Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
   
9 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις & Διαφορετικότητα
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Με επιτυχία έγινε το Συνέδριο που οργάνωσε πρόσφατα το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είχε θέμα την σημασία της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, εθνότητα, θρησκεία, ηλικία, αναπηρία, σεξουαλικό και γενετικό προσανατολισμό κ.λπ.

Ευρωπαίοι και Έλληνες ομιλητές τοποθετήθηκαν επί του θέματος για τις εξελίξεις, πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, παρουσιάστηκαν εφαρμογές και καλές πρακτικές απασχόλησης ατόμων με διαφορετικότητα από Ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και έχουν σαν στόχο την αυτό-αξιολόγηση πολιτικών και πρακτικών που ακολουθούν επιχειρήσεις πάνω στο θέμα.

Σημαντικό σημείο του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση Διακήρυξης για τη Διαφορετικότητα, την οποία το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θα στείλει σε όλα τα μέλη του για αποδοχή, υπογραφή και υλοποίηση.

“Η ανάπτυξη και διαχείριση μιας ισχυρής και συνεκτικής επιχειρηματικής οργάνωσης, όπου όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από φύλο, εθνική καταγωγή, θρησκεία, γενετήσιο προσανατολισμό ή άλλου είδους διαφορετικότητα έχουν ίσα δικαιώματα για κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη, είναι απαραίτητη για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων ” υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Δικτύου κ. Ν. Αναλυτής και ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. Γ. Πραστάκος συμπλήρωσε “ Η έννοια της πολυπολιτισμικότητας και η αξία που αποδίδεται στη διαφορετικότητα πρέπει να προσεγγίζεται ολιστικά. Η διαχείρισή της συνιστά διασφάλιση της ισότητας για όλες τις κατηγορίες ατόµων και παράλληλα περνάει το μήνυμα ότι οι διαφορές και οι οµοιότητες µεταξύ των ανθρώπων λειτουργούν προς όφελος των ίδιων των ατόµων, του οργανισµού και της κοινωνίας ως σύνολο".

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ, Ελληνικά Πετρέλαια, Εμπορική Τράπεζα, Eurobank, Intracom, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, Τσιμέντα Τιτάν, Τσιμέντα Χάλυψ, Vodafone.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Το θέμα

Σε ένα πολύ-πολιτισμικό παγκόσμιο περιβάλλον, ο σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων είναι βασική έκφραση της υπεύθυνης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό η ισότητα όλων στην απασχόληση, εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη, αποτελεί βασική προτεραιότητα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η αντιμετώπιση του θέματος της προώθησης της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας είναι ένας σύνθετος και δύσκολος επιχειρηματικός στόχος στο σημερινό εξαιρετικά δυναμικό περιβάλλον. Η καταπολέμηση της ανισότητας θεωρείται κρίσιμος παράγοντας όχι μόνο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Στη χώρα μας υπάρχει υστέρηση στο θέμα αυτό και επιβάλλονται πρωτοβουλίες που θα εστιάσουν τόσο στην επιτάχυνση και ισχυροποίηση των πολιτικών όσο και των πραγματικών εφαρμογών.

Στόχος της Λισαβόνας

Δέκατος στόχος της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της καταπολέμησης της φτώχειας και της ανεργίας, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της ευρείας πρόσβασης όλων – ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, εθνικότητα, ηλικία, θρησκεία, φυσική ικανότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό κ.λπ. - στη γνώση και τις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ενίσχυση της απασχόλησης και ιδιαίτερα της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στους χώρους εργασίας, αναφέρει δε χαρακτηριστικά ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνά σήμερα το 55%, ενώ στην αρχή του 1990 ήταν 50%. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ της απασχόλησης των ανδρών και εκείνης των γυναικών παραμένει υψηλό (είναι κοντά στο 16%), ενώ στην Ελλάδα η διαφορά αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη και αγγίζει το 28,5%.

Το Ελληνικό Δίκτυο

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του θέματος έχει αναπτύξει πολλαπλή δράση προς τη κατεύθυνση αυτή, και κατά το συνέδριο παρουσίασε Διακήρυξη για τη Διαφορετικότητα που θα υπογράψουν εταιρίες μέλη του.Νέα - Δελτία Τύπου:
9 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις & Διαφορετικότητα
Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2009
9 Νοεμβρίου 2009 - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα

Εκδηλώσεις Μελών:
15 Νοεμβρίου 2009 - Δενδροφύτευση στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης - INTERAMERICAN
8-10 Νοεμβρίου 2009 - Ενεργός Τρόπος Ζωής - QUALITY NET FOUNDATION
6 & 7 Νοεμβρίου 2009 - "Κλίμα και Πόλη: με το βλέμμα στην Κοπεγχάγη" - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ


 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
Copyright
Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕΌροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία        web design & web development by:Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου