Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
   
Έντυπα
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Ισότητα στον εργασιακό χώρο
...για την ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κάθε επιχείρησης

Οι γυναίκες εκπροσωπούν πάνω από το 40% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Παρ’ όλα αυτά, κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ελάχιστες αλλαγές στη συμμετοχή τους στην απασχόληση. Πολιτιστικές και κοινωνικές στάσεις που καθορίζουν τις θέσεις εργασίας σε «ανδρικές» και «γυναικείες» έχουν ως αποτέλεσμα το διαχωρισμό της απασχόλησης, αν και το μέγεθος του προβλήματος διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα.

Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός τριετούς προγράμματος δράσης με στόχο την αύξηση της γνώσης, την κινητοποίηση των επιχειρήσεων και τη μεταφορά καλών πρακτικών στον τομέα των ίσων ευκαιριών μεταξύ των μελών του Δικτύου για την ΕΚΕ, αλλά και πέρα από αυτά.

Δείτε και αποθηκεύστε το φυλλάδιο του μνημονίου εδώ


Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Συνοπτική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Η έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το καλοκαίρι του 2006, με πρωτοβουλία του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εντάσσεται στο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» που έχει στόχο την ευρύτερη διάχυση και διάδοση της έννοιας της ΕΚΕ στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 300 ΜΜΕ μέσω προσωπικής συνέντευξης.

Δείτε και αποθηκεύστε το φυλλάδιο της έρευνας εδώ

 


Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ο δρόμος για την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθός της, αποτελεί βασικό παράγοντα της αγοράς, αλλά και αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. Αυτός είναι και ο λόγος που οι επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες κάθε εποχής επηρέαζαν μέσα στα χρόνια, την κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Σήμερα, η κοινωνική διάσταση των επιχειρήσεων είναι σημαντική για την εύρυθμη και κοινωνικά αποδεκτή λειτουργία τους στο παρόν αλλά και για την ανταγωνιστικότητά τους στο μέλλον. Το ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο σχεδιάστηκε με στόχο να περιγράψει συνοπτικά τη σημαντικότητα της ΕΚΕ για τις ΜΜΕ. Αποτελεί μέρος του προγράμματος «ΕΡΜΗΣ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στόχο έχει τη διάχυση και διάδοση της έννοιας της ΕΚΕ στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Δείτε και αποθηκεύστε το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ


Προωθητικό Φυλλάδιο Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, σχεδίασε το παρόν φυλλάδιο, με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλο και περισσότερων επιχειρήσεων ως προς την ένταξη στρατηγικών ΕΚΕ στις δραστηριότητές τους, οι οποίες θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην αρμονική συνύπαρξη επιχειρηματικής επιτυχίας και κοινωνικής ευαισθησίας.


Δείτε και αποθηκεύστε το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ 


Κατάλογος Έκθεσης Καλών Πρακτικών 2007

Ο κατάλογος της έκθεσης καλών πρακτικών που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Κοινωνικώς Επιχειρείν ’07 – Αξίες και Πρακτικές Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση του πλούτου των πρακτικών που παρουσιάστηκαν.
Δείτε και αποθηκεύστε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ
Νέα - Δελτία Τύπου:
9 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις & Διαφορετικότητα
Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2009
9 Νοεμβρίου 2009 - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα

Εκδηλώσεις Μελών:
15 Νοεμβρίου 2009 - Δενδροφύτευση στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης - INTERAMERICAN
8-10 Νοεμβρίου 2009 - Ενεργός Τρόπος Ζωής - QUALITY NET FOUNDATION
6 & 7 Νοεμβρίου 2009 - "Κλίμα και Πόλη: με το βλέμμα στην Κοπεγχάγη" - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ


 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
Copyright
Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕΌροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία        web design & web development by:Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου