Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
   
Δομή και Οργάνωση του Δικτύου
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Γενική Συνέλευση
Διοικητικό Συμβούλιο
Ελεγκτική Επιτροπή
Διοικητικό Γραφείο
Ομάδες Εργασίας


Γενική Συνέλευση

Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις κάθε μέλος εκπροσωπείται από ένα άτομο. Σήμερα συμμετέχουν περισσότεροι από 100 Γενικοί Διευθυντές επιχειρήσεων, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Εταιρικών Υποθέσεων και Δημοσίων Σχέσεων, Εκπρόσωποι Φορέων, οι οποίοι και αποφασίζουν την πραγματοποίηση των στόχων του Δικτύου σε τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις.


Διοικητικό Συμβούλιο

Είναι επταμελές, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και έχει τριετή θητεία. Συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία και είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό των δράσεων του Δικτύου και την επίβλεψη της εφαρμογής τους.

Κατά τη Γενική Συνέλευση της 26ης Μαρτίου 2009 έγιναν αρχαιρεσίες οι οποίες ανέδειξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής :
 

Νικόλαος Αναλυτής
Πρόεδρος
Εκπρόσωπος της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑN

Ρένα Κουμάντου
Αντιπρόεδρος
Εκπρόσωπος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Μαρία Αλεξίου
Γραμματέας
Εκπρόσωπος της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δομικά Υλικά Α.Ε.

Ρένα Μπαρδάνη
Ταμίας
Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)

Βασιλόπουλος Περικλής 
Μέλος
Εκπρόσωπος της ΕΡΤ A.E.

Λώλας Βασίλειος
Μέλος
Εκπρόσωπος της Coca-Cola 3E Α.Ε.

Πάλλη Αλεξάνδρα
Μέλος
Εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)


Ελεγκτική Επιτροπή

Είναι τριμελής, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και έχει τριετή θητεία. Ελέγχει τα πεπραγμένα του Δικτύου τόσο από πλευράς δράσεων όσο και από πλευράς εξόδων.
 
Κατά τη Γενική Συνέλευση της 26ης Μαρτίου 2009 έγιναν αρχαιρεσίες, οι οποίες ανέδειξαν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής ως εξής : 
 
Γεωργιοπούλου Μαριάνα 
Εκπρόσωπος της WIND Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
 
Κοβλακά Στέλλα  
Εκπρόσωπος της Εμπορικής Τράπεζας Α.Ε.

Τσοκάνη Φανή
Εκπρόσωπος της Shell Ελλάς Α.Ε.


Διοικητικό Γραφείο

Διεκπεραιώνει τις καθημερινές εργασίες του Δικτύου και φροντίζει για την εφαρμογή των αποφασισμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο δράσεων.


Ομάδες Εργασίας

Η υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Δικτύου υποστηρίζεται από την εθελοντική συνεργασία εκπροσώπων των μελών του, οι οποίοι, ανάλογα με τις ανάγκες, συγκροτούν ομάδες εργασίας για την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου.Νέα - Δελτία Τύπου:
9 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις & Διαφορετικότητα
Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2009
9 Νοεμβρίου 2009 - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα

Εκδηλώσεις Μελών:
15 Νοεμβρίου 2009 - Δενδροφύτευση στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης - INTERAMERICAN
8-10 Νοεμβρίου 2009 - Ενεργός Τρόπος Ζωής - QUALITY NET FOUNDATION
6 & 7 Νοεμβρίου 2009 - "Κλίμα και Πόλη: με το βλέμμα στην Κοπεγχάγη" - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ


 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
Copyright
Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕΌροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία        web design & web development by:Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου