Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
   
ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
 

Η ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε., είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην ελληνική αγορά των διαγνωστικών από το 1978 και των προϊόντων για Βιο-Ιατρική έρευνα από το 1997. Το 2009 ξεκίνησε την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στον ευρύτερο χώρο των προϊόντων Υγείας με την επιτυχημένη εισαγωγή στην αγορά μιας σειράς καινοτόμων προϊόντων με εφαρμογή στην μεταγγισιοθεραπεία.

Το 1995, διαπιστώνοντας το μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης που χαρακτήριζε την αγορά των προϊόντων Αναλυτικής Χημείας, η Βαρελάς Α.Ε. εξαγόρασε την πλειοψηφία μιας ταχέως ανερχόμενης, δυναμικής εταιρείας της TECH-LINE A.E. με καθαρά εμπορικό προσανατολισμό στην αγορά αναλυτικών οργάνων και χημικών ουσιώνΕταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας μας αφορούν :

Στην προαγωγή και υποστήριξη της Έρευνας στον τομέα της Εργαστηριακής Διάγνωσης και των Επιστημών Ζωής.

Στην υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας : Συνεισφορά στον εξοπλισμό Δημόσιων νοσοκομειακών μονάδων της χώρας μας με δωρεές εξοπλισμού, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας των μονάδων αυτών και τη συνεπακόλουθη αποτελεσματικότερη νοσηλεία και προάσπιση της υγείας.

Στη μέριμνα για την Κοινωνία και τον 'Ανθρωπο: Η ΒΑΡΕΛΑΣ είναι αρωγός στο έργο Κοινωφελών, μη κερδοσκοπικών, Οργανισμών και Σωματείων (όπως η Action Aid, η UNICEF, το Χαμόγελο του Παιδιού, κ.ο.κ.), επιθυμώντας να στηρίξει την γενικότερη προσπάθεια τους για την ανακούφιση της ένδειας και του πόνου.

Στη μέριμνα για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους: Με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου της υπογεννητικότητας, η διοίκηση των δύο εταιριών ενίσχυσε τις γεννήσεις στις οικογένειες των εργαζομένων με επιχορήγηση μεγάλου χρηματικού ποσού, για κάθε νέα ανθρώπινη ζωή.

Στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων: Η δια βίου εκπαίδευση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω ενδοεταιρικών ειδικών σεμιναρίων, η υποστήριξη της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικά και μεταπτυχιακά προγράμματα με στόχο την περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική τους βελτίωση, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και η εκπαίδευσή σε εξατομικευμένη βάση αποτελούν σημαντικές ενέργειες υπευθυνότητας προς τους εργαζομένους.

Στην Εθελοντική Προσφορά: O ι εθελοντικές αιμοδοσίες δύο φορές τον χρόνο είναι πλέον θεσμός για τους εργαζομένους στο πλαίσιο της κοινωνικής τους προσφοράς.

Στον Πολιτισμό: Η ΒΑΡΕΛΑΣ στηρίζει και συνεισφέρει στο έργο αναγνωρισμένων πολιτιστικών φορέων και ιδρυμάτων (δωρεές), ενώ χρηματοδοτεί επί σειρά ετών το ακαδημαϊκό πρόγραμμα «Διονύσιος Βαρελάς» στο Ινστιτούτο Κλασικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας, που αφορά στην ενίσχυση της διδασκαλίας των Βυζαντινών Σπουδών.

Στη Φροντίδα για το Περιβάλλον: Αντιλαμβανόμενες τη δική τους ευθύνη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, οι δύο εταιρίες εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και στάνταρτ ( ISO 9001:2000), σύγχρονο σύστημα ανακύκλωσης υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο), βιολογικό καθαρισμό, κ.λπ. Η Βαρελάς Α.Ε. από την ίδρυσή της, ήταν από τους πρωτοπόρους στην αγορά της σε ότι αφορά στην Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, και από τις πρώτες εταιρείες που εγκατέστησε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο πιστοποιήθηκε κατά ISO 14001:2004 το 2006.Νέα - Δελτία Τύπου:
9 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις & Διαφορετικότητα
Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2009
9 Νοεμβρίου 2009 - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα

Εκδηλώσεις Μελών:
15 Νοεμβρίου 2009 - Δενδροφύτευση στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης - INTERAMERICAN
8-10 Νοεμβρίου 2009 - Ενεργός Τρόπος Ζωής - QUALITY NET FOUNDATION
6 & 7 Νοεμβρίου 2009 - "Κλίμα και Πόλη: με το βλέμμα στην Κοπεγχάγη" - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ


 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
Copyright
Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕΌροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία        web design & web development by:Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου