Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
   
Γνώμη της ΟΚΕ
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) για την ΕΚΕ

Μέσα στο πλαίσιο της δυνατότητάς της να εκφράζει γνώμη για θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας διατύπωσε τον Σεπτέμβριο 2003 την υπ' αρ. 95 Γνώμη της που αναφέρεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Η Γνώμη περιλαμβάνει ενότητες όπως η επικαιρότητα της ΕΚΕ, ο ορισμός της, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής ΟΚΕ στο θέμα της ΕΚΕ, πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της ΕΚΕ σε εθνικό επίπεδο και η ΕΚΕ ανά επιχειρηματικό τομέα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκδοση της Γνώμης αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την ευρύτερη αναγνώριση της συμβολής της ΕΚΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Δίκτυό μας και στο ρόλο του στην προώθηση της ΕΚΕ σε εθνικό επίπεδο.
Όπως είναι γνωστό, η ΟΚΕ αποτελεί τον κύριο θεσμό ανάπτυξης του κοινωνικού διαλόγου στον οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών φορέων και της Κυβέρνησης.

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε.

"Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ"

Διαδικασία

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος ανέλαβε την έκδοση Γνώμης σχετικά με την "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη", με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 2232/1994, σύμφωνα με το οποίο "η Ο.Κ.Ε. μπορεί με δική της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώμη και για άλλα θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής".
Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. και ορίστηκε Επιτροπή Εργασίας, αποτελούμενη από την κα Ρένα Κουμάντου και τους κ.κ. Γεώργιο Τσατήρη, Δημήτρη Πολίτη, Βασίλη Ξενάκη, Νικόλαο Λιόλιο και Νικόλαο Γιατράκο. Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Δημήτρης Πολίτης. Στην Επιτροπή συμμετείχαν επίσης ως εμπειρογνώμονες η κα Μαρία Αλεξίου και ο κ. Ευάγγελος Γούλας. Τον επιστημονικό συντονισμό του έργου της Επιτροπής είχε ο Δρ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Επιστημονικός Συνεργάτης της Ο.Κ.Ε. Στην τεκμηρίωση της Γνώμης, συμμετείχε η κα Βαρβάρα Γεωργοπούλου.
Η Ομάδα Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε πέντε (5) συνεδριάσεις. Η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2003. Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητές ήταν η κα Ρένα Κουμάντου και ο κ. Δημήτρης Πολίτης, αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2003, διατύπωσε την υπ' αριθμ. 95 Γνώμη της.
Νέα - Δελτία Τύπου:
9 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις & Διαφορετικότητα
Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2009
9 Νοεμβρίου 2009 - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα

Εκδηλώσεις Μελών:
15 Νοεμβρίου 2009 - Δενδροφύτευση στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης - INTERAMERICAN
8-10 Νοεμβρίου 2009 - Ενεργός Τρόπος Ζωής - QUALITY NET FOUNDATION
6 & 7 Νοεμβρίου 2009 - "Κλίμα και Πόλη: με το βλέμμα στην Κοπεγχάγη" - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ


 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
Copyright
Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕΌροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία        web design & web development by:Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου