards είναι η πρώτη πιστωτική κάρτα που δημιουργήθηκε για να καλύψει αποκλειστικά τις γυναικείες ανάγκες. Πέρα από τα οφέλη που εξασφαλίζει στις κατόχους της, συμβάλλει και σε ένα πολύ σημαντικό έργο που αγγίζει κι ευαισθητοποιεί κάθε γυναίκα. Συγκεκριμένα, ένα μέρος των εσόδων από τη χρήση της αποδίδεται, χωρίς καμία επιβάρυνση για την κάτοχο, στη διεθνή εκστρατεία "Η Μόδα Πολεμά τον Καρκίνο του Στήθους" (Fashion Targets Breast Cancer).

 

 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΗ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ αποδεικνύει έμπρακτα ότι δεν αρκεί με τις πράξεις σου να κάνεις καλό, αλλά και να αποτελείς το παράδειγμα που θα δώσει το έναυσμα ειδικά στους νέους ανθρώπους να κατανοήσουν την έννοια της περιβαλλοντικής προστασίας.

Έτσι στο Γυμνάσιο Αλιβερίου τοποθετήθηκαν δύο κάδοι για ανακύκλωση χαρτιού και ένας για ανακύκλωση μελανοταινιών, ενώ στο 2ο Λύκειο Αλιβερίου τοποθετήθηκαν δύο κάδοι για ανακύκλωση χαρτιού και τρεις κάδοι για ανακύκλωση μελανοταινιών.
Τη διαχείριση τους έχει αναλάβει η Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ και συγκεκριμένα το Εργοστάσιο Μυλακίου.

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ ΤΟ "ΠΑΙΖΩ ΑΣΦΑΛΩΣ"

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ ΤΟ "ΠΑΙΖΩ ΑΣΦΑΛΩΣ"Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση του προγράμματος «Παίζω Ασφαλώς» από τους Ομίλους Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ.
Στην εκδήλωση προσήλθαν πάνω από 1.000 προσκεκλημένοι, μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους γονείς τους.
Στόχος του καινοτόμου αυτού προγράμματος είναι η ενημέρωση και η πρόληψη του παιδικού ατυχήματος στους χώρους παιχνιδιού, μέσω μιας διαδραστικής εκδήλωσης που συνδυάζει την εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα ασφάλειας μέσα από το παιχνίδι, με την παράλληλη ενημέρωση των γονέων.
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της UNICEF, την πολύτιμη συνεργασία της Α' θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη της οργάνωσης ΦΑΟΣ (Φροντίδα - Αγωγή - Οργάνωση - Συμμετοχή) σκοπός της οποίας είναι η πρόληψη ατυχημάτων στους σχολικούς χώρους.

Επιστροφή στην κορυφή ^

Newsletter by ΘΗΡΑΤΡΟΝ