Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
   
Νοέμβριος 2009 - Πολυ-πολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σε ένα πολύ-πολιτισμικό παγκόσμιο περιβάλλον, ο σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων στην εργασία είναι βασική έκφραση της υπεύθυνης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό η ισότητα όλων στην απασχόληση, εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη, αποτελεί βασική προτεραιότητα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η αντιμετώπιση του θέματος της προώθησης της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας είναι ένας σύνθετος και δύσκολος επιχειρηματικός στόχος στο σημερινό εξαιρετικά δυναμικό περιβάλλον. Η καταπολέμηση της ανισότητας θεωρείται κρίσιμος παράγοντας όχι μόνο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Στη χώρα μας υπάρχει υστέρηση στο θέμα αυτό και επιβάλλονται πρωτοβουλίες που θα εστιάσουν τόσο στην επιτάχυνση και ισχυροποίηση των πολιτικών όσο και των πραγματικών εφαρμογών.

Για την προώθηση της διαφορετικότητας αλλά και των ίσων ευκαιριών,

το Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο (Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας) οργανώνει την  Δευτέρα 9η Νοεμβρίου 2009 συνέδριο με θέμα:

“Πολυ-Πολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα”

(“Multi-Cultural Businesses and Diversity”).

Στόχος του είναι η γενική τοποθέτηση επί του θέματος της διαφορετικότητας (προώθηση των ίσων ευκαιριών, σεβασμός της διαφορετικότητας, η εισαγωγή νέων πρωτοβουλιών από την υφιστάμενη εμπειρία κ.λπ.).

Στόχος επίσης είναι και η εστίαση στο θέμα της ισότητας ανδρών-γυναικών στους χώρους εργασίας.

Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα) και απευθύνεται σε Διευθύνοντες Συμβούλους, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές ΕΚΕ και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

icon Δήλωση Συμμετοχής      icon Προσχέδιο ΠρογράμματοςΝέα - Δελτία Τύπου:
9 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις & Διαφορετικότητα
Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2009
9 Νοεμβρίου 2009 - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα

Εκδηλώσεις Μελών:
15 Νοεμβρίου 2009 - Δενδροφύτευση στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης - INTERAMERICAN
8-10 Νοεμβρίου 2009 - Ενεργός Τρόπος Ζωής - QUALITY NET FOUNDATION
6 & 7 Νοεμβρίου 2009 - "Κλίμα και Πόλη: με το βλέμμα στην Κοπεγχάγη" - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ


 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
Copyright
Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕΌροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία        web design & web development by:Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου