Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
   
ALPHA ΜΕΝΤΩΡ Ε.Π.Ε.
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η Alpha MENTOR, η οποία αποτελεί τη μετεξέλιξη της MENTOR Consultants, είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία συμβούλων και εξειδικεύεται στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συμβούλου management και μελετητικού έργου.
H αξιόπιστη λειτουργία της επαληθεύεται καθημερινά από την επιστημονική αρτιότητα των μελετών και την επάρκεια υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνει, ξεκινώντας από τη θεσμική ωρίμανση του έργου και καταλήγοντας στην επιτυχή ολοκλήρωση και λειτουργία του (one stop shop). Η εταιρία διαθέτει πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 για την εκπόνηση μελετών και τη διαχείριση ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Επιπλέον είναι πιστοποιημένη, στη short list FIBU της Ε.Ε. με αρ. Μ007. Αποτελεί ενεργό μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ευρωπαϊκών Οργανισμών καθώς και μέλος του Σ.Β.Β.Ε.
Η Alpha MENTOR αναγνωρίζοντας ότι κάθε σύγχρονη επιχείρηση θα πρέπει να θεωρεί το ρόλο και τη δραστηριότητα της ενταγμένα στα πλαίσια του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, αναγνωρίζει ως βασική της αξία την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό:

 • Αναγνωρίζει το ανθρώπινο δυναμικό της, ως το πολυτιμότερο της κεφάλαιο.
 • Αποδίδει απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα του ατόμου και παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης σε όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνότητα και το θρήσκευμα
 • Ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί την εκπαίδευση και τη βελτίωση των επαγγελματικών ιδιοτήτων
 • Παρέχει πακέτα πρόσθετης εξατομικευμένης ασφάλισης σε όλους τους εργαζόμενους.
 • Μεριμνά για ένα σύγχρονο, υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Ως προς το κοινωνικό σύνολο:

 • Δραστηριοποιείται ενεργά στην διάδοση και προώθηση των εννοιών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της εταιρικής διακυβέρνησης και της φιλοσοφίας τους, ιδιαίτερα μέσα από την άσκηση του συμβουλευτικού της ρόλου σε φορείς και επιχειρήσεις τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.
 • Διεξάγει το έργο της τηρώντας πάντα την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες. 
 • Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και στα πλαίσια των αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Ενισχύει νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς καθώς και ερασιτεχνικές αθλητικές διοργανώσεις.

Ως προς το περιβάλλον:

 • Ενσωματώνει στις δραστηριότητες και στα έργα της πολιτικές, προγράμματα και πρακτικές που συμβάλλουν στην αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος.
 • Συνδέεται και συνεργάζεται με διευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξοικονόμησης και της ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας.


Νέα - Δελτία Τύπου:
9 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις & Διαφορετικότητα
Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2009
9 Νοεμβρίου 2009 - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα

Εκδηλώσεις Μελών:
15 Νοεμβρίου 2009 - Δενδροφύτευση στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης - INTERAMERICAN
8-10 Νοεμβρίου 2009 - Ενεργός Τρόπος Ζωής - QUALITY NET FOUNDATION
6 & 7 Νοεμβρίου 2009 - "Κλίμα και Πόλη: με το βλέμμα στην Κοπεγχάγη" - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ


 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
Copyright
Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕΌροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία        web design & web development by:Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου