Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
   
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο βιομηχανικό και εμπορικό Όμιλο, δυναμικό και κερδοφόρο στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά.

Το 1975 Ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Α.Ε. (ΔΕΠ) και το 1976 εξαγοράζεται από το Ελληνικό Δημόσιο η Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου Α.Ε. (ΕΛ.ΔΑ)

Το 1985 δημιουργείται ενιαίος φορέας υδρογονανθράκων και η ΔΕΠ Α.Ε. καθίσταται μητρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΠ.

Το 1998 η ΔΕΠ μετονομάζεται σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και συγχωνεύεται με την ΔΕΠ-ΕΚΥ, ΕΛΔΑ, ΕΚΟ (Διυλιστήρια / Χημικά) και εισάγεται στα χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου.

Το 2003 συγχωνεύεται με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δια απορροφήσεώς της, η εταιρεία ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σήμερα ο Όμιλος διαθέτει 3 διυλιστήρια στην Ελλάδα τα οποία αποτελούν το 76% της διυλιστικής ικανότητας της χώρας και 1 διυλιστήριο στα Σκόπια. Απασχολούνται 5.760 εργαζόμενοι συνολικά.

Οι εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου (εμπορία πετρελαιοειδών) μέσω της θυγατρικής της ΕΚΟ, είναι σημαντικές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (Γεωργία, Σερβία, Βουλγαρία, Αλβανία, Κύπρο, Μαυροβούνιο)

Ο Όμιλος κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή πετροχημικών στην εγχώρια αγορά.

Στις δραστηριότητες του Ομίλου υπάγεται και η έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, οι τεχνικές μελέτες (ΑΣΠΡΟΦΟΣ), η ηλεκτροπαραγωγή, το φυσικό αέριο, τα δίκτυα αγωγών και θαλάσσιες μεταφορές.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συμμετέχει και υποστηρίζει χορηγίες, οικονομικές ενισχύσεις, πρόγραμμα υποτροφιών, αναπτυξιακά προγράμματα, σεμινάρια, επιμορφωτικά συνέδρια, πολιτιστικές κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις, βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος, εξασφάλιση υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. συνεισφορές σε Δήμους /Κοινότητες και στην ευρύτερη κοινωνία γενικότερα.

Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των κοινωνικών της εταίρων, με τον ασφαλή εφοδιασμό των χωρών που δραστηριοποιείται και την προσφορά της σε ανταγωνιστικές τιμές προϊόντων υψηλής ποιότητας φιλικών προς το περιβάλλον.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : www.hellenic-petroleum.grΝέα - Δελτία Τύπου:
9 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις & Διαφορετικότητα
Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2009
9 Νοεμβρίου 2009 - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα

Εκδηλώσεις Μελών:
15 Νοεμβρίου 2009 - Δενδροφύτευση στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης - INTERAMERICAN
8-10 Νοεμβρίου 2009 - Ενεργός Τρόπος Ζωής - QUALITY NET FOUNDATION
6 & 7 Νοεμβρίου 2009 - "Κλίμα και Πόλη: με το βλέμμα στην Κοπεγχάγη" - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ


 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
Copyright
Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕΌροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία        web design & web development by:Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου