Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
   
BPM Α.Ε.
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η BPM (www.bpm.gr) είναι μια δυναμική εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων, καταξιωμένη από δεκαπενταετίας και πλέον στην αγορά για την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της. Η BPM παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες:

 • Στρατηγικής και Σχεδιασμού
 • Οργανωτικής Αλλαγής (οργάνωση και αναδιοργάνωση)
 • Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Μάρκετινγκ
 • Μέτρησης Επιχειρησιακών Αποτελεσμάτων
 • Research Consulting
 • Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

Η εταιρική στρατηγική της BPM στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:

 • Δημιουργία αποτελέσματος υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της
 • Παροχή αξιόπιστης και υψηλής ποιότητας συμβουλευτικής υπηρεσίας
 • Τήρηση αυστηρών επαγγελματικών προδιαγραφών, και
 • Διαρκή προσπάθεια βελτίωσης όλων των συντελεστών που συμμετέχουν στην παραγωγή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών management consulting προς τους πελάτες μας.

 

Η φιλοσοφία λειτουργίας αλλά και η κουλτούρα της BPM προσεγγίζουν στενά τις αρχές και τις πρακτικές ΕΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις της Εταιρείας:

Ανθρώπινο Δυναμικό

 • Παροχή ιδανικών συνθηκών απασχόλησης σε ένα σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας που προωθεί την ισότητα των ευκαιριών
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη των στελεχών για τη συνεχή επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη
 • Παροχή υποστήριξης στα στελέχη της για την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Κοινωνικό Σύνολο

 • Υποστήριξη των στελεχών της για συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας
 • Υποστήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων (π.χ. UNICEF )


Υπεύθυνη για τις υπηρεσίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η κα Κορίνα Τζάνου (tzanou@bpm.gr)Νέα - Δελτία Τύπου:
9 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις & Διαφορετικότητα
Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2009
9 Νοεμβρίου 2009 - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα

Εκδηλώσεις Μελών:
15 Νοεμβρίου 2009 - Δενδροφύτευση στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης - INTERAMERICAN
8-10 Νοεμβρίου 2009 - Ενεργός Τρόπος Ζωής - QUALITY NET FOUNDATION
6 & 7 Νοεμβρίου 2009 - "Κλίμα και Πόλη: με το βλέμμα στην Κοπεγχάγη" - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ


 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
Copyright
Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕΌροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία        web design & web development by:Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου